Žene i devojčice

U Frajburgu postoje brojna savetovališta i info centri specijalno za žene i devojčice. U Centru za ravnopravnost žena grada Frajburga (Stelle zur Gleichberechtigung der Frau der Stadt Freiburg) sve žene i devojčice mogu da dobiju informacije i podršku.

U Ustavu (Član. 3, stav 2) Savezne Republike Nemačke piše:

Mušarci i žene su ravnopravni. Država podržava primenu ravnopravnosti žena i muškaraca i utiče na otklanjanje postojećih razlika.

Centar za ravnopravnost žena grada zalaže se za primenu ovog zakona u Frajburgu. U tu svrhu sarađuje sa brojnim kooperacionim partnerima i van Gradske uprave. Poverenik za žene savetuje građanke i građane, podržava organizacije žena, umrežava pojedinačne aktere, izrađuje koncepte, organizuje događaje i konstantno iznosi u javnost temu ravnopravnosti.

Zašto postoje specijalne ponude za žene i devojčice?
 
Naravno, žene i devojčice mogu da dobiju pomoć u vezi sa različitim pitanjima kod svih uobičajenih savetovališta (pogledati pojedinačne teme). Međutim, postoje određene situacije, na primer doživljeno nasilje, u kojima je važno da žene i devojčice mogu da dobiju specijalne savete i pomoć.

Pregled centralnih kontakata:

Centar za ravnopravnost žena (Stelle zur Gleichberechtigung der Frau)

Državna ustanova za primenu ravnopravnosti u Frajburgu

Ponuda:
Savetovanje za žene i muškarce u vezi sa ravnopravnošću, jednakim šansama i jednakošću. Savetodavna pomoć ženama Frajburga i saradnicama Gradske uprave, umrežavanje, odnosi s javnošću, informacije

Jačanje pozicija žena u gradskim četvrtima (FrauenSTÄRKEN im Quartier)

Nudi na sastajalištima u raznim gradskim četvrtima Frajburga program za žene različitog porekla. Cilj je da međusobno razgovaraju, zajedno "kuju ideje"  i "pletu mreže". U središtu su pritom teme koje se tiču ličnog i profesionalnog života.

U gradu postoji pet ovakvih sastajališta:

U gradskoj četvrti Haslach

U gradskoj četvrti Landwasser

U gradskoj četvrti Littenweiler

U gradskoj četvrti Stühlinger

U gradskoj četvrti Ceringen

Zdravstveni centar za žene i devojčice (Frauen-und Mädchen Gesundheits Zentrum Freiburg e. V. – FMGZ e. V.)

Savetovalište za žene i devojčice na temu zdravlja.

dogovoru organizovati i usluge prevodioca

Ponuda: 
Informacije, savetovanje i podrška za devojčice i žene u slučaju zdravstvenih pitanja i problema, npr. ginekologija, kontracepcija, samopovređivanje, psihički problem, terapije i itd.

MigraZentrum e. V.

Info centar za obrezane žene, savetovanje, podrška, pružanje informacija, predavanja za stručno osoblje

Ponuda:
Informacije o medicinskim i pravnim posledicama, individualno staranje, savetovanje i podrška, pomoć u slučaju medicinskih, psiholoških, socijalnih i pravnih pitanja.

Savetovalište za žene žrtve nasilja u porodici (Frauen-Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt)

Savetovalište za žene koje su žrtve ili preti opasnost da će one i njihova deca postati žrtve nasilja u porodici

Savetovalište za žene žrtve nasilja u porodici informiše i savetuje
 • u svim slučajevima nasilja u porodici,
 • nakon izbacivanja iz stana
 • u slučaju uhođenja/dosađivanja od strane (bivšeg) partnera
 • u slučaju pretnje prinudnog braka

Stručno savetovalište za žene - protiv seksualnog nasilja (Anlauf- und Fachberatungsstelle Frauenhorizonte – gegen sexuelle Gewalt e. V.)

Frajburški interventni projekat protiv nasilja u porodici FRIG (Freiburger Interventionsprojekt gegen Häusliche Gewalt (FRIG))

Umrežavanje, kooperacija i saradnja institucija koje se bave nasiljem u porodici

Ponuda: Podrška i posredovanje pogođenih osoba u slučajevima nasilja u porodici (svako nasilje između odraslih u porodičnim odnosima), javni rad i usavršavanje na temu

Napomena: Pristup do kancelarije bez barijera

Anlauf- und Fachberatungsstelle Frauenhorizonte – gegen sexuelle Gewalt e. V.

Ponuda:
Savetovanje za žene i muškarce u vezi sa ravnopravnošću, jednakim šansama i jednakošću. Savetodavna pomoć ženama Frajburga i saradnicama Gradske uprave, umrežavanje, odnosi s javnošću, informacije

Sigurna kuća za žene i decu (Frauen- und Kinderschutzhaus)

Zaštita i mogućnost privremenog smeštaja za žene žrtve nasilja i njihovu decu

Ponuda:
Sigurna kuća za žene nudi zaštitu i smeštaj za žene i njihovu decu koje su doživele nasilje u porodici. Osoblje savetuje i podržava žene u svim pitanjima nasilja u porodici.

Pomoć za majku i dete (Helferkreis für Mutter und Kind e. V.)

Ovo udruženje pruža pomoć ženama s decom i porodicama u raznim problemima

Ponuda:
Besplatna odeća za decu do 6 godina, dečija kolica, kreveci itd., razgovori, finansijska pomoć, pratnja npr. u slučaju poslova u državnim institucijama itd.

Molimo vas da ponesete::
Pasoš ili identifikacionu kartu

Internacionalno sastajalište za devojčice i žene IN VIA u Arhiepiskopiji Frajburga (Internationaler Mädchen- und Frauentreff von IN VIA in der Erzdiözese Freiburg e. V.)

Otvorena ponuda savetovanja i projekata za devojčice i žene sa ili bez doseljeničke istorije

Ponuda:
 • Pojedinačno savetovanje
 • Grupe za devojčice
 • Projekti i kursevi
 • Zabava i kreativna ponuda
 • Cirkus za devojčice

Wendepunkt e. V.

Prekretnica
Savetovalište protiv seksualnog zlostavljanja devojčica i dečaka

Nemački savez za zaštitu dece (Deutscher Kinderschutzbund)

Savetovalište protiv seksualnog zlostavljanja devojčica (Wildwasser e. V., Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen)

Savetovalište podržava devojčice i žene koje su u detinjstvu doživele seksualno nasilje

Ponuda:
 • savetovanje za pogođene i njima bliske osobe (i putem elektronske pošte)
 • grupne ponude
 • pratnja u kaznenom postupku
 • preventivne radionice u školama / omladinskim grupama
 • nastavak obrazovanja i informativni događaji

Kontakt za žene iz zemalja koje nisu članice EZ, stručna služba za migracije, udruženje Caritas Frajburg-grad (Anlaufstelle für Frauen aus Nicht- EU-Ländern Fachdienst Migration)

Savetovanje žena iz zemalja koje nisu članice EZ
Udruženje Caritas Frajburg-grad (Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.)

Ponuda:
Internacionalni sastanak žena uz kafu (Frauencafé); podrška u ličnim problemima braku i porodici, obrazovanju i zanimanju

Molimo vas da ponesete:Lična dokumenta, dokumenta o boravku

SIDA-Savetovalište za žene & porodice (AIDS-Beratung für Frauen & Familien, SkF-Treff Freiburg)

Savetovalište Socijalne službe katoličkih žena. Poverljivo, besplatno i po želji anonimno

Ponuda:
Informacije o HIV-virusu i SIDA-i Savetovalište i podrška inficiranim HIV-virusom, ženama i njihovim porodicama, informativna predavanja za grupe o zaštiti od HIV-virusa i drugim seksualno prenosivim bolestima, grupni sastanci za žene inficirane HIV-virusom

Molimo vas da ponesete:
Prethodno se telefonom dogovoriti sa savetnicama

Frauen im Südwind Freiburg e. V.

Podrška ženama sa doseljeničkom istorijom kod jezika, pisanja, praktična pomoć i mogućnost susreta s drugim ženama

Ponuda:
 • Kursevi opismenjavanja i jezika
 • Pomoć u svakodnevnici
 • Ponude prema ličnim potrebama
 • Orijentacione ture
 • Popodnevne čajanke
 • Kursevi za učenje vožnje bicikla
 • Izleti

Südwind Lorettostraße nema ograničenja. Deca mogu da se povedu.

Savetovalište za trudnice i krize u trudnoći (Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung)

Socijalna služba Frajburg (Diakonisches Werk Freiburg)

Ponuda:
 • Opšte savetovalište za trudnice
 • Savetovanje u slučaju krize u trudnoći
 • Pravna pitanja stranaca tokom trudnoće
 • Planiranje porodice
 • Prenatalna dijagnostika
 • Savetovanje u slučaju rastave od partnera
 • Poverljivi porođaji
 • Online savetovanje

Molimo vas da ponesete:
U slučaju savetovanja za trudnice: Dokaz o osiguranoj egzistenciji i ugovor o stanu, identifikacioni dokument i pasoš za majke

FreiRaum – Pomoć za žene bez stana (Hilfen für Frauen in Wohnungsnot)

FreiRaum nudi ženama bez stana bezbedno besplatno savetovanje za sva pitanja i probleme koji mogu da nastanu u vezi sa prebivalištem.

Ponuda:
 • Prostor za odmor i boravak, ispijanje kafe, čitanje novina (bezbedan ženski prostor)
 • Podrška u slučaju pitanja obezbeđivanja egzistencije
 • Informacije o socijalnim pravima i podrška
  u ostvarivanju istih
 • Podrška u slučaju poslova u državnim institucijama
 • Podrška u pronalaženju mogućnosti smeštaja

Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici

Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
Mohamed-Macky.Bah@stadt.freiburg.de

Für inhaltliche Fragen kontaktieren Sie bitte die zuständige Institution