Evlilik / Aile / Partnerlik

Çok sayıda kuruluş ailelere ve evlilik ve partnerlik konusunda yardım ve destek sağlıyor. Aşağıdaki sayfalarda çeşitli danışmanlık seçenekleriyle ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Ailemi nasıl Almanya’ya getirebilirim?
Bir aile birleşimi ancak iltica hakkı olan kişi ya da mülteci olarak kabul edildiğinizde mümkündür. Bu noktadan itibaren ilk üç ay içinde kolaylaştırılmış koşullarda aile birleşimi başvurusu yapabilirsiniz. Üç ay sonra daha fazla şartı yerine getirmeniz gerekir. Bu durumda "Freiburg’a Varış" altında anılan göçmen danışma noktasına başvurun. Burası size başvuru konusunda destek olacaktır.
İstisna: Bu düzenleme, 17.03.2016 tarihinden sonra bir oturum izni alan herkes için geçerli değildir. Bu düzenlemenin sizin için ne ölçüde geçerli olduğunu sosyal hizmetlerinize sorun (bkz. Aynı zamanda Oturum Kanunu 104. Maddesi 13. fıkrası).

Almanya'da evlenmek istiyorum. Evlenmeden önce nereye danışabilirim?

Evlenmek isteyen kişiler nüfus müdürlüğüne danışabilirler. Evlilik için gerekli belgeler farklılık gösterir, çünkü evlilik sırasında kendi ülkenizin kanunlarının dikkate alınması gerekir. Nüfus müdürlüğünde yapılan bir görüşmede (görüşme saatlerinde, randevu almadan), bireysel danışmanlık hizmeti alırsınız ve tüm gerekli belgelerin dökümü verilir.

Kayıtlı bir hayat arkadaşlığı nedir?

Almanya'da, akraba olmayan, evli olmayan yetişkin, aynı cinsiyetten partnerler Hayat Arkadaşlığı Kanunu uyarınca "kayıtlı bir hayat arkadaşlığı" kurabilir. Bu, ilişkinizin hukuki olarak güvenceye alınmasını sağlar.

Aile belgelerini nereden alabilirim?

Doğum, evlilik ve ölüm belgeleri nüfus müdürlüğü tarafından, istek üzerine uluslararası olarak da (ek ücret ödenmeden) verilmektedir. Uluslararası belgeler dokuz dilde hazırlanmıştır.

Bir gündüz çocuk bakım kurumunda ya da anaokulunda çocuğuma nasıl yer bulurum?

0-6 yaş arası çocuklar bir gündüz çocuk bakım kurumuna ya da anaokuluna devam edebilir, burada başka çocuklarla birlikte eğitmenlerin gözetiminde bulunur. Eğer bu yaşta bir çocuğunuz varsa, lütfen sosyal hizmetlerinize başvurun. Sosyal hizmetler, belediyeyle birlikte çocuğunuza bir gündüz çocuk bakım kurumunda ya da anaokulunda yer bulmakla ilgilenir.

Adresler

Evlilik ve kayıtlı hayat arkadaşlığı hakkında bilgiler

Nüfus Müdürlüğü (Standesamt)

Doğum ve ölüm, evlilik, ad değişikliği, kiliseden ayrılma belgeleri

Seçenekler:
 • Doğum, evlilik ve ölüm belgelerinin verilmesi
 • Nikah kıyılması ve hayat arkadaşlığının kurulması, ad değişiklikleri ve kiliseden ayrılmalar
Lütfen yanınızda getirin

Ebeveyn Parası

Ebeveyn parası, devletin bir çocuğun doğumundan sonra devletin yaptığı bir ödemedir. Ebeveynler çocuklarının bakımı için mesleki faaliyetlerine arar verirse ya da kısıtlarsa, gelirin kesilmesi ebeveyn parasıyla belli bir kapsamda dengelenebilir.
 
Ayrıntılı bilgiler içeren toplu bakışı internette, şu adreste bulabilirsiniz:

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/das-elterngeld/73752

Boş Gündüz Bakım Kurumu Yerleri ve Ebeveyn Katkıları Hakkında Bilgi

Çocuk Bakımı Bilgi, Danışmanlık ve Kayıt Merkezi (Informations-, Beratungs- und Vormerkstelle IBV, Kinderbetreuung)

Belediyenin çocuklar için (0-6 yaş) bakım yeri aramasıyla ilgili bilgilendirme, danışmanlık ve
kayıt merkezi

Formlar şu dillerde bulunuyor: Rusça, Sırpça, Hırvatça, Türkçe, İngilizce, Fransızca İspanyolca, Arapça, İtalyanca

Seçenekler: 0-6 yaş arası çocukları için bir bakım yeri arayan ebeveynler için
başvuru yeri. Gündüz çocuk bakım kurumları/anaokulu bakımı seçenekleri hakkında bilgi. Çocukların bir bakım yeri için kaydı konusunda destek.

Çocuk parası

Almanya'da yaşayan göçmenler belirli koşullar altında çocuk parası alabilir.
 
Esasen çocuk parası çocuğun 18. yaşına kadar, belirli durumlarda daha uzun süre ödenir.

■ Çocuk parası her ay ebeveynlerin cari
hesabına havale edilir
■ Çocuk parası talebi Federal Çalışma Ajansı –Baden-Württemberg West – tarafından alınır

Çocuk parası talebi ve diğer bilgiler:

Çalışma Ajansı (Agentur für Arbeit)

Çocuk parası eki

Çocuk parası eki, Ocak 2005'ten itibaren reşit olmayan ve Haziran 2006'dan itibaren 25 yaş altı, yeterince aile geliri olmayan ailelerde yaşayan evlenmemiş çocuklar için ödenen ek bir hizmettir.

 • Ebeveynler 25 yaş altı çocuklarının bakımı kendi  gelirlerinden karşılayamıyorlarsa çocuk parası eki talebinde bulunabilirler.
 • Çocuk parası eki ailenin ve çocukların gelirine ve mal varlığına göre ölçülür, 25 yaş altı evlenmemiş her çocuk için en fazla ayda 140 Euro tutarındadır. 

Danışma merkezleri

Erken Yardım Yetkinlik Merkezi (Kompetenzzentrum Frühe Hilfen)

Freiburg şehri önleyici tedbir ve çocuk koruması ile ilgili sorular için disiplinlerarası teknik danışmanlık birimi

Teklifler: Aileler için:
 • İlk danışmanlık
 • İlk teşhis
 • Bilgilendirme ve yardım sağlama
 • Krizlerde ve güç durumlarda destek
 • Uzmanlar için danışmanlık ve destek, aile-ebelik konsepti, "şiddet" ülke progamı

pro familia Freiburg

Aile planlaması, cinsel pedagoji, cinsellik danışmanlığı ve hamileli uyuşmazlığı danışma birimi

Diller:
Gerektiğinde tercümanlarla çalışıyoruz

Aşağıdaki konularda danışmanlık ve yardım:
 • Hamilelik ve doğum
 • Cinsel pedagoji
 • Tıbbi danışmanlık
 • Ortaklık
 • Cinsellik
 • Ayrılma, boşanma, aracılık

Çocuklar, Gençlik ve Aile, Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi (Amt für Kinder, Jugend und Familie, Kommunaler Sozialer Dienst)

KSD, çocuklar, gençler, ebeveynler ve diğer vasiler için merkezi başvuru noktasıdır

Seçenekler:
Ailelerin desteklenmesi ve teşviki, çocuk yetiştirmekle ilgili sorularda danışmanlık ve yardım, çocuk yetiştirmekle ilgili uygun ve gerekli yardımların sağlanması, ayrılık, boşanma ve ilişki durumunda velayetin yerine getirilmesi konusunda destek.

Katolik Kadınlar Gebelik ve Aile Danışmanlığı Sosyal Hizmetleri, Yaşama İyi Bir Başlangıç (Sozialdienst katholischer Frauen Schwangeren- und Familienberatung, Guter Start ins Leben)

Hamileler ve aileler için danışma merkezi, hamileler ve aileler için grup seçenekleri

Seçenekler
Hamilelik ve doğum, geçimin sağlanması, ayrılma ve boşanma, çocuğun gelişimiyle ilgili birçok soruyla ilgili kadınlara ve ailelerine yönelik danışmanlık ve refakat; hamileler ve üç yaş altı çocuğu olan aileler için grup seçenekleri

Lütfen yanınızda getirin:
Lütfen bir danışma randevusuna kaydolurken görüşün

“Fakları Kabul Etmek – Çeşitliliği Yaşamak“ Freiburg’da Eşit Muamele Ağı ("Unterschiede anerkennen - Vielfalt leben" Netzwerk für Gleichbehandlung in Freiburg)

Ayrımcılık konusuyla ilgili başvuru ve koordinasyon merkezi

Diller: İhtiyaç halinde çevirmenlerle çalışıyoruz

Seçenekler:
 • Ayrımcılık konusuyla ilgili kamuoyu çalışması
 • Freiburg'daki ayrımcılık karşıtı organizasyonların bir araya getirilmesi
 • Doğrudan ayrımcılık olaylarında danışmanlık yardım

Freiburg Hayır Kurumu / Genel Sosyal Danışmanlık ve Kür Danışmanlığı (Diakonisches Werk Freiburg/ Allgemeine Sozialberatung und Kurberatung)

Seçenekler:
 • Zorlu yaşam durumlarında, mali ve ekonomik sorunlarda danışmanlık
 • Resmi makamlarla ilgili yardım
 • Bir kür başvurusunda yardım (uygun bir kürün   bulunması, masrafların belirlenmesi vs.)

Hayır Kurumu / Wellcome (Diakonisches Werk / Wellcome)

wellcome, her ailenin alabileceği, doğum sonrası pratik yardımdır

Seçenekler:
Bir çocuğun hayatının ilk yılında en fazla 6 ay boyunca çocukla ilgili bireysel yardım alabilirsiniz. Deneyimli ve eğitimli, gönüllü bir çalışanımız hafta bir ya da iki kez üç saatliğine evinize gelerek bebeğe ve/veya kardeşlerine bakar.

Mültecilere Yönelik Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, iltica hakkı olan kişi ya da mülteci olarak kabul edilmeyen mültecilere (iltica işlemi öncesinde, iltica işleminde ya da tahammül edilen kişiler) yöneliktir İltica hakkı olan kişi ya da mülteci olarak kabul edilen mülteciler, tüm göçmenlere yönelik uygun bilgileri kılavuzun sonraki sayfalarında bulabilirler.

Nüfus Müdürlüğü (Standesamt)

Doğum ve ölüm, evlilik, ad değişikliği, kiliseden ayrılma belgeleri

Seçenekler:
 • Doğum, evlilik ve ölüm belgelerinin verilmesi
 • Nikah kıyılması ve hayat arkadaşlığının kurulması, ad değişiklikleri ve kiliseden ayrılmalar
Lütfen yanınızda getirin

Informations sur le mariage et le partenariat enregistré

Danışma Merkezleri

El ele ileriye – Hand in Hand gemeinsam voran, pro familia Freiburg

Müslüman kadınlar, erkekler, ebeveynler ve gençler için korunma, cinsellik, şiddet, gebelik, partnerlik ve ilişkiler konusunda danışmanlık; Müslüman bir danışman tarafından verilen danışmanlık hizmeti

Seçenekler:
 • Türkçe ve Almanca ya da tercüman aracılığıyla Arapça ve başka dillerde danışmanlık
 • Danışmanlık hizmeti ücretsizdir ve gizlilik yükümlülüğüne tabidir

Kompetenzzentrum Frühe Hilfen

Interdisziplinäre Fachberatungsstelle für Fragen zu Prävention und Kinderschutz der Stadt Freiburg

Ailelere Yönelik Seçenekler
 • İlk Danışmanlık
 • Psikososyal Teşhis
 • Bilgilendirme ve Yardım Aracılığı
 • Krizlerde ve zorlanma durumunda kısa sürede destek
Uzmanlar için Seçenekler
 • Sağlık alanından ve Çocuk ve Gençlik Yardımından uzmanlar ve kurumlar risk değerlendirmesi, yardım aracılığı ve koordinasyon, ebeveynlerle işbirliği ve optimum ağ oluşturmak konularında disiplinler arası danışmanlık sağlamaktadır.

pro familia Freiburg e.V., Danışma Merkezi

Cinsellikle, hamilelikle, doğumla, anne-baba olmakla, aileyle ilgili her türlü soruyla ilgili tıbbi, psikososyal ve talep hukukuyla ilgili danışmanlık 

Lütfen bir tercümana ihtiyacınız olup olmadığını önceden bildirin.

Aşağıdaki konularla ilgili tek kişilik, çift ve aile danışmanlığı:
 • Hamilelik ve doğum
 • Cinsel pedagoji
 • Tıbbi danışmanlık
 • Partnerlik/cinsellik
 • Ayrılık, boşanma, arabuluculuk

Amt für Kinder, Jugend und Familie, Kommunaler Sozialer Dienst (KSD)

Der KSD ist zentrale Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Angebote
Unterstützung und Förderung von Familien, Beratung und Hilfen in Fragen zur Erziehung, Einleitung von geeigneten und notwendigen Hilfen zur Erziehung, Unterstützung bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge bei Trennung, Scheidung und Umgang.3

Sozialdienst katholischer Frauen Schwangeren- und Familienberatung, Guter Start ins Leben

Beratungsstelle für Schwangere und ihre Familien, Gruppenangebote für Schwangere und Familien

Angebote:
Beratung und Begleitung von Frauen und ihren Familien zu vielen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, Existenzsicherung, Trennung und Scheidung, Entwicklung des Kindes; Gruppenangebote für Schwangere und Familien mit Kindern unter drei Jahren. Wir bitten um telefonische Anmeldung

Bitte mitbringen:
Bitte bei der Anmeldung zu einem Beratungstermin besprechen

"Unterschiede anerkennen - Vielfalt leben" Netzwerk für Gleichbehandlung in Freiburg

Anlauf- und Koordinierungsstelle zum Thema Diskriminierung

Sprachen:
Bei Bedarf arbeiten wir mit Dolmetscher*innen

Angebote
 • Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Diskriminierung
 • Vernetzung der Freiburger Organisationen gegen Diskriminierung
 • Beratung und Hilfe bei direkter Diskriminierung

Diakonisches Werk / Wellcome

Wellcome ist praktische Hilfe nach der Geburt, die jede Familie bekommen kann.

Angebote:
Im ersten Lebensjahr des Kindes erhalten Sie für maximal 6 Monate individuelle Unterstützung rund ums Kind. Eine erfahrene und fachlich geschulte ehrenamtliche Mitarbeiterin kommt ein bis zweimal in der Woche für drei Stunden zu Ihnen nach Hause, um das Baby und / oder die Geschwisterkinder zu betreuen.

ANKER-Ebeveynleriyle birlikte kaçan çocuklara yönelik grup

(MAKS - bağımlıların çocuklarıyla model proje çalışması, AGJ-Freiburg Başpiskoposluğunun önleme ve rehabilitasyon derneği (Fachverband für Prävention und Rehabilitation der Erzdiözese Freiburg e.V.)
Ebeveynleriyle birlikte kaçan çocuklar çok büyük psikolojik bir yük altında, güvensiz bir durumda bulunur. Bu durumda ANKER destek sağlıyor (grup, tek ve tatil seçenekleri).

Psikolojik Danışma Noktaları

Aşağıdaki beş danışma noktası, şu durumlarda destek sağlıyor:

 • Çocuk yetiştirme sorunları
 • Krizler ve çatışmalar
 • Ayrılık ve boşanma
 • Okulda ve meslek eğitiminde zorluklar
 • Yardım bulmak için aracılık ve gerekirse başka noktalara sevk
 • Çocuk koruma soruları
 • Kültürler arası ve uyum soruları

Serbest düzenleyicilerin danışma noktaları: Jugendhilfswerk Freiburg e. V:

JHW’nin Bilim Enstitüsü’nda psikolojik danışmanlık

Aile krizlerinde ebeveynler, çocuklar ve gençler için psikososyal danışmanlık

İlişki krizlerinde, aile çatışmalarında, çocuk yetiştirme sorularında, tek başına çocuk yetiştirenlerin sorunlarında danışmanlık

Freiburg Pedagojik Danışmanlık Merkezi (Freiburger Zentrum für Pädagogische Beratung e.V.)

Okul ve eğitim zorlukları ağırlıklı çocuk yetiştirme danışma noktası

Seçenekler
 • Okulda ve öğrenmeyle ilgili sorunlarda ebeveynlere, çocuklara, gençlere ve genç yetişkinlere yönelik danışmanlık
 • Danışma noktamızda özel vaka danışmanlığı, öğretmenlerle görüşmelere refakat
 • Aile merkezlerindeki danışmanlık seçenekleri

Freiburg Belediyesi Danışma Noktaları

Ebeveynler, çocuklar ve gençler için psikolojik danışma merkezi

Ebeveynler, çocuklar ve gençler için psikolojik danışma merkezi

Ebeveynler, çocuklar ve gençler için psikolojik danışma merkezi