Posao, zanimanje, obrazovanje

Ovisno o tome iz koje zemlje dolazite, vrijede različiti uvjeti za mogućnost zaposlenja.

Državljani iz zemalja EU-a, Liechtensteina, Islanda, Norveške ili Švicarske:

Želite li živjeti u Njemačkoj, općenito ste obvezni sami osigurati svoje izdržavanje. Kao državljanima zemalja EU-a, Liechtensteina, Islanda, Norveške i Švicarske nije vam potrebna dozvola za rad da biste se zaposlili u Njemačkoj.

Državljani i državljanke iz Hrvatske:

Da biste se mogli zaposliti u Njemačkoj - privremeno - do 30. lipnja 2015. godine potrebna vam je dozvola za rad Europske zajednice ("Arbeitsgenehmigung EU"). Ova se dozvola treba nabaviti prije stupanja u radni odnos, a za postupak izdavanja dozvole nadležna je Središnja služba za posredovanje s inozemstvom te posredovanje pri zapošljavanju stručne radne snage - ured za Zentrale Auslands- und Fachvermittlung. Za apsolvente visokih škola, studente i sezonske djelatnike, pod određenim okolnostima vrijede posebni propisi.

Državljani zemalja izvan granica EU-a:

Kako biste se mogli zaposliti u Njemačkoj, potrebna vam je viza koja vam omogućava rad u Njemačkoj.

U vezi s time možete se individualno posavjetovati u savjetovalištima navedenima u poglavlju 1. Ako ste u zemlji podrijetla stekli diplomu više stručne škole, možete provjeriti je li priznata u Njemačkoj (vidi ovo poglavlje). Također se možete posavjetovati u vezi s osnivanjem samostalne tvrtke.

Sljedeće ustanove nude vam savjetovanje i podršku

Agentur für Arbeit Freiburg

Agencija za zapošljavanje
Stručno usmjerenje, posredovanje u obrazovanju, savjetovanje o usavršavanju, posredovanje pri zaposlenju, isplata naknada

Ponude:
Stručno usmjerenje i savjetovanje, stručna obuka, posredovanje u obrazovanju, posredovanje pri zaposlenju, promicanje zapošljavanja, isplata naknada

Jobcenter Freiburg

Ponude:
Za osobe koje primaju naknadu za nezaposlene II i žive u Freiburgu, Jobcenter nudi savjetovanje i financijsku podršku u profesionalnoj integraciji, posredovanje u obrazovanju i zapošljavanju.

Jugendagentur des Jobcenters Freiburg

Agencija za mlade Job-centra 
Agencija za mlade brine se o mladim osobama između 15. i 25. godine koje traže posao.

Ponude:
Za osobe mlađe od 25 godina koje primaju naknadu za nezaposlenei žive u Freiburgu, Agencija za mlade nudi: individualno savjetovanje i financijsku podršku pri profesionalnoj integraciji, posredovanju u obrazovanju i zapošljavanju.

Berufsinformationszentrum

Informativni centar za poslovnu karijeru
Samostalna informativna ustanova

Ponude:
Računalo za pisanje prijava za posao, internetske stanice, knjige, brošure, informativni materijal za obrazovanje i usavršavanje

Molimo vas da ponesete:
Pass oder Ausweispapiere

Beratung für Frauen in Berufsfragen

Savjetovalište za žene u poslovnom životu
Grad Freiburg, Savjetovalište za žene i stručno osposobljavanje (usmjerenje, obrazovanje i usavršavanje,
osiguravanje egzistencije)

Ponude:
Savjetovalište za žene i stručno osposobljavanje grada Freiburga prvo je informativno mjesto za žene i pitanja vezana uz profesiju. Ovdje ćete dobiti informacije i savjete za nastavak rada nakon duže stanke, obrazovanje i usavršavanje te

Priznavanje stranih diploma / kvalifikacija

Erstanlaufstelle und Kompetenzzentrum Anerkennungsberatung

Centar za informacije i stručnu osposobljenost
Savjetovanje o nostrifikaciji diploma

Ponude:
Savjeti u vezi s kvalifikacijom kod djelomičnog priznavanja

Savjeti u vezi priznavanjem stranih diploma (nostrifikacija)

Ponude:
Savjetovalište i praćenje procesa priznavanja; traženje nadležne ustanove za priznavanje, podrška pri prikupljanju dokumentacije, istraživanje priznavanja i dokvalifikacije

Molimo vas da ponesete:
 • Školske i radne svjedodžbe
 • Potvrde poslodavaca
 • Dokumentaciju o boravku

Savjetovalište i priznavanje / procjena stranih diploma

Oblast industrije, trgovine, gastronomije i usluga
IHK Südlicher Oberrhein Geschäftsbereich Berufsbildung

Savjetovalište za tvrtke useljenika u oblasti stručnog obrazovanja

Savjetovalište za obrazovanje Obrtničke komore

Priznavanje stranih svjedodžbi - obrti Handwerkskammer Freiburg (Obrtnička komora)

Ponude podrške HWK-a (Obrtničke komore) u oblasti obrazovanja

Služba za obrazovanje Handwerkskammer Freiburg (Obrtnička komora)
 
Za zainteresirane učenike, roditelje, nastavnike i obrtničke tvrtke u svim pitanjima vezanim uz obrazovanje

Ponude
 • Besplatna internetska burza za naukovanje i praksu
 • Individualno savjetovanje
 • Upućivanje na druge agencije

Ponuda podrške HWK-a (Obrtničke komore) u oblasti nastavka obrazovanja i usavršavanja

Obrtnička akademija Freiburg (Gewerbe Akademie Freiburg), obrazovna ustanova Obrtničke komore,
nudi mogućnosti nastavka obrazovanja i prilagođenog usavršavanja, od stručne prakse u inozemstvu do diplome majstora i Bachelor diplome; informacije o mogućnostima financijske pomoći.

Opće informacije:

Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein

Industrijska i trgovinska komora Südlicher Oberrhein

Weitere Hilfe und Beratung bei Arbeitslosigkeit:

Diakonisches Werk Freiburg

Socijalna služba 
Goethe II. Savjetovalište za osobe u potrazi za zaposlenjem i osiguranjem egzistencije

Arbeitslosenberatung

Gründerzentrum

friga e. V.

Socijalno savjetovanje u tvornicama

Wegweiser Bildung - WeBi

Vodič za obrazovanje
Ulaz u Gradsku knjižnicu

Ponude
 • Savjetovalište za obrazovanje i stručne kvalifikacije
 • Kamo poslije škole
 • Temeljno obrazovanje
 • Studiranje
 • Praksa
 • Volonterski rad

Informacije za izbjeglice

Informacije koje slijede namijenjene su izbjeglicama kojima još nije priznato pravo na azil ili izbjeglicama (osobe pred postupkom za dobivanje statusa azilanta, osobe čiji je postupak u tijeku ili tolerirane osobe). Izbjeglice s priznatim statusom azilanta odgovarajuće informacije mogu naći na ostalim stranicama Vodiča koji se odnose na doseljenike i doseljenice.

Odobrenje

Prije nego što počnete raditi ili se upišete u neku školi ili slično, uglavnom je potrebno da to odobri Ured za migraciju i integraciju grada Freiburga. U nekim slučajevima odobrenje nije potrebno, ali i tada je preporučljivo da dobijete potvrdu od Ureda za migraciju i integraciju.

Zato važi: Prije nego što počnete raditi, obrazovati se, krenete na praksu ili slično, uvijek se obratite nadležnoj Socijalnoj službi koja će vam pomoći prilikom provjere ili odobrenja od strane Ureda za migraciju i integraciju (Odjeljenje 5 Pravo imigracije i državljanstva - Abteilung 5 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht).

Priprema za posao, obrazovanje ili slično

Ukoliko radite u Njemačkoj, želite da se obrazujete ili slično, veoma je važno da znate govoriti njemački jezik. Više o tome u poglavlju „Učenje njemačkog jezika“.

Kao priprema za traženje posla, škole ili slično, dobro je da imate kod sebe da na uvid prikažete svoju dokumentaciju o dosadašnjem školovanju, obrazovanju i zanimanju. Od pomoći je da vaša dokumentacija bude što potpunija. Za neka zanimanja potrebno je da se ova dokumentacija prizna, što znači da se mora provjeriti koje kvalifikacije u Njemačkoj odgovaraju vašim kvalifikacijama iz drugih zemalja (pogledati pod „Priznavanje inostranih diploma, sveučilišnih diploma ili stručnih kvalifikacija“).
 
Za natječaj za posao, školovanje ili praksu, uvijek je potreban životopis u pismenom obliku u kojem se može vidjeti pregled vašeg školovanja, usavršavanja, zapošljavanja ili drugih situacija.

Ovdje možete pronaći višejezične informacije za prijavu na natječaje u Njemačkoj:

Ovdje možete pronaći višejezične informacije o tome kako treba izgledati životopis u Njemačkoj:

Posao

Kao izbjeglica možete pod određenim uvjetima raditi ili se školovati u Njemačkoj. Općenito, zapošljavanje je moguće tek poslije 3 mjeseca od vašeg dolaska. Međutim, to je povezano s različitim uvjetima. Zbog toga obvezno provjerite s nadležnom Socijalnom službom da li možete raditi u Njemačkoj.

Napomena: Vaš dokument o boravku uvijek sadrži informaciju o tome da li imate pravo raditi u Njemačkoj.

Ukoliko već imate priznato pravo na azil ili status izbjeglice, možete neograničeno raditi.

Obrazovanje

U Njemačkoj se možete stručno osposobljavati ili upisom na fakultet ili sustavom dvostrukog obrazovanja. Ostale informacije na temu studiranja nalaze se u poglavlju „Studiranje“.

Dvostruko obrazovanje se provodi u nekom poduzeću i srednjoj stručnoj školi. Školovanje traje između dvije i tri i po godine. Tijekom školovanja, po pravilu, dobivate malu novčanu naknadu. Po završetku ovog školovanja vaše šanse za dobivanje boljeg posla su znatno veće.

Praksa

Cilj prakse je prikupljanje profesionalnih iskustava ili bolje upoznavanje određenih poduzeća. Praksa može trajati od nekoliko dana do više mjeseci. Tijekom prakse, po pravilu, dobivate veoma malu ili nikakvu novčanu naknadu.

Mini-zapošljavanje

Mini-zapošljavanje je posao sa zaradom do 450 eura i skraćenim radnim vremenom. Međutim, izbjeglice u postupku za dobivanje azila dobivaju samo jedan dio zarade, ostatak se obračunava kao financijska pomoć koju kao izbjeglice dobivaju od države. Usprkos tome, mini-zapošljavanje može biti dobra mogućnost za prikupljanje profesionalnog iskustva i učenje njemačkog jezika.

Federalni dobrovoljački servis (Bundesfreiwilligendienst)

Federalni dobrovoljački servis je mogućnost za osobe svih uzrasta da se angažiraju za opću dobrobit izvan svoje profesije i škole – u socijalnoj, ekološkoj i kulturnoj oblasti. U federalnom dobrovoljačkom savezu po pravilu ne radite u svojoj stečenoj profesiji. U federalni dobrovoljački servis često se prijavljuju mlade osobe poslije škole, ali mogućnost je otvorena za sve ljude u bilo kojoj starosnoj dobi. Služba u federalnom dobrovoljačkom servisu traje po pravilu 12 mjeseci, ali moguće je i 6 do 24 mjeseca. U tom razdoblju dobivate malu platu kao naknadu. Ostale informacije možete naći na adresi:

Dobrovoljački angažman

U Njemačkoj postoji veliki broj ljudi koji se dobrovoljno angažiraju, a da za to ne primaju nikakvu novčanu nadoknadu, npr. u nekom udruženju. Za izbjeglice to može biti dobra mogućnost za uspostavljanje kontakta s Nijemcima, učenje njemačkog jezika i prikupljanje iskustava.

Priznavanje inostranih diploma, sveučilišnih diploma ili stručnih kvalifikacija

Ukoliko ste u državi porijekla završili školu, fakultet ili stručne kvalifikacije, možete provjeriti jesu li one priznate u Njemačkoj (pogledati dolje).

Račun u banci

Čim počnete dobivati platu za posao, kvalifikaciju ili praksu, potreban vam je račun u banci jer se plata po pravilu ne isplaćuje u gotovini. Za otvaranje računa u banci potrebna vam je prijava boravka. Više informacija o tome možete naći u poglavlju „Stanovanje“. Ukoliko želite otvoriti račun u banci, obratite se nadležnoj Socijalnoj službi.

U daljem tekstu nalaze se informacije na sljedeće teme:

Pomoć posebno za izbjeglice prilikom traženja posla

Informativni i posrednički servis za izbjeglice iz područja grada Freiburga, Caritas savez Freiburg (Anlauf- und Vermittlungsstelle für Flüchtlinge aus dem Stadtgebiet Freiburg, Caritasverband Freiburg)

Savjetovanje za tražitelje azila, tolerirana lica i izbjeglice na temu posao i obrazovanje

Ponuda:
Pratnja prilikom traženja posla ili škole, posredovanje u kvalifikacijama, tečajevi jezika na razini potrebnoj za posao

Molimo vas da ponesete:
boravišnu dozvolu, ako imate životopis, dokumentaciju za natječaj, preporuke

Projektni savez Baden – posao i obrazovanje za izbjeglice (Projektverbund Baden – Arbeit und Ausbildung für Flüchtlinge)

Integracija u burzu rada i obrazovanje za osobe s pravom na ostanak i izbjeglice

Ponuda
 • Pomoć prilikom orijentacije, traženja radnog mjesta i prijava na natječaje
 • Razjašnjenje kompetencije
 • Posredovanje za ponude kvalifikacije
 • Profesionalna kvalifikacija, npr. osnovna kvalifikacija za njegu starih lica

Molimo vas da ponesete:
dozvolu boravka, ukoliko imate dokumentaciju za konkuriranje, preporuke
Nositelji Projektnog saveza Baden

Opća pomoć prilikom traženja posla

Agentur für Arbeit Freiburg

Agencija za zapošljavanje
Stručno usmjerenje, posredovanje u obrazovanju, savjetovanje o usavršavanju, posredovanje pri zaposlenju, isplata naknada

Ponude:
Stručno usmjerenje i savjetovanje, stručna obuka, posredovanje u obrazovanju, posredovanje pri zaposlenju, promicanje zapošljavanja, isplata naknada

Welcome Center Freiburg Oberrhein

Savjetovalište i informativni centar za međunarodne stručnjake i njihove obitelji

Ponude:
Informacije o Freiburgu i regiji za međunarodne stručnjake. Teme: svakodnevni život / posao / obitelj jezik, obrazovanje i još puno toga

Berufsinformationszentrum

Informativni centar za poslovnu karijeru
Samostalna informativna ustanova

Ponude:
Računalo za pisanje prijava za posao, internetske stanice, knjige, brošure, informativni materijal za obrazovanje i usavršavanje

Molimo vas da ponesete:
Pass oder Ausweispapiere

Beratung für Frauen in Berufsfragen

Savjetovalište za žene u poslovnom životu
Grad Freiburg, Savjetovalište za žene i stručno osposobljavanje (usmjerenje, obrazovanje i usavršavanje,
osiguravanje egzistencije)

Ponude:
Savjetovalište za žene i stručno osposobljavanje grada Freiburga prvo je informativno mjesto za žene i pitanja vezana uz profesiju. Ovdje ćete dobiti informacije i savjete za nastavak rada nakon duže stanke, obrazovanje i usavršavanje te

Vodič kroz obrazovanje (Wegweiser Bildung – WeBi)

Ulaz u Gradsku knjižnicu (Stadtbibliothek)

"WeBi", koji se nalazi u ulazu u Gradsku knjižnicu, je centralni gradski servis u Freiburgu za sva pitanja u vezi s obrazovanjem i savjetovanjem na tu temu. Ovdje se skupljaju sve ponude vezane uz obrazovanje i savjetovanje u vezi s obrazovanjem. Ponude su na raspolaganju u obliku letaka ili se mogu objasniti prilikom savjetovanja. Dajemo brze i precizne informacije o mogućim načinima školovanja u Freiburgu i razgovaramo o narednim koracima.

Jule – Pomoć u vezi s obrazovanjem za mlade majke, IN VIA u Nadbiskupiji Freiburg (Jule – Jugendberufshilfe für junge Mütter, IN VIA in der Erzdiözese Freiburg e. V.)

Ponuda savjetovanja u vezi s ličnom i profesionalnom orijentacijom za mlade majke tijekom roditeljstva sa i bez migracione pozadine

Ponuda:
pojedinačno savjetovanje
obuke za prijavu na natječaje za posao
susreti samohranih roditelja
rekreativna ponuda

Diakonisches Werk Freiburg

Socijalna služba 
Goethe II. Savjetovalište za osobe u potrazi za zaposlenjem i osiguranjem egzistencije

Arbeitslosenberatung

Gründerzentrum

Priznavanje inostranih diploma, sveučilišnih diploma ili kvalifikacija; Savjetovalište za obrazovanje, usavršavanje, kvalifikacije

„Prvi kontakt i centar za nadležnosti savjetovališta za priznavanje“ („Erstanlaufstelle und Kompetenzzentrum Anerkennungsberatung“) je najvažnije mjesto za priznavanje stranih diploma, sveučilišnih diploma ili kvalifikacija. Zatim slede dalja savjetovališta za pitanja priznavanja ili dodatnih kvalifikacija.

Prvi kontakt i centar za nadležnosti savjetovališta za priznavanje (Erstanlaufstelle und Kompetenzzentrum Anerkennungsberatung)

Beratung zur Anerkennung von ausländischen Abschlüssen

Ponuda:
 • Savjetovalište za priznavanje inostranih diploma i kvalifikacija
 • Obuke i informativni događaji na temu priznavanja
Bitte mitbringen:
 • Schul- und Arbeitszeugnisse
 • Bestätigungen Arbeitgeber
 • Aufenthaltspapiere

Qualifizierungsberatung bei Teilanerkennung

Industrijska i privredna komora Južne Gornje Rajne (Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein)

Pomoć odgovarajućim mladim izbjeglicama u praksi i školovanju

Ponuda: Identifikacija, precizno posredovanje i praćenje odgovarajućih mladih ljudi na praksi i tijekom školovanja, kao i podrška poduzećima.

Savjetovanje i priznavanje / procjena inostranih diploma, Industrijska i privredna komora (Beratung und Anerkennung / Bewertung ausländischer Berufsabschlüsse, Industrie- und Handelskammer)

Područje industrije, trgovine, gastronomije i usluga                      
Industrijska i privredna komora (Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein)
Glavna poslovnica (Hauptgeschäftsstelle Lahr)

Priznavanje inostranih obrazovnih certifikata u zanatstvu, Obrtnička komora Freiburg (Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise im Handwerk, Handwerkskammer Freiburg)

Ponuda podrške u području obrazovanja, Obrtnička komora Freiburg (Unterstützungsangebote im Bereich Ausbildung, Handwerkskammer Freiburg)

Ausbildungsservice der Handwerkskammer Freiburg:
Für interessierte Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen und Handwerksbetriebe bei Fragen rund um die Ausbildung

Angebote
 • Kostenlose Online-Lehrstellen und Praktikumsbörse
 • Individuelle Beratung
 • Weitervermittlung an Fachstellen

Ausbildungsservice der Handwerkskammer Freiburg:
Für interessierte Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen und Handwerksbetriebe bei Fragen rund um die Ausbildung

Angebote
 • Kostenlose Online-Lehrstellen und Praktikumsbörse
 • Individuelle Beratung
 • Weitervermittlung an Fachstellen