Studiranje

Studierendenwerk Freiburg

Ured za studente
Socijalna pomoć i podrška studentima područja Sveučilišta Freiburg

Ponuda:
 • Studentski domovi
 • Posredovanje u iznajmljivanju soba
 • Kantine i kafeterije
 • Posredovanje pri zapošljavanju
 • Socijalno savjetovalište
 • Psihoterapeutsko savjetovalište
 • Savjetovalište za financiranje studija
 • Pravno savjetovalište
Molimo vas da ponesete:
 • Studentski indeks

International Office - Büro für internationale Beziehungen

Ured za međunarodne odnos
Podrška Sveučilišta Albert-Ludwig Freiburg međunarodnim odnosima

Ponuda:
 • Podrška međunarodnog partnerstva / studenata / znanstvenika
 • Savjetovanje o mogućnostima studiranja u inozemstvu, posredovanje pri boravku u svim zemljama svijeta
 • Savjetovanje drugih sveučilišnih ustanova u vezi s međunarodnim aktivnostima

Informacije za izbjeglice

Informacije koje slijede namijenjene su izbjeglicama kojima još nije priznato pravo na azil ili izbjeglicama (osobe pred postupkom za dobivanje statusa azilanta, osobe čiji je postupak u tijeku ili tolerirane osobe). Izbjeglice s priznatim statusom azilanta odgovarajuće informacije mogu naći na ostalim stranicama Vodiča koji se odnose na doseljenike i doseljenice.

U Njemačkoj mogu studirati sve osobe neovisno o njihovom boravišnom statusu. Isto važi i za izbjeglice. Informacije o preduvjetima za studiranje u Baden-Virtenbergu možete pronaći na adresi (na njemačkom i engleskom):
mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/studieninformationen-fuer-fluechtlinge/university-studies-information-for-refugees/
 
Da biste saznali koji tečajevi su u ponudi ili da biste se upisali na studije, morate se obratiti odgovarajućoj Visokoj školi. U Njemačkoj postoje i tečajevi na engleskom ili na drugim jezicima. Ostale informacije u vezi sa studiranjem izbjeglica možete vidjeti u Smartphone aplikaciji „Ankommen“ www.ankommenapp.de
 
Važne informacije za studiranje u Freiburgu i regiji, između ostalog kontaktne osobe za izbjeglice na Visokim školama, možete naći na adresi:
www.swfr.de/internationales/refugees-welcome/
 
U Freiburgu i okolini postoji više Visokih škola. Pregled Visokih škola možete vidjeti ovdje:
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/231163.html
 
Prve informacije o Visokim školama i ponuđenim tečajevima u Freiburgu i regiji možete dobiti u Uredu za mlade doseljenike (Jugendmigrationsdienst) (za starosnu skupinu do i s 26 godina). Ovdje možete dobiti informacije o raznim mogućnostima financijske pomoći. Prve orijentacione razgovore možete obaviti i u Vodiču za obrazovanje (WeBi).

Jugendmigrationsdienst (JMD)

Beratungsstelle und Angebote für zugewanderte junge Menschen im Alter von 12 bis 26 Jahren

Savjetovanje izbjeglica starosti od 12 do 26 godina (tolerirane osobe, kandidati/kandidatkinje za azil)

Ponuda:

 • Savjetovanje/individualna pratnja
 • Jezik, škola, zanimanje, obrazovanje
 • Doseljenje obitelji, boravak u Njemačkoj
 • Socijalna integracija
 • Jezička i školska pojedinačna pomoć od inostrane dobrovoljaca
 • Sportski projekti, tečajevi, kultura

Vodič kroz obrazovanje (Wegweiser Bildung – WeBi)

Ulaz u Gradsku knjižnicu (Stadtbibliothek)

Savjetovanje na arapskom jeziku: 2x mjesečno

"WeBi", koji se nalazi u ulazu u Gradsku knjižnicu, je centralni gradski servis u Freiburgu za sva pitanja u vezi s obrazovanjem i savjetovanjem na tu temu. Ovdje se skupljaju sve ponude vezane uz obrazovanje i savjetovanje u vezi s obrazovanjem. Ponude su na raspolaganju u obliku letaka ili se mogu objasniti prilikom savjetovanja. Dajemo brze i precizne informacije o mogućim načinima školovanja u Freiburgu i razgovaramo o narednim koracima.

Ured za studente (Studierendenwerk Freiburg)

Socijalna pomoć i podrška studentima regije Sveučilišta Freiburg

Angebote
 • Studentski domovi
 • Posredovanje soba za izdavanje
 • Menze i kafeterije
 • Posredovanje posla
 • Socijalno savjetovanje
 • Psihoterapeutsko savjetovanje
 • Savjetovanje u vezi s financiranjem studija
 • Pravno savjetovanje
 • Liječničko savjetovanje za međunarodne studente
 • Međunarodni klub
 • Klub prijatelja
 • Tandemski program

Albert-Ludwig-sveučilište Freiburg (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Albert-Ludwigs sveučilište je najveća visoka škola u Freiburgu s brojnim različitim tečajevima.

Institut za jezike Albert-Ludwig-sveučilišta Freiburg (Sprachlehrinstitut der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (SLI))

SLI nudi tečajeve jezika za studente i eksterna lica. Pored njemačkog kao stranog jezika, u ponudi su i engleski, romanski jezici, ruski, švedski itd. Pored toga, SLI provodi četiri puta godišnje DSH (testove poznavanja jezika za pristup Visokim školama).

Ponuda:
 • Gospođa Hardt daje informacije o predtečajevima za izbjegla lica zainteresirana za studiranje („Vorkurs für studieninteressierte Geflüchtete“) i tečajevima njemačkog jezika.
 • Gospodin Overmann informira o svim tečajevima njemačkog jezika tijekom semestra i o DHS-testovima.

Servisni centar za studije – odjeljenje međunarodne admisije i servis (Service Center Studium – Abteilung International Admissions and Services)

Sudjelovanje na natječaju i prijem na studije na Sveučilište Freiburg za strance

Ponuda
 • Savjetovanje o ponudi studija na Sveučilištu Freiburg
 • Informacije o priznavanju inostranih diploma
Molimo vas da ponesete:
 • Postojeću dokumentaciju o obrazovanju
 • Postojeću dokumentaciju o poznavanju jezika

Ostale informacije Albert-Ludwigs sveučilišta Freiburg, bitne za studije:
www.studium.uni-freiburg.de

Pregled svih tečajeva na Albert-Ludwigs sveučilištu Freiburg naći ćete na adresi
www.studium.uni-freiburg.de