Pravno pitanje stranaca

U ovom vodiču nalaze se odgovori na najčešća pravna pitanja stranaca. Za posebna pitanja kao što su zahtjev za izdavanje vize, dozvola boravka, dozvola za rad, stjecanje državljanstva itd., u Freiburgu je nadležan Odjel za strance i državljanstvo (Ausländer- und Staatsangehörigkeitsabteilung) pri Uredu za javni red grada Freiburga (Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Freiburg)

Kao prva adresa za pristup informacijama otvoren je info-pult na kojem možete dobiti odgovore na svoja pitanja, odnosno zakazati termin.

Amt für öffentliche Ordnung

Odjel za strance i državljanstvo

Zakazivanje termina/opće informacije:
Telefon službe 0761/ 201-49 32
Mo–Fr 8–12 Uhr; 13–16 Uhr

Promjena termina:
0761/ 201-49 35

Na internetu također možete pronaći detaljne informacije na temu "Zakon o strancima", npr. na stranicama:

Ulazak u zemlju i boravak

Pitanja viza

Svaki stranac koji ne posjeduje državljanstvo neke od članica Europske zajednice (Europäische Union), EWR-Staaten, odnosno zemalja Europskoga gospodarskog prostora (Europäischer Wirtschaftsraum), Australije, Izraela, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Republike Koreje, Švicarske ili SAD-a, treba posjedovati vizu za ulazak u zemlju ako se želi zadržati duže od tri mjeseca ili stupiti u radni odnos.

Isto vrijedi za državljane Andore, Hondurasa, Monaka i San Marina koje se nemaju namjeru zaposliti, s izuzetkom poslova navedenih u § 17 članak 2. Propisa o boravku stranaca.
Države članice EU-a su Belgija, Bugarska, Danska, Njemačka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Hrvatska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Švedska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Češka, Mađarska, Velika Britanija i Cipar. U Europski gospodarski prostor (EWR), uz države članice EU-a, ubrajaju se i Island, Norveška i Liechtenstein.

Za državljane Hrvatske trenutno vrijede određena ograničenja. To konkretno znači da je hrvatskim državljanima od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2015. godine za zapošljavanje u Njemačkoj potrebna dozvola za rad Europske zajednice za koju moraju podnijeti zahtjev kod Središnje službe za posredovanje s inozemstvom te posredovanje pri zapošljavanju stručne radne snage (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, ZAV).

Za izdavanje ovih viza za ulazak u zemlju nadležna su njemačka predstavništva u zemlji državljanstva. Razloge za ulazak u Saveznu Republiku Njemačku provjerava njemačko predstavništvo u inozemstvu. Tek nakon ove provjere i izdavanja vize moguć je ulazak u Saveznu Republiku Njemačku. Detaljne informacije možete pronaći i na internetu, na stranici www.auswaertiges-amt.de

Koje su prednosti Schengenskog sporazuma za državljane trećih zemalja?

Od 26. ožujka 1995. godine državljani takozvanih trećih zemalja (državljani zemalja koje nisu članice Europske zajednice) koji s važećom dozvolom boravka i važećom putnom ispravom borave u nekoj od zemalja članica Schengenskog sporazuma (Njemačka, Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Island, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Austrija, Poljska, Portugal, Švedska, Švicarska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Republika Češka i Mađarska) mogu bez vize putovati u druge zemlje Schengenskog sporazuma te se u njima, kao turisti, zadržati do 90 dana u razdoblju od šest mjeseci. Vlasnici Schengenske vize koji su zakonito doputovali na suvereni teritorij jedne od članica Schengenskog sporazuma, tijekom važenja vize mogu se slobodno kretati na teritoriju svih zemalja Schengenskog sporazuma. Članice Europske zajednice, Bugarska, Rumunjska i Hrvatska, trenutno samo djelomično primjenjuju Schengenski propisi.
Sve dok ove tri zemlje ne počnu u potpunosti primjenjivati Schengenske propise, što im je cilj, na unutarnjim granicama i dalje će se poduzimati kontrole u smislu provjere osobnog identiteta.

Dozvola boravka

Koji status boravka posjedujem?

Za duži boravak u Njemačkoj i/ili za zaposlenje, državljani svih zemalja moraju imati dozvolu boravka.

Za zakoniti boravak u Njemačkoj postoje sljedeće dozvole boravka:

 • Viza
 • Dozvola za boravak
 • Stalna boravišna dozvola

Zahtjev za izdavanje vize za dugotrajni boravak se, kao i za turističku vizu, podnosi u njemačkom predstavništvu u zemlji državljanstva. Ovo ne vrijedi za državljane Europske zajednice, Australije, Izraela, Japana, Kanade, Republike Koreje, Novog Zelanda i Sjedinjenih Američkih Država, jer oni odgovarajući zahtjev mogu podnijeti u Njemačkoj.

Privremena dozvola boravka dodjeljuje se u neku od svrha boravka navedenih u zakonu. Nakon ulaska s nacionalnom vizom, na zahtjev se dodjeljuje privremena dozvola boravka u svrhu određenog boravka u skladu sa zakonom. Ako se prvo stekne privremena dozvola boravka, po isteku određenog roka, u pravilu je moguće stjecanje stalne boravišne dozvole. Stalna boravišna dozvola izdaje se, na primjer, ako je stranac duže od pet godina u vlasništvu dozvole boravka i ako su ispunjeni i ostali preduvjeti (npr. osiguranje financijskog izdržavanja, nekažnjavanje, dovoljno poznavanje njemačkog jezika, kao i kada ne postoje razlozi za protjerivanje).
Stalna boravišna dozvola vremenski je i prostorno neograničena i omogućava zapošljavanje (zapošljavanje i samozapošljavanje). Ova dozvola u velikoj mjeri štiti od protjerivanja.

Dokumenti koje je potrebno priložiti uz zahtjev za dozvolu boravka:

 • osobna iskaznica/putna isprava zemlje čiji je osoba državljanin,
 • aktualna fotografija (biometrijska),
 • obračun aktualne plaće za posljednja tri mjeseca,
 • dokaz o dovoljnoj zdravstvenoj zaštiti,
 • ugovor o zakupu stana, odnosno ugovor o kupnji/izvadak iz katastra za stan u vlasništvu,
 • dokaz o uplati mirovinskih doprinosa tijekom pet godina (za stalnu boravišnu dozvolu).
 • Kod spajanja obitelji neophodan je razgovor sa supružnikom i dokaz o poznavanju njemačkog jezika
  u obliku odgovarajućeg ispita.

Znači li gubitak putne isprave gubitak prava na boravak?

Nepostojanje valjane putne isprave ne podrazumijeva gubitak dozvole boravka. No, stranci su i dalje obvezni posjedovati valjanu putnu ispravu zemlje čiji su državljani ili njemačku zamjenu za putnu ispravu. Zahtjev za produženje putne isprave/osobne iskaznice podnosi se u nadležnom konzulatu zemlje podrijetla. Stranci koji posjeduju zamjenu za putnu ispravu obraćaju se nadležnoj službi za strance.

Što je elektronička boravišna dozvola (eAT-elektronische Aufenthaltstitel)?

Elektronička boravišna dozvola (eAT) je samostalan dokument u praktičnom formatu kreditne kartice koji se od 1. rujna 2011. izdaje svim državljanima zemalja izvan Europske zajednice (državljanima trećih zemalja). Uvođenjem eAT-a ukinuta je dosadašnja dozvola boravka (naljepnica odobrenja boravka), dozvola i trajna dozvola boravka te zamjenska osobna iskaznica za strance u papirnatom obliku. Na beskontaktnom mikročipu, uz osobne podatke, snimljena je i digitalna fotografija te dva otiska prsta. Kao i nova osobna iskaznica njemačkih državljana, eAT će stranim državljanima omogućiti elektroničku komunikaciju s državnim institucijama i upravama. eAT sadrži internetsku funkciju identifikacije s pomoću koje se omogućava jednostavnija i brža provedba transakcija, primjerice na internetu ili prodajnim automatima.

eAT je pripremljen za korištenje kvalificiranog elektroničkog potpisa radi pravno obvezatnog potpisivanja digitalnih dokumenata. Korištenje internetske funkcije identifikacije (elektronički dokaz identiteta i elektronički potpis) je dobrovoljno i može se aktivirati po želji, odnosno deaktivirati. Uvođenjem eAT-a ukinuta je dosadašnja dozvola boravka (naljepnica). Osnova za ovo su EU-propisi broj 1030/2002 i broj 380/2008. Cilj je da dozvola boravka Europske zajednice bude ujednačena, da se korištenjem biometrijskih podataka poveća veza između vlasnika dokumenata i dokumenata i da se isti zaštite od zlouporabe.

Napomena:

Dosadašnja dozvola boravka u putnim ispravama i zamjenskim putnim ispravama važit će najkasnije do 31. kolovoza 2021. Dodatne informacije mogu se dobiti u Uredu za strance (Ausländerbehörde).

Kao nastavnik, želim sa svojim učenicima putovati u inozemstvo, na što trebam obratiti pozornost?

Malodobnoj djeci s prebivalištem u Njemačkoj koja ne posjeduju njemačko državljanstvo i nisu iz zemalja članica EU-a, u pravilu je potrebna viza za putovanje u zemlje koje nisu članice EU-a. Za države potpisnice Schengenskog sporazuma pri tom vrijede posebni propisi. Kada i kojem djetetu te za koju zemlju je potrebna viza obvezno se mora na vrijeme provjeriti u predstavništvu zemlje u koju se putuje ili kod lokalnog Ureda za strance (Ausländerbehörde).

Državljanstvo i naturalizacija

Njemačko državljanstvo za malodobnu djecu

Da li moje dijete automatski stječe njemačko državljanstvo ako je rođeno u Njemačkoj?

Rođenjem u Njemačkoj dijete stranih državljana stječe njemačko državljanstvo pod uvjetom da jedan od roditelja živi s prijavljenim boravkom u Njemačkoj 8 godina i posjeduje stalnu boravišnu dozvolu (npr. dozvolu za nastanjenje, pravo slobodnog kretanja državljana EU-a) ili, kao državljani Švicarske ili njihovi članovi obitelji, posjeduje dozvolu boravka na temelju sporazuma od 21. lipnja 1999. između Europske zajednice i Švicarske o slobodnom kretanju.

Stjecanje njemačkog državljanstva utvrđuje se preko Matičnog ureda (Standesamt). Do svoje 18. godine dijete može posjedovati njemačko državljanstvo i istovremeno državljanstvo zemlje podrijetla roditelja. Nakon toga, dijete je dužno odlučiti hoće li zadržati njemačko ili strano državljanstvo (opcijsko pravo).

Ako se odluči za njemačko državljanstvo, dužno je odreći se stranog državljanstva najkasnije do 23. godine. Nakon što postane punoljetno, dijete dobiva od nadležne ustanove obavijest da je dužno odlučiti se za jedno državljanstvo, kao i upute o postupku.

Napomena:

Za djecu koja su odrasla u Njemačkoj ubuduće neće vrijediti opcijsko pravo. Uskoro se očekuje izmjena zakona.

Postoji li mogućnost zadržavanja oba državljanstva i nakon 23. godine?

Ova mogućnost postoji u izuzetnim slučajevima kada je odricanje od stranog državljanstva nemoguće ili moguće samo pod izuzetno teškim uvjetima ili kada je u pitanju državljanstvo neke od zemalja članica EU-a i Švicarske. U tim se slučajevima mora podnijeti odgovarajući zahtjev do 21. godine u Upravi za nacionalnu pripadnost (Staatsangehörigkeitsbehörde). (vidi gore opcijsko pravo)

Da li se djeca koja nisu stekla njemačko državljanstvo rođenjem mogu naturalizirati?

Da, ako ispunjavaju opće uvjete za naturalizaciju (pogledati dolje). Od svoje 16. godine djeca mogu podnijeti zahtjev za naturalizaciju. Prije toga se, u pravilu, mogu naturalizirati zajedno s roditeljima. Je li naturalizacija moguća i bez roditelja ovisi o raznim čimbenicima i treba se razjasniti u Upravi za naturalizaciju (Einbürgerungsbehörde) za svaki pojedinačni slučaj.

Naturalizacija

Koji preduvjeti moraju biti ispunjeni?

Pravo na naturalizaciju postoji ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • posjedovanje stalne boravišne dozvole (npr. dozvole za nastanjenje, prava slobodnog kretanja državljana EU-a), ili dozvole boravka. No, nije dovoljna dozvola boravka prema §§ 16, 17, 20, 22, 23 članak 1, 23a, 24 i 25 stavak 3 do 5 Aufenthaltsgesetz /Zakon o boravku), kao ni fiktivna dozvola.
 • 8 godina zakonitog boravka u Njemačkoj (7 godina kod uspješno završenog tečaja za integraciju). U ovo se razdoblje ne ubraja npr. neuspješan postupak za stjecanje azila ili vrijeme tolerancije.
 •  nekažnjavanje (izuzetak su presude za sitne prijestupe)
 • nekorištenje doprinosa prema SGB II ili SGB XII, npr. naknade za nezaposlene II, socijalne pomoći (izuzetak su slučajevi kada se pomoć ne može zamijeniti zaposlenjem, npr. kod nesposobnosti za rad, starih osoba, samohranih roditelja ili mladih koji još pohađaju školu, uče zanat ili studiraju).
 • dovoljno zdravstveno osiguranje i uplata doprinosa u mirovinski fond (u pravilu 60 mjeseci obveznog osiguranja kod Mirovinskog fonda)
 • dovoljno poznavanje njemačkog jezika (najmanje razina B1)
 • položen test za naturalizaciju u Volkshochschule Freiburg ili dokaz o završenom školovanju u Njemačkoj
 • poznavanje pravnog i društvenog poretka i uvjeta života u Njemačkoj
 • priznavanje slobodnog demokratskog Ustava Savezne Republike Njemačke
 • nepostojanje protuustavnih radnji
 • odricanje od stranog državljanstva (izuzetak su slučajevi kada je to nemoguće ili moguće samo pod izuzetno teškim uvjetima ili kada je u pitanju državljanstvo neke od zemalja članica EU-a i Švicarske). Za supružnike njemačkih državljana, azilante i ostale skupine koje nemaju navršenih 8 godina boravka, postoje posebne odredbe.

Kako se odvija postupak naturalizacije?

Zahtjev za naturalizaciju može se podnijeti od navršene 16. godine života i da se, u zakazanom terminu, preda nadležnoj Upravi za strance (Ausländerbehörde). Na info-pultu ili internetu možete se informirati o dokumentima koji su potrebni i načinu odvijanja postupka. Taksa za naturalizaciju trenutno iznosi 255 eura po osobi, za maloljetne osobe 51 eura, ako se postupak za naturalizaciju odvija zajedno s postupkom roditelja. Ostale informacije možete pronaći na www.einbuergerung.de ili www.freiburg.de/auslaenderbehoerde

Kome da se obratim u Freiburgu za pravna pitanja stranaca?

Amt für öffentliche Ordnung

Odjel za strance i državljanstvo

Zakazivanje termina/opće informacije:
Telefon službe 0761/ 201-49 32
Mo–Fr 8–12 Uhr; 13–16 Uhr

Promjena termina:
0761/ 201-49 35

Legenda

Adresa

Kontakt osoba

Telefon

Faks

Radno vrijeme sa strankama

Radno vrijeme

internetske stranice

Jezici

Uredništvo Kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
Mohamed-Macky.Bah@stadt.freiburg.de

Tel: 0761 201-6332