Brak, porodica, vanbračna zajednica

Brojne ustanove nude pomoć i podršku za porodice i u slučaju pitanja vezana za brak i vanbračnu zajednicu. Na sledećim stranicama možete da pronađete informacije za različite ponude savetovanja.

Često postavljana pitanja

Kako mogu da dovedem svoju porodicu u Nemačku?
Spajanje porodice je moguće tek kada dobijete priznanje prava na dobijanje azila ili status izbeglice. Od tog trenutka možete da podnesete zahtev za spajanje porodice u prva tri meseca pod pojednostavljenim uslovima. Po isteku tri meseca morate da ispunite više zahteva. U tom slučaju se obratite savetovalištima za migrante koja su navedena pod „Dolazak u Frajburg“. Oni će da vam pomognu prilikom podnošenja zahteva.
Izuzetak: Ovo pravilo ne važi za sve osobe koje su posle 17.03.2016. dobile dozvolu boravka. Pitajte nadležnu Socijalnu službu u kojoj meri se ovo pravilo odnosi na vas (pogledati i Zakon o boravku § 104 čl. 13.).

Želim da se venčam u Nemačkoj. Gde mogu da se posavetujem pre sklapanja braka?

Osobe koje žele da stupe u brak dobijaju savete od matičara. Koja dokumenta su vam potrebna za venčanje različito je zato što u obzir moraju da se uzmu propisi o sklapanju braka zemlje porekla. U razgovoru sa Matičnim uredom (Standesamt - tokom radnog vremena za stranke, bez zakazivanja termina) dobićete individualni savet i pregled kompletne dokumentacije koja vam je potrebna.

Šta je registrovana životna zajednica (Lebenspartnerschaft)?

U Nemačkoj postoji mogućnost da punoletne osobe koje nisu u braku i koje nisu u srodstvu, prema Zakonu o životnoj zajednici, zasnuju „registrovanu životnu zajednicu“. To omogućava pravnu zaštitu njihovog odnosa.

Gde mogu da dobijem izvode iz matičnih knjiga za porodicu?

Izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih mogu da se dobiju u Matičnom uredu (Standesamt), po želji u internacionalnoj formi (bez dodatne naplate). Internacionalni izvodi izdaju se na devet različitih jezika.

Kako da dobijem mesto za svoje dete u dečijem dnevnom boravku ili vrtiću?

Kancelarija za decu, omladinu i porodicu (Amt für Kinder, Jugend und Familie) posavetovaće vas ukoliko tražite mesto za svoje dete u dečijem dnevnom boravku ili vrtiću (0 do 6 godina).

0761/ 2 01 84 08

Kako da dobijem mesto za svoje dete u dečijem dnevnom boravku ili vrtiću?
Deca starosti od 0 do 6 godina mogu da idu u dečiji dnevni boravak ili vrtić gde će se vaspitačice i vaspitači brinuti o njima zajedno sa ostalom decom. Ukoliko imate dete u navedenom uzrastu, obratite se nadležnoj Socijalnoj službi. Oni će da se pobrinu, u saradnji sa Gradskom upravom, da dobijete mesto za vaše dete u nekom dečijem dnevnom boravku ili vrtiću.

Adrese

Informacije o sklapanju braka ili registrovanoj životnoj zajednici

Matični ured (Standesamt)

Registracija rođenja i smrtnih slučajeva, sklapanje braka, promena imena, odjave iz crkve

Ponuda
 • Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih
 • Sklapanje braka i registracija životne zajednice, promena imena i odjave iz crkve
Molimo vas da ponesete
 • Pasoš i ostalu dokumentaciju prema informacijama dobijenim putem telefona ili na internet stranici.

Roditeljski dodatak (Elterngeld)

Roditeljski dodatak je naknada države za porodice koja se dobija posle rođenja deteta. Kada roditelji zbog staranja o detetu moraju da prekinu ili ograniče svoju profesionalnu delatnost, izostanak zarade može u određenoj meri da se nadoknadi roditeljskim dodatkom.

Pregled sa detaljnim informacijama možete da pronađete na sledećoj internet stranici:

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/das-elterngeld/73752

Informacije o slobodnim mestima u dečijim dnevnim boravcima i roditeljskim doprinosima

Staranje o deci (IBV Kinderbetreuung)

Grad Frajburg Kancelarija za decu, omladinu i porodicu Odeljenje I (Amt für Kinder, Jugend und Familie Abteilung I)
Gradska kancelarija za informacije, savetovanje, rezervacije u vezi sa traženjem mesta za staranje o deci (0 do 6 godina)

Obrasci na raspolaganju na sledećim jezicima: ruski, srpski, hrvatski, turski, engleski, francuski, španski, arapski, italijanski

Ponuda:
Savetovalište za roditelje koji traže mesto za čuvanje svog deteta starosti između 0 do 6 godina. Informacije o ponudama ustanova za dečiji dnevni boravak/ dnevno staranje o deci. Pomoć prilikom rezervacije mesta za čuvanje deteta.

Dečiji dodatak

Doseljenici koji žive u Nemačkoj mogu da dobijaju dečiji dodatak pod određenim uslovima.

Dečiji dodatak se generalno isplaćuje do 18. godine deteta, u nekim slučajevima i duže. Dečiji dodatak se svakog meseca uplaćuje na žiro-račun roditelja. Zahtev za dečiji dodatak se podnosi Saveznoj agenciji za posao i porodicu (Bundesagentur für Arbeit Baden-Württemberg/Region Freiburg West).

Zahtevi za dečiji odatak i ostale informacije:

Agencija za posao (Agentur für Arbeit)

Dodatni dečiji dodatak (Kinderzuschlag)

Dodatni dečiji dodatak je dodatak uz uobičajeni dečiji dodatak, koji se od januara 2005. isplaćuje za maloletne osobe, a od jula 2006. za osobe mlađe od 25 godina, što se odnosi na decu u porodicama sa nedovoljnim porodičnim primanjima.

 • Roditelji mogu da podnesu zahtev za ovaj dodatak kada nisu u stanju da visinom svojih prihoda pokriju troškove izdržavanja sebe i svoje dece.
 • Dodatni dečiji dodatak se izračunava prema primanjima i imovini roditelja i dece; iznosi najviše 140 evra mesečno za svako dete mlađe od 25 godina koje nije u braku.

Savetovališta

Centar za kompetencije (Kompetenzzentrum "Frühe Hilfen")

Interdisciplinarno stručno savetovalište za pitanja prevencije i zaštite dece grada Frajburga

Za porodice:
 • Prvo savetovanje
 • Prva dijagnostika
 • Informacije i posredovanje pomoći
 • Podrška u kriznim situacijama i opterećenjima
 • Savetovanje i podrška za stručnjake, koncepte porodičnih babica, pokrajinski program "Stärke"

pro familia Freiburg

Savetovalište za planiranje porodice, seksualna pedagogija, seksualno savetovalište i konflikti u slučajevima trudnoće

Jezici:
Po potrebi radimo s prevodiocima

Savetovanje i pomoć na sledeće teme:
 • Trudnoća i porođaj
 • Seksualna pedagodija
 • Medicinsko savetovanje
 • Partnerstvo
 • Seksualnost
 • Rastava, razvod, medijacija

Komunalna socijalna služba (Kommunaler Sozialer Dienst, KSD)

Kancelarija za decu, omladinu i porodicu (Amt für Kinder, Jugend und Familie)
KSD je centralno informativno mesto za decu, omladinu, roditelje i staratelje.

Ponuda
Podrška i pomoć porodicama, savetovanje i pomoć u pogledu vaspitanja, uvod u odgovarajuće i neophodne mere pomoći u vaspitanju, podrška u ostvarivanju roditeljskog staranja u slučaju razdvajanja roditelja, razvoda i kontakti.

Socijalna služba katoličkih žena (Sozialdienst katholischer Frauen)

Savetovalište za trudnice i njihove porodice, grupne ponude za trudnice i porodice

Ponuda:
Podrška i pomoć ženama i njihovim porodicama u vezi sa brojnim pitanjima oko trudnoće i porođaja, obezbeđivanja egzistencije, u slučaju rastave i razvoda, razvoja deteta; grupne ponude za trudnice i porodice sa decom mlađom od tri godine

Molimo vas da ponesete:
Dogovoriti se prilikom zakazivanja termina

"Priznati razlike - živeti raznovrsnost" Mreža za ravnopravnost u Frajburgu ("Unterschiede anerkennen –Vielfalt leben" Netzwerk für Gleichbehandlung)

Mesto za prve informacije i koordinaciju na temu diskriminacije

Jezici:
po potrebi radimo s prevodiocima

Ponuda
 • Odnosi s javnošću na temu diskriminacije
 • Umrežavanje organizacija protiv diskriminacije u Frajburgu
 • Savetovanje i pomoć u slučaju direktne diskriminacije

Socijalna služba Frajburg (Diakonisches Werk Freiburg)

Opšte socijalno savetovalište i savetovanje u vezi sa boravkom u banjama

Ponuda
 • Savetovanje u teškim životnim situacijama, u slučaju finansijskih i ekonomskih problema
 • Pomoć u kontaktiranju državnih institucija
 • Podrška u slučaju podnošenja zahteva za boravak u banji (pronalaženje odgovarajućeg mesta u banji, razjašnjenje nosioca troškova itd.)

Socijalna služba (Diakonisches Werk/ Wellcome)

Wellcome pruža praktičnu pomoć nakon porođaja koju može da dobije svaka porodica.

Ponuda:
U prvoj godini života deteta dobijate individualnu podršku za sve potrebe deteta tokom maksimalno 6 meseci. Iskusna i stručno obučena volonterka dolaziće kod vas jednom ili dva puta nedeljno da se stara o bebi ili braći i sestrama bebe.

Informacije za izbeglice

Informacije koje slede namenjene su izbeglicama kojima još nije priznato pravo na azil ili izbeglicama (osobe pred procedurom za dobijanje statusa azilanta, osobe čija je procedura u toku ili tolerisane osobe). Izbeglice s priznatim statusom azilanta odgovarajuće informacije mogu da pronađu na ostalim stranicama Vodiča koji se odnose na doseljenike i doseljenice.

Matični ured (Standesamt)

Registracija rođenja i smrtnih slučajeva, sklapanje braka, promena imena, odjave iz crkve

Ponuda
 • Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih
 • Sklapanje braka i registracija životne zajednice, promena imena i odjave iz crkve
Molimo vas da ponesete
 • Pasoš i ostalu dokumentaciju prema informacijama dobijenim putem telefona ili na internet stranici.

Savetovališta

Eleleileriye – ruku pod ruku zajedno napred (Eleleileriye – Hand in Hand gemeinsam voran, pro familia Freiburg)

Savetovanje za žene i muškarce muslimanske veroispovesti, roditelje i mlade na temu kontracepcije, seksualnosti, nasilja, trudnoće, partnerstva i veze; savete pruža osoba muslimanske veroispovesti

Ponuda:
 • Savetovanje na turskom i nemačkom jeziku ili uz pomoć prevodioca na arapskom i drugim jezicima
 • Savetovanje je besplatno i podleže obavezi ćutanja

Kompetenzzentrum Frühe Hilfen

Interdisziplinäre Fachberatungsstelle für Fragen zu Prävention und Kinderschutz der Stadt Freiburg

Ponuda za porodice
 • prvo savetovanje
 • psihosocijalna dijagnostika
 • informacije i posredovanje pomoći
 • brza podrška u kriznim situacijama i opterećenjima
Ponuda za stručna lica
 • stručna lica i institucije iz oblasti zdravstva i pomoći deci i mladima mogu da dobiju interdisciplinarno savetovanje vezano za pitanja procene rizika, posredovanje pomoći i koordinacije, saradnju s roditeljima i optimalno umrežavanje

Savetovalište (pro familia Freiburg e.V., Beratungsstelle)

Medicinsko, psihosocijalno i pravno savetovalište za sva pitanja koja se odnose na seksualnost, trudnoću, rođenje, roditeljstvo, porodicu

Molimo vas da nam prethodno telefonom saopštite da li vam je potreban prevodilac.

Savetovalište za pojedince, parove i porodice na sledeće teme:
 • trudnoća i porođaj
 • seksualna pedagogija
 • medicinsko savetovanje
 • partnerstvo / seksualnost
 • rastava, razvod, medijacija

Amt für Kinder, Jugend und Familie, Kommunaler Sozialer Dienst (KSD)

Der KSD ist zentrale Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Angebote
Unterstützung und Förderung von Familien, Beratung und Hilfen in Fragen zur Erziehung, Einleitung von geeigneten und notwendigen Hilfen zur Erziehung, Unterstützung bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge bei Trennung, Scheidung und Umgang.3

pro familia Freiburg e.V., Beratungsstelle

Beratungsstelle für Schwangere und ihre Familien, Gruppenangebote für Schwangere und Familien

Angebote:
Beratung und Begleitung von Frauen und ihren Familien zu vielen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, Existenzsicherung, Trennung und Scheidung, Entwicklung des Kindes; Gruppenangebote für Schwangere und Familien mit Kindern unter drei Jahren. Wir bitten um telefonische Anmeldung

Bitte mitbringen:
Bitte bei der Anmeldung zu einem Beratungstermin besprechen

"Unterschiede anerkennen - Vielfalt leben" Netzwerk für Gleichbehandlung in Freiburg

Anlauf- und Koordinierungsstelle zum Thema Diskriminierung

Sprachen: Po potrebi radimo s prevodiocima

Angebote
 • Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Diskriminierung
 • Vernetzung der Freiburger Organisationen gegen Diskriminierung
 • Beratung und Hilfe bei direkter Diskriminierung

Diakonisches Werk / Wellcome

Wellcome ist praktische Hilfe nach der Geburt, die jede Familie bekommen kann.

Angebote:
Im ersten Lebensjahr des Kindes erhalten Sie für maximal 6 Monate individuelle Unterstützung rund ums Kind. Eine erfahrene und fachlich geschulte ehrenamtliche Mitarbeiterin kommt ein bis zweimal in der Woche für drei Stunden zu Ihnen nach Hause, um das Baby und / oder die Geschwisterkinder zu betreuen.

ANKER – grupa za decu koja su izbegla sa svojim roditeljima (ANKER-Gruppe für Kinder, die mit ihren Eltern geflohen sind)

MAKS – model projekat Rad sa decom obolelih od zaraznih bolesti, AGJ – stručno udruženje za prevenciju i rehabilitaciju nadbiskupije Frajburg  
(MAKS - Modellprojekt Arbeit mit Kindern von Suchtkranken, AGJ-Fachverband für Prävention und Rehabilitation der Erzdiözese Freiburg e.V.)
Deca koja su izbegla sa svojim roditeljima nalaze se u nesigurnoj situaciji pod ogromnim psihičkim opterećenjem. ANKER nudi pomoć u takvim slučajevima (grupne i pojedinačne ponude, odmori).

Psihološka savetovališta

Sledećih šest savetovališta nude savete i podršku u slučajevima:

 • problema s vaspitanjem
 • kriza i konflikata
 • rastave i razvoda
 • teškoća u školi i obrazovanju
 • posredovanja pomoći i eventualnog upućivanja na druga stručna savetovališta
 • pitanja zaštite dece
 • interkulturalnih i integracionih pitanja

Savetovališta slobodnih nosilaca: Kancelarija za pomoć mladima (Jugendhilfswerk Freiburg e. V):

Psihološko savetovanje na JHW naučnom institutu

Psihosocijalno savetovanje u porodičnim krugovima za roditelje, decu i mlade (Psychosoziale Beratung in Familienkrisen für Eltern, Kinder und Jugendliche)

Savetovanje u vezi sa krizama u partnerstvu, porodičnih konflikata, pitanja vaspitanja, problema samohranih roditelja

Frajburški centar za pedagoško savetovanje (Freiburger Zentrum für Pädagogische Beratung e.V.)

Savetovalište u vezi sa vaspitanjem sa akcentom na teškoće u školi i učenju

Ponuda
 • Savetovanje u slučaju problema u školi i prilikom učenja, za roditelje, decu, mlade i mlade odrasle osobe
 • Savetovanje u pojedinačnim slučajevima u našem savetovalištu, pratnja prilikom razgovora sa nastavnim osobljem
 • Ponuda savetovanja u porodičnim centrima

Savetovališta Grada Frajburga

Psihološko savetovalište za roditelje, decu i mlade (Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)

Psihološko savetovalište za roditelje, decu i mlade (Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)

Psihološko savetovalište za roditelje, decu i mlade (Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)

Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici

Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
Mohamed-Macky.Bah@stadt.freiburg.de

Für inhaltliche Fragen kontaktieren Sie bitte die zuständige Institution