Göçmen Dernekleri

Freiburg'un dernek hayatı hareketlidir, aralarında çok sayıda göçmen derneği de bulunmaktadır. Bunlara etkin olarak katılabilir ve dahil olabilirsiniz.

Bilgi ve iletişim: Göç ve Uyum Dairesi - 2. Şube Uyum

Akademi Platformu Freiburg e.V. (Akademische Plattform Freiburg e. V.)

Seçenekler:
Ağırlık noktaları ve hedefler: Eğitim, kültür, ilkokul (Özel Regenbogen Okulu), özel ders (Harmonie eğitim forumu).

Arap-Alman Kültür Derneği (Arabisch-Deutscher Kulturverein)

Seçenekler:
Kültürel etkinlikler, müzik, tiyatro gösterileri, konuşma etkinlikleri ve genel sanat.

Alman-Türk Ebeveyn Derneği Freiburg ve Çevresi e.V. (Deutsch-Türkischer Elternverein Freiburg und Umgebung e. V.)

Seçenekler:
Türkiye kökenli gençlerin eğitim ve meslek eğitimi şanslarını artırmakla ilgili projeler; ebeveynler ve öğrenciler için danışma etkinlikleri; kapsayıcı bir topluma katılımla ilgili projeler. DTEV kültürel kimliğin muhafaza edilmesi için çaba gösteriyor ve okullarda anadilde eğitimi teşvik ediyor. Etkinliklerin bazıları: "23 Nisan - Uluslararası Çocuk Bayramı", çocuklar için Türkçe okumalar.

Freiburg DITIB Mevlana Moschee e. V.

Seçenekler:
Derneğin amacı, Müslümanlara, dinlerinin gereklerini yerine getirmelerini sağlayacak bir yer sunmak ve uyuma katkıda bulunmak; sosyal alanda çeşitli faaliyetler (eğitim, spor ve kültür seçenekleri)

Freiburger Kulturverein Türkischer Studierender - Kulturk e. V.

Seçenekler:
Derneğin üyeleri Freiburg'daki yüksekokullarda okuyor ve Türk öğrencilere üniversite hayatına başlamak konusunda destek oluyor. (Aktif olanlar Almanlar, Türkler, Makedonyalılar, Yunanlılar, Azerbaycanlılar, Tatarlar...) Dernek siyasi ve dini tarafsızlığa önem veriyor. Diğer faaliyetler:  Halk dansları kursları, Türk halk sanatlarıyla ilgili atölye çalışmaları, okumalar, yemek kursları, ortak akşamlar.

Kültürlerarası Dernek FAIRburg e.V. (Interkultureller Verein FAIRburg e. V)

Seçenekler:
Freiburg'daki tüm insanların, kökenlerinden, dinlerinden, dillerinden ya da kültür çevrelerinden bağımsız olarak uyumlu ve etkileşimli olarak birlikte yaşamasının teşvik edilmesi. Dernek çeşitli ağırlıklı konuları olan dahili komisyonlarla (aile komisyonu, sanat ve kültür komisyonu, ekoloji ve enerji komisyonu, genç ve yaşlı komisyonu, eğitim komisyonu, eğitim ve iş komisyonu, vb.) çalışıyor. Bu komisyonlar kültürler arası  etkinlikler, tiyatro projeleri, okumalar ve birçok farklı etkinlik gerçekleştiriyor.

İslam Merkezi Freiburg e.V. (Islamisches Zentrum Freiburg e. V.)

Seçenekler:
Islamisches Zentrum Freiburg e. V. (IZFR), üyeleri Müslüman ağırlıklı dünyanın çok çeşitli bölgelerinden ve Almanya'dan gelen bir Müslüman cemaat. Tanışma, boş zaman faaliyetleri, kültürel seçenekler ve hayatın dine göre şekillenmesiyle için sosyal bir alan sunuyor. Burası aynı zamanda her türden sosyal ve kişisel çatışmanın çözüldüğü yer. Dolayısıyla merkez, aynı anda hem kültür merkezi, hem dini bir mekan, hem aile merkezi, hem de danışma merkezi

Eğitim ve Entegrasyon Kültür Merkezi e.V. Freiburg (Kulturzentrum für Bildung und Integration e.V. Freiburg)

Seçenekler:
Dernek öncelikli olarak Freiburg ve çevresinde yaşayan Müslümanların dini ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor ve günlük dini sorunları konusunda destekliyor; ayrıca günlük ibadetler, Cuma ve Bayram namazları için mekanlar organize ediyor, sunumlar yapıyor ve hac ziyaretini organize ediyor; Müslüman çocuklar ve gençler için din eğitimi çalışmaları. Okul, meslek ve akademik teşvik alanında sosyal hizmetler, gençleri toplumsal sorumluluğa ve sosyal çalışmalara yönlendiren seçenekler.

MigraZentrum e. V.

Seçenekler:
Göçmen kökenli insanların, etnik, dini ve ulusal aidiyetlerine ve cinsel kimliklerine bakmadan uyum sağlamasının teşvik edilmesi. Dernek, ağırlıklı konu olarak "sünneti" seçti ve kadınlar için bir başvuru merkezi. Kadınların hayattaki durumlarıyla baş etmeye çalışırken kendilerine yabancı bir kültürde sınırlarla karşılaştığında ve kendi kültürleriyle çatışmaya düştüğünde koruma ve uyumun teşvik edilmesi için çalışıyor. Etkinlikler: Bilgilendirme akşamları, film gösterileri, ilgililer için kitap masaları, mağdur kadınlar ve aydınlatma için başvuru merkezi; kültürler arası anlayış ve tolerans için masal akşamları.

Türk HOG Türk Kültürü Derneği e.V. (Türk.HOG Verein für türkische Kultur e. V.)

Seçenekler:
Kültürler arası yaşamın ve birlikteliğin teşviki; Türk halk dansları ve müziğiyle Türk kültürünün teşviki; haftalık açık buluşmalar, kültürler arası etkinliklerde gösteriler, çok kültürlülüğü teşvik eden siyasi ve kültürel etkinlikler.

WIRKE e.V. – Kültürlerarası kaynaklar, sanat ve Gelişim Atölyesi (WIRKE e. V.-Werkstatt für Interkulturelle Ressourcen, Kunst und Entwicklung)

Seçenekler:
Halklar arasındaki anlayışı geliştirmek için eğitim, yetiştirme, sanat ve kültür teşviki; Gençlere yardım çalışmaları; kültürel projeler (konserler, festivaller, kültür alışverişi programları ve kültürler arası tiyatro vs.); medya pedagojisiyle ilgili projeler (özellikle dijital medyalar alanında - çocuklar, gençler ve yetişkinler için); uyum projeleri.