Katılım / Birlikte Şekillendirmek / Kararlara Katılmak

Çeşitliliğe sahip bir toplum için tüm yurttaşların birbirleriyle dostça ve açık bir ilişki kurması ve birbirlerini desteklemeleri önemlidir. Bu, özellikle fahri çalışmalar yapılarak başarılabiliyor. Aşağıdaki bölümün, Freiburg'da fahri çalışma yapabileceğiniz çok sayıdaki imkan hakkında fikir vermesi amaçlandı.

Siyasi Katılım

Göçmen Danışma Kurulu

Freiburg şehrinin Göçmen Danışma Kurulu, yabancı nüfusun ve Alman pasaportuna sahip tüm göçmenlerin
çıkarlarını temsil eden seçilmiş, yerel bir heyettir. Seçilen
Göçmen Danışma Kurulu'nun görev süresi beş yıldır. Kurul 19 seçilmiş kişiden oluşur. Freiburg şehri tarafından, belediye meclisinin göç komisyonunun
tamamlayıcı organı olarak görülür (iki heyet modeli).

Göçmen Danışma Kurulu'nun hedefleri: Kurul, Freiburg'da yaşayan göçmenlerin yaşam şartlarını iyileştirmek ve toplumsal uyumunu ve Freiburg'daki farklı kökenden gelen şehir sakinlerinin
arasındaki iletişimi teşvik etmek için çalışır. Kurul örneğin şu konularda faaliyet gösterir:

  • Kendi kimliğini kaybetmeden uyum sağlamak
  • Daha iyi eğitim fırsatları
  • Aşırı sağa, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı
  • AB vatandaşı olmayan yurttaşlar için yerel seçme hakkı

Göçmen Danışma Kurulu'nun görevleri:
Göçmen Danışma Kurulu kamuoyunda göçmen hakları için görüşleriyle ve önergelerle mücadele eder. Almanlarla ve göçmen dernekleriyle, gruplarla ve organizasyonlarla iş birliği yaparak, kültürler arası bağlantıları teşvik etmek için etkinlikler düzenler.
 
Belli görevler için çalışma grupları (komisyonlar) oluşturur. Bunlar, örneğin eğitim, kadınlar, mülteciler, medya, kültür ve halkla ilişkiler, spor ve iş piyasası gibi belli konularda bilgi toplar, değerlendirir ve Göçmen Danışma Kurulu için taslaklar ve başvurular hazırlar. Başvurular göç komisyonunda ön görüşme için kurul tarafından sunulabilir ve gerekirse belediye meclisine iletilebili.

Siyası kararlara etki etmek konusunda ne gibi bir şansım var?
Freiburg'da göçmenler siyasi kararlara seçimler yoluyla katılmak konusunda iki imkana sahiptir.

Ön koşullar:
  • Seçimin yapıldığı gün 16 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekir
  • Seçimin yapıldığı gün en az 6 aydır ana ikamet yerinizin Freiburg'da kayıtlı olması gerekir

Göçmen Danışma Kurulu Seçimi

Yabancı kökenli, yabancı pasaportu olan kişiler seçebiliyor. Bu kişilere Yurttaş Servisi ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından bir yazı gönderiliyor ve bilgi veriliyor.
Alman pasaportuna sahip, yabancı kökenli kişilerin (yurttaşlığa kabul edilen ve başka ülkelere göç eden kişiler), bir seçimde otomatik olarak yazı gönderilmesi için önceden Yurttaş Servisi ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün seçmen listesine kaydolmaları gerekiyor. 18 yaşını dolduran her seçme hakkına sahip kişi seçilebiliyor. Bunların Almanca konuşması ve anlaması gerekiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi Seçimi

Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinin (AB) vatandaşları 1 Aralık 1995'ten beri tüm yerel seçimlere (Büyükşehir belediye başkanı seçimleri, belediye meclisi seçimleri) katılabiliyor. Seçme hakkı olan tüm AB vatandaşlarına yaklaşmakta olan bir belediye meclisi seçiminden önce bir yazı gönderiliyor ve seçme hakları konusunda bilgi veriliyor. Seçim kanunu, seçim işlemi vs. hakkındaki bilgileri.
Yurttaş Servisi ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden ve Göçmen Danışma Kurulu'nun ofisinden alabilirsiniz. Buradan heyet ve görevleri hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Toplumsal Katılım

Fahri bir makamda çalışarak bağlantılar kurma, anlamlı görevleri gönüllü olarak üstlenme ve bu sayede Freiburg'daki toplumsal hayatın şekillendirilmesine katkıda bulunma olanağına kavuşursunuz. Der interkulturelle Verein FAIRburg e. V., MEMO (gözmen organizasyonlarında yönetim ve yetkilendirme) projesiyle, göçmen organizasyonlarının daha iyi katılımı için çalışmaktadır. MEMO projesi göçmen organizasyonlarına modern dernek yönetiminin ve proje yönetiminin tüm alanlarında yetkinlik kazanma olanağı sunuyor.

MEMO- Bölgesel Korrdinasyon Merkezi Freiburg (MEMO- Regionale Koordinierungsstelle Freiburg)

Sivil Katılım Kurmaylığı (Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement)

Belediye, fahri çalışmalar için Yurttaş Çalışmaları Yönetim Merkezi'ni oluşturdu:

Seçenekler:
Yurttaş çalışması, fahri çalışma yapan ve ilgi gösteren kişilerin
yerel seçenekler, eyalet ve ülke çapında faaliyetler ve çalışmaların temel ya da sorunlu noktaları
hakkında bilgilendirilmesi ve danışmanlık.
 Freiburg gönüllüler ajansı size hayır kurumlarının ve organizasyonlarının seçenekleri konusunda danışmanlık yapar ve bunlarla bağlantı kurmanızı sağlar. Treffpunkt Freiburg, bununla ilgili mekanlar
ve teknik destek sağlar. Kendi kendine yardım ofisi, kendi kendine yardım konusuyla ilgili tüm sorularda muhatabınızdır.

Freiburg Gönüllüler Ajansı (Freiburger Freiwilligen Agentur)

Gönüllü çalışmak isteyen insanlar için bağımsız bilgilendirme ve danışma
merkezi

Seçenekler:
Gönüllü çalışmakla ilgileniyorsanız ya da derneğiniz gönüllü destek arıyorsa, lütfen telefonla bir randevu alın.

Göçmen Dernekleri

Freiburg'un dernek hayatı hareketlidir, aralarında çok sayıda göçmen derneği de bulunmaktadır. Bunlara etkin olarak katılabilir ve dahil olabilirsiniz.