Stanovanje

Pronalazak odgovarajućeg i povoljnog smještaja u Freiburgu nije lako. Također uzmite u obzir i da se morate prijaviti nakon što iznajmite stan ili sobu. Prijava u Uredu za registraciju stanovnika (Einwohnermeldeamt) je besplatna. Morate se osobno prijaviti i podnijeti na uvid svoju identifikacijsku iskaznicu ili putnu ispravu.

Amt für Bürgerservice und Informationsmanagement: Abteilung Bürgerservice

Služba za građane i obradu podataka: Odjel Služba za građane

(radno vrijeme označeno sa * znači: samo ograničene usluge)

Opće informacije: Prijava i promjena adrese boravišta, odjava, građani zemalja EU-a se nakon prijave izravno upućuju dalje i stječe dozvolu o slobodnom kretanju

Traženje stana

Kuće i stanovi se, u većini slučajeva, nude nenamješteni. Ponudu stanova možete pronaći preko:

  • stranica s ponudama nekretnina (internet)
  • regionalnih dnevnih novina / oglasnika
  • posrednika
  • udruga stanodavaca (Wohnungsbaugenossenschaften)

Broj soba u oglasima odnosi se na prostorije za dnevni boravak i spavaće sobe. Najčešće je tu još i kupaonica i kuhinja. Kuhinja u većini slučajeva nije opremljena.

Stanarina: Stanarina najčešće obuhva a cijenu bez grijanja i dodatnih troškova. Dodatni troškovi su, primjerice, struja, voda, grijanje i odvoz smeća. Važno je unaprijed razjasniti što je obuhvaćeno dodatnim troškovima.

Potpisivanje ugovora o iznajmljivanju stana

Prije useljenja potpisuje se Ugovor o iznajmljivanju stana. Prije potpisivanja provjerite koji su troškovi uključeni u stanarinu.

Useljenje

Telefon, internet i opskrba električnom energijom, u većini slučajeva, dužni ste sami prijaviti. Uz to, svako kućanstvo plaća i pretplatu za radio i televiziju. Isto vrijedi i za odvoz smeća.

Polog: Uz mjesečnu stanarinu, stanodavci često zahtijevaju i plaćanje pologa. Polog uglavnom iznosi 1 - 3 mjesečne stanarine i plaća se prije useljenja u stan. Nakon iseljenja iz stana, polog vam se vraća s kamatom.

Mnogi stanodavci zahtijevaju na uvid i policu obveznog osiguranja. Privatna polica osiguranja može se zaključiti kod osiguravajućeg društva po vašem izboru.

Ostale informacije

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen (ALW)​

Ured za nekretnine i stanovanje

Ponude: Savjetovanje o plaćanju stanarine

Amt für Migration und Integration

Ured za osiguravanje stambenog prostora

Ponude:
Savjetovanje vezano uz potvrdu o pravu stanovanja, posredovanje u pronalaženju stanova za socijalno ugrožene

Linkovi:
Ovdje možete pronaći dodatne informacije na temu stanovanja. www.freiburg.de/wohnen

Informacije za izbjeglice

Smještaj izbjeglica

Po ulasku u Njemačku kao izbjeglica prvo ćete biti smješteni u takozvanim prijemnim ustanovama. Pri tom se često radi o veoma velikim ustanovama s velikim brojem stanovnika i stanovnica. Prijemna ustanova u Freiburgu nalazi se na adresi Lörracher Straße (na uglu između Lörracher Straße i Schildackerweg).
Zatim odatle uglavnom odlazite u neki drugi grad, u takozvani privremeni smještaj.

Ukoliko kao izbjeglica dođete na privremeni smještaj u Freiburg, biće vam dodijeljen dom. Ovaj smještaj je obvezan! To znači da se smijete preseliti iz doma samo u iznimnim slučajevima. Pogledati sljedeći dio „Promjena mjesta stanovanja“.

Ukoliko dobijete pravo azila ili izbjegličkog statusa, možete samostalno tražiti stan. Ukoliko niste zaposleni ili imate veoma mala primanja, možete dobiti potvrdu o pravu na socijalni stan; s ovom potvrdom možete iznajmiti relativno povoljan stan.

Čim dobijete status, po pravilu niste više vezani za područje grada Freiburga i možete sami izabrati svoje mjesto stanovanja – međutim, postoje izuzeci u nekim slučajevima.

Molimo vas da uzmete u obzir da je u Freiburgu mala ponuda slobodnog stambenog prostora i da veliki broj ljudi traži stan.
 
Ukoliko vaš postupak za traženje azila traje dulje od dvije godine, po isteku te dvije godine možete se preseliti u vlastiti stan i bez prava azila ili izbjegličkog statusa. Ukoliko niste zaposleni, stanarinu u određenoj visini za vas plaća Ured za migraciju i integraciju (Amt für Migration und Integration).

U prva tri mjeseca po dolasku u Njemačku, za izbjeglice postoji takozvana obveza mjesta prebivališta. To znači da izbjeglice koje dođu u Freiburg prva tri mjeseca ne smiju napuštati Baden-Virtenberg. Iznimke predstavljaju termini u državnim upravama i sudovima. Po isteku prva tri mjeseca, ovo pravilo više ne važi. Međutim, izbjeglicama se tijekom trajanja postupka dobivanja azila zadaje obvezno mjesto stanovanja. To znači da izbjeglice moraju stanovati na određenom mjestu, ali smiju napustiti saveznu pokrajinu na ograničeno vrijeme.

Promjena mjesta prebivališta

Preseljenja u druge domove u okviru grada Freiburga moguća su samo u opravdanim iznimnim slučajevima.

Ukoliko se želite preseliti u neki dugi grad u Njemačkoj, morate podnijeti zahtjev Uredu za migraciju i integraciju grada Freiburga (Amt für Migration und Integration der Stadt Freiburg) i odgovarajućem uredu grada u koji se želite preseliti. U tu svrhu se obratite nadležnoj Socijalnoj službi koja će vam pomoći prilikom podnošenja zahtjeva. Preseljenje je moguće samo kada oba ureda – u Freiburgu i u gradu u koji se želite preseliti – to odobre. Ovi zahtjevi se odobravaju samo u posebno opravdanim slučajevima – prije svega kada je razlog preseljenja to da su neposredni srodnici smješteni u tom drugom gradu, što znači vaše maloljetno dijete / maloljetna djeca ili vaš bračni partner.

U neku drugu državu u Europi možete se preseliti tek kada dobijete pravo azila ili izbjegličkog statusa. Dok se nalazite u postupku za azil, preseljenje u drugu zemlju nije moguće, čak i kada se u toj drugoj zemlji nalaze članovi vaše obitelji. Izuzetak postoji samo kada se u inozemstvu nalazi maloljetni član vaše obitelji. U tom se slučaju obratite nadležnoj Socijalnoj službi.

Ukoliko ste dobili pravo azila ili status izbjeglice i želite se preseliti u neku drugu zemlju u Europi, možete se obratiti savjetovalištima za migracije koja su navedena u poglavlju „Dolazak u Freiburg“.

Prijava boravka

Ukoliko želite otvoriti račun u banci ili sklopite ugovor za mobilni telefon, potrebna vam je prijava boravka. U prijavi boravka piše da je vaše trenutno mjesto boravka Freiburg. Prijavu boravka možete dobiti na sljedećem mjestu:

Servis za građane, grad Freiburg

(Bürgerservice, Stadt Freiburg)

(s * obilježeno radno vrijeme znači: samo ograničen servis)

Ponuda: Izdavanje prijave boravka
Molimo vas da ponesete:
Pasoš ili potvrdu o toleranciji boravka
Potvrdu uprave doma da podnosilac zahtjeva u njemu živi