Zdravlje

Zdravstveno osiguranje

Svaki stanovnik Nemačke mora da bude zdravstveno osiguran.  U Nemačkoj postoji veliki broj osiguranja (Krankenkasse). Pregled osiguranja možete da pronađete u telefonskom imeniku ili na internetu.

Prijava se vrši kod zdravstvenog osiguranja po vašem izboru putem
 • ličnog razgovora ili
 • poslodavca ili
 • Agencije za posredovanje posla (Agentur für Arbeit/Jobcenter)

Ukoliko je jedan bračni partner već zdravstveno osiguran, drugi (ukoliko nije zaposlen/a) i njihova zajednička deca (do određene starosne granice) mogu porodično da se osiguraju besplatno kod istog zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko u Nemačkoj imate zaposlenje sa obavezom plaćanja socijalnog osiguranja, ujedno ste i zdravstveno osigurani.  Ili kao član zakonski propisanog zdravstvenog osiguranja ili u slučaju privatnog
zdravstvenog osiguranja.

Posete lekaru

Ukoliko ste vi ili vaše dete bolesni, prvo potražite najbližeg lekara opšte prakse. Ukoliko je potreban pregled specijaliste, lekar opšte prakse će vas uputiti na odgovarajućeg. Brojni lekari govore više jezika.

Na internet stranici www.arztsuche-bw.de možete da pogledate lekare u svom okruženju koji govore razne jezike.

Šta u hitnim slučajevima?

U hitnim slučajevima imate dve mogućnosti:

 1. U slučaju opasnosti po život i u ozbiljnim slučajevima možete da pozovete broj 112. Pod ovim brojem je Hitna pomoć i Služba za spasavanje. Ovaj broj telefona je isti u celoj Nemačkoj.
 2. Takođe možete i sami da odete do hitnog prijema neke bolnice (Notaufnahme eines Krankenhauses) ukoliko ste u stanju. Odeljenja hitnog prijema u bolnicama su uvek otvorena.

MediNetz

Projekat MediNetz Freiburg nastao je 1998. godine sa ciljem izgradnje sistema medicinskog zbrinjavanja izbeglica i doseljenika koji nemaju pristup zdravstvenom sistemu (Sans-Papiers). Saradnici projekta ne sprovode medicinske preglede i tretmane, već prosleđuju obolele lekarima koji to rade.

Pokrajinski savez Crvenog krsta Nemačke (Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes) je za osobe bez
legalnog statusa boravka osnovao zdravstveni fond. Osobe bez papira mogu preko njih da dobiju pomoć za troškove lekova, stomatološke usluge ili druga medicinska sredstva. Pogođena lica mogu u tu svrhu da se jave mreži Medi-Netz..

Pro Familia nudi brošure o planiranju porodice, seksualnosti i partnerstvu na 13 jezika, na primer, na arapskom, francuskom, persijskom, poljskom, portugalskom, rumunskom, ruskom, srpsko-hrvatskom, španskom i turskom jeziku. (www.profamilia-freiburg.de).

Neka od savetovališta, navedena u poglavlju Brak, vanbračna zajednica, porodica, takođe nude savetovanje u vezi sa zdravljem. Za žene i devojčice su takođe navedene neke ustanove (Žene i devojčice).

U tekstu koji sledi nalaze se ostali kontakti i savetovališta:

Nemački crveni krst Okružni savez Frajburg (Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Freiburg e. V.)

Zdravstveni centar za doseljenike

Ponuda
 • Individualni zdravstveni saveti
 • Upućivanje na lekare s poznavanjem stranih jezika
 • Upućivanje na druge institucije u oblasti zdravstva.

pro familia Freiburg

Savetovalište za planiranje porodice, seksualna pedagogija, seksualno savetovalište i krize u trudnoći

Jezici:
Po potrebi radimo s prevodiocima

Pomoć i savetovanje na sledeće teme:
 • Trudnoća i porođaj
 • Seksualna pedagogija
 • Medicinsko savetovanje
 • Vanbračna zajednica/ seksualnost
 • Razdvajanje, razvod, medijacija

SIDA-pomoć Frajburg (AIDS-Hilfe Freiburg e. V.)

Savetovalište za seksualno zdravlje

Ponuda:
anonimno savetovanje za sve i pomoć za osobe zaražene HIV-virusom, informacije o seksualno prenosivim oboljenjima (STI), uključujući i HIV/Aids i HIV/STI-test svakog
1. i 3. ponedeljka uveče (termini)

Informacije za izbeglice

Informacije koje slede namenjene su izbeglicama kojima još nije priznato pravo na azil ili izbeglicama (osobe pred procedurom za dobijanje statusa azilanta, osobe čija je procedura u toku ili tolerisane osobe). Izbeglice s priznatim statusom azilanta odgovarajuće informacije mogu da pronađu na ostalim stranicama Vodiča koji se odnose na doseljenike i doseljenice.

Posete lekaru

Ukoliko ste vi ili vaše dete bolesni i želite da posetite lekara, obratite se prvo, ukoliko je moguće, nadležnoj Socijalnoj službi. Oni će da vas upute odgovarajućem lekaru i da vam daju potrebnu dokumentaciju. Jedan deo domova u ovu svrhu sarađuje sa mrežom „Refudocs Freiburg“ koja koordiniše lekarsku negu.

Troškovi medicinskog zbrinjavanja

Troškove za potrebne lekarske terapije za izbeglice preuzima Kancelarija za migraciju i integraciju; međutim, to važi samo kada izbeglice dobijaju pomoć na osnovu Zakona o pomoći tražiocima azila i nemaju sopstveno zdravstveno osiguranje. Lekar svoj račun obračunava direktno Kancelariji za migraciju i integraciju, tako da izbeglice ne moraju da plate ništa prilikom posete lekaru. U prvih 15 meseci po dolasku u Nemačku izbeglice dobijaju samo najpotrebnije medicinske usluge.

Šta raditi u hitnom slučaju?

U hitnim slučajevima imate više mogućnosti:

 1. Obavezno se obratite direktno nadležnoj Socijalnoj službi ukoliko se nalazi u blizini.
 2. Ukoliko Socijalna služba nije u blizini, u slučaju opasnosti po život i veoma ozbiljnim slučajevima možete da pozovete broj telefona 112. Preko ovog broja dobićete Hitnu pomoć i službu za spasavanje. Ovaj broj telefona je isti u celoj Nemačkoj.
 3. Ukoliko Socijalna služba nije u blizini, a vi ste u mogućnosti da sami odete u Hitnu pomoć, možete samostalno da odete do hitnog prijema bolnice. Hitni prijemi su otvoreni od 0-24h. Međutim, ovu mogućnost treba da koristite samo kada postoji opasnost po život ili u veoma ozbiljnim slučajevima!

Univerzitetski centar za hitne slučajeve, Univerzitetska klinika Frajburg
(Universitäts-Notfallzentrum, Universitäts-Klinikum Freiburg)

Sir-Hans-A.-Krebs-Straße
79106 Freiburg
Telefon: (0761) 270-33333

Plan lokacije: pogledati plan „Zentralklinikum“, broj 10

Medicinska mreža (Medinetz)

Medicinsko zbrinjavanje za izbegla lica bez važećeg statusa boravka
Medinetz Frajburg ima za cilj da izbeglim licima bez važećeg statusa boravka ili sa nedovoljnim zdravstvenim osiguranjem, obezbedi pristup medicinskom zbrinjavanju. Posredovanje se sprovodi preko lekara raznih specijalnosti koji sarađuju sa MediNetz mrežom, kao i psiholozima, fizioterapeutima i babicama. Medinetz Freiburg je projekat Rasthaus inicijative i zalaže se protiv diskriminišuće i rasističke politike azila.

Psihoterapeutska centrala za doseljenike Frajburg (Psychotherapeutische Anlaufstelle für Migranten Freiburg (PAMF)), Psihoanalitički seminar Frajburg (Psychoanalytisches Seminar Freiburg (PSF))

Ponuda:
 • Psihoterapija za odrasle i posredovanje
 • Nadzor, nastavak obrazovanja, seminari i predavanja
 • Napredni kursevi za prevodioce u duboko psihološki utemeljenoj i psihoanalitički orijentisanoj terapiji u saradnji sa DRK Kreisverband Freiburg e.V.

Molimo vas da ponesete:
karticu zdravstvenog osiguranja sa čipom; dokaz o primanju pomoći u okviru Zakona o pomoći tražiocima azila; eventualno medicinske izveštaje

Ostali kontakti

Brošure za planiranje porodice, seksualnost i partnerstvo mogu da se dobiju u prostorijama pro familia na 13 jezika, npr. na arapskom, francuskom, persijskom, poljskom, portugalskom, rumunskom, ruskom, srpskohrvatskom, španskom i turskom (www.profamilia.de). Pogledati i internet stranicu pro familia.

Neka savetovališta, navedena u poglavlju Brak, partnerstvo, porodica, takođe nude savetovanje u vezi sa zdravstvenim pitanjima. Za žene i devojčice je takođe navedeno nekoliko kontakata (poglavlje Žene i devojčice
).

GetTogether projekat, Nemački crveni krst okruga Frajburg (GetTogether Projekt,Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Freiburg)

Podrška traumatizovanim osobama, prevencija zdravlja, integracija na tržište rada

Ponuda:
Grupna ponuda za muškarce i žene, pomoć u pojedinačnim slučajevima, posredovanje babica, obuka prevodilaca, informativni događaji, saradnja sa raznim sportskim udruženjima i projektima, posredovanje „pratilaca-sponzora“, kursevi nemačkog jezika i trening za konkurisanje

Molimo vas da ponesete: pasoš

pro familia Frajburg, savetovalište (pro familia Freiburg e.V., Beratungsstelle)

Medicinsko, psihosocijalno i pravno savetovanje u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na seksualnost, trudnoću, porođaj, roditeljstvo, porodicu

Molimo vas da nam prethodno telefonom javite da li vam je potreban prevodilac.

Ponuda:
Savetovanje pojedinaca, parova i porodica na sledeće teme:
 • trudnoća i porođaj
 • seksualna pedagogija
 • medicinsko savetovanje
 • partnerstvo / seksualnost
 • rastava, razvod, medijacija

SIDA-pomoć Frajburg (AIDS-Hilfe Freiburg e. V.)

Informacije i savetovalište za seksualno zdravlje; savetovanje i pratnja u vezi sa medicinskim pitanjima, kao i podrška prilikom ostvarivanja prava stranaca i socijalnih prava

Ponuda:
 • medicinske informacije, savetovanje i informacije o SIDI i seksualno prenosivim infekcijama
 • ponuda brzog testa na HIV
 • psihosocijalno, medicinsko i pravno savetovanje i pratnja HIV-pozitivnih osoba i njihovih članova porodice
 • ponuda samopomoći (ženski doručak, nedeljni branč, pozitivna grupa itd.)

Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici

Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
Mohamed-Macky.Bah@stadt.freiburg.de

Für inhaltliche Fragen kontaktieren Sie bitte die zuständige Institution