Žene i djevojčice

U Freiburgu postoje brojna savjetovališta i informativni centri posebno namijenjeni ženama i djevojčicama. U Centru za ravnopravnost žena grada Freiburga (Stelle zur Gleichberechtigung der Frau der Stadt Freiburg) sve žene i djevojčice mogu dobiti informacije i podršku.

U Ustavu (članak 3., stavak 2.) Savezne Republike Njemačke piše:

Mušarci i žene su ravnopravni. Država podržava primjenu ravnopravnosti žena i muškaraca i utječe na otklanjanje postojećih razlika.

Centar za ravnopravnost žena Grada zalaže se za primjenu ovog zakona u Freiburgu. U tu svrhu surađuje s brojnim kooperacijskim partnerima i izvan Gradske uprave. Povjerenik za žene savjetuje građanke i građane, podržava organizacije žena, umrežava pojedinačne aktere, izrađuje koncepte, organizira događaje i neprekidno iznosi u javnost temu ravnopravnosti.

Zašto postoje posebne ponude za žene i djevojčice?
 
Naravno, žene i djevojčice mogu dobiti pomoć u vezi s različitim pitanjima u svim redovnim savjetovalištima (pogledati pojedinačne teme). Međutim, postoje određene situacije, primjerice pretrpljeno nasilje, u kojima je važno ženama i djevojčicama pružiti posebne savjete i pomoć.

Pregled glavnih kontakata:

Stelle zur Gleichberechtigung der Frau

Centar za ravnopravnost žena
Državna ustanova za primjenu ravnopravnosti u Freiburgu

Ponuda:
Savjetovanje za žene i muškarce o ravnopravnosti, jednakim mogućnostima i jednakosti. Savjetodavna pomoć ženama Freiburga i suradnicama Gradske uprave, umrežavanje, odnosi s javnošću, informacije

FrauenSTÄRKEN im Quartier

Jačanje položaja žena u gradskim četvrtima
nudi na okupljalištima u raznim gradskim četvrtima Freiburga program za žene različitog podrijetla. Cilj je da međusobno razgovaraju, zajedno „kuju ideje“ i „pletu mreže“. U središtu su teme koje se odnose na osobni i profesionalni život.

U gradu postoji pet ovakvih okupljališta:

U gradskoj četvrti Haslach

U gradskoj četvrti Landwasser

U gradskoj četvrti Littenweiler

U gradskoj četvrti Stühlinger

U gradskoj četvrti Zähringen

Frauen- und MädchenGesundheits Zentrum Freiburg e. V. - FMGZ e. V.

Zdravstveni centar za žene i djevojčice
Zdravstveno savjetovalište za žene i djevojčice.

dogovoru organizirati i usluge prevoditelja

Ponuda: 
Informacije, savjetovanje i podrška za djevojčice i žene u zdravstvenim pitanjima i poteškoćama, npr. ginekologija, kontracepcija, samopovređivanje, psihički problem, terapije itd.

MigraZentrum e. V.

Informativni centar za obrezane žene, savjetovanje, podrška, pružanje informacija, predavanja za stručno osoblje

Ponuda:
Informacije o medicinskim i pravnim posljedicama, individualna skrb , savjetovanje i podrška, pomoć u medicinskim, psihološkim, socijalnim i pravnim pitanjima.

Frauen-Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt

Savjetovalište za žene žrtve nasilja u obitelji
Savjetovalište za žene koje su žrtve ili im prijeti opasnost da će one i njihova djeca postati žrtve nasilja u obitelji

Savjetovalište za žene žrtve nasilja u obitelji informira i savjetuje
 • u svim slučajevima nasilja u obitelji
 • nakon izbacivanja iz stana
 • kod stalkinga/uhođenja (bivšeg) partnera
 • kod prijetnje prinudnog braka

Freiburški interventni projekt protiv nasilja u obitelji FRIG (Freiburger Interventionsprojekt gegen Häusliche Gewalt (FRIG))

Umrežavanje, kooperacija i suradnja institucija koje se bave nasiljem u obitelji

Ponuda:
Podrška i posredovanje pogođenih osoba u slučajevima nasilja u obitelji (svako nasilje između odraslih u obiteljskim odnosima), javni rad i usavršavanje na temu

Napomena: Pristup do Ureda bez barijera

Anlauf- und Fachberatungsstelle Frauenhorizonte – gegen sexuelle Gewalt e. V.

Stručno savjetovalište za žene - protiv seksualnog nasilja

Frauen- und Kinderschutzhaus

Sigurna kuća za žene i djecu
Zaštita i mogućnost privremenog smještaja za žene žrtve nasilja i njihovu djecu

Ponuda:
Sigurna kuća za žene nudi zaštitu i smještaj za žene i njihovu djecu koje su pretrpjele nasilje u obitelji. Osoblje savjetuje i podržava žene u svim pitanjima nasilja u obitelji.

Helferkreis für Mutter und Kind e. V.

Pomoć za majku i dijete
Ova udruga pruža pomoć ženama s djecom i obiteljima u različitima poteškoćama

Ponuda:
Besplatna odjeća za djecu do 6 godina, dječja kolica, krevetci itd., razgovori, financijska pomoć, pratnja npr. kod poslova u državnim institucijama itd.

Molimo vas da ponesete:
Putnu ispravu ili identifikacijsku iskaznicu

Internationaler Mädchen- und Frauentreff von IN VIA in der Erzdiözese Freiburg e. V

Međunarodno sastajalište za djevojčice i žene IN VIA u Nadbiskupiji Freiburga
Otvorena ponuda savjetovanja i projekta za djevojčice i žene sa ili bez useljeničke povijesti

Ponuda:
 • Individualno savjetovanje
 • Skupine za djevojčice
 • Projekti i tečajevi
 • Zabavni sadržaji i kreativna ponuda
 • Cirkus za djevojčice

Wendepunkt e. V.

Prekretnica
Stručno tijelo protiv seksualnog zlostavljanja djevojčica i dječaka

Deutscher Kinderschutzbund

Njemački savez za zaštitu djece

Wildwasser e. V., Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen

Wildwasser podržava djevojčice i žene koje su u djetinjstvu ili mladosti doživjele seksualno nasilje

Ponuda:
 • savjetovanje za pogođene i njima bliske osobe (i putem elektroničke pošte)
 • skupne ponude
 • pratnja u kaznenom postupku
 • preventivne radionice u školama / omladinskim skupinama
 • nastavak obrazovanja i informativni događaji

Kontakt za žene iz država koje nisu članice EZ, stručna služba za migracije, udruženje Caritas Freiburg-grad

Savjetovanje žena iz država koje nisu članice EZ
Udruženje Caritas Freiburg-grad (Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.)

Ponuda:
Međunarodni sastanak žena uz kavu (Frauencafé); podrška u ličnim problemima braku i obitelji, obrazovanju i zanimanju

Molimo vas da ponesete:
Osobne dokumente, dokumente o boravku

AIDS-Beratung für Frauen & Familien, SkF-Treff Freiburg

AIDS-Savjetovalište za žene i obitelji
Savjetovalište Socijalne službe katoličkih žena. Povjerljivo, besplatno i po želji anonimno

Ponuda:
Informacije o HIV-virusu i SIDA-i Savetovalište i podrška inficiranim HIV-virusom, ženama i njihovim porodicama, informativna predavanja za grupe o zaštiti od HIV-virusa i drugim seksualno prenosivim bolestima, grupni sastanci za žene inficirane HIV-virusom

Molimo vas da ponesete:
Prethodno se telefonom dogovoriti sa savjetnicama

Frauen im Südwind Freiburg e. V.

Podrška ženama s useljeničkom povijesti u učenju jezika i opismenjavanju, praktična pomoć i mogućnost susreta s drugim ženama

Ponuda:
 • Tečajevi opismenjavanja i jezika
 • Pomoć u svakodnevnici
 • Ponude prema osobnim potrebama
 • Orijentacijske ture
 • Popodnevne čajanke
 • Tečajevi za učenje vožnje bicikla
 • Izleti

Südwind Lorettostraße nema ograničenja. Djeca se mogu povesti.

Diakonisches Werk Freiburg: Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung

Socijalna služba Freiburg: Savjetovalište za trudnice i krize u trudnoći

Ponuda:
 • Opće savjetovalište za trudnice
 • Savjetovanje u slučaju krize u trudnoći
 • Pravna pitanja stranaca tijekom trudnoće
 • Planiranje obitelji
 • Prenatalna dijagnostika
 • Savjetovanje u slučaju razdvajanja od partnera
 • Povjerljivi porođaji
 • Online savjetovanje

Molimo vas da ponesete:
Kod savjetovanja za trudnice: Dokaz o osiguranoj egzistenciji i ugovor o stanu, identifikacijsku iskaznicu i putnu ispravu za majke

FreiRaum - Pomoć za žene bez smještaja

FreiRaum nudi ženama bez smještaja sigurno besplatno savjetovanje za sva pitanja i probleme koji mogu nastati u vezi s prebivalištem.

Ponuda:
 • Prostor za odmor i boravak, ispijanje kave, čitanje novina (siguran ženski prostor)
 • Podrška u osiguravanju egzistencije
 • Informacije o socijalnim pravima i podrška
  u ostvarivanju istih
 • Podrška zaposlenima u državnim ustanovama
 • Podrška u pronalaženju mogućnosti smještaja