تحصیلات

همه افراد  در آلمان می توانند بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامت خود تحصیل کنند. این در مورد پناهندگان هم صدق می کند. اطلاعات در مورد شرایط تحصیلات در بادن- وورتمبرگ را در وب سایت زیر(به زبان آلمانی و انگلیسی) می یابید:
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/studieninformationen-fuer-fluechtlinge/university-studies-information-for-refugees/

برای مطلع شدن درباره دوره های ارائه شده یا شروع تحصیلات باید به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید. در آلمان دوره های تحصیلی به زبان آلمانی یا سایر زبانها ارائه می شوند. اطلاعات کامل در مورد تحصیل  پناهندگان  از طریق برنامه گوشی های هوشمند  برنامه„ ورود “ در وب سایت زیر  یافت می شود
  www.ankommenapp.de

 با لینک زیر اطلاعات مهمی درباره تحصیل در منطقه فرایبورگ، از جمله شخص تماس برای پناهندگان در دانشگاهها  را می یابید.
http://www.swfr.de/internationales/refugees-welcome/
 
در فرایبورگ و در اطراف آنها دانشگاههای بسیاری وجود دارد. در وب سایت زیر می توانید نگاه کلی به دانشگاهها بیاندازید:
http://www.freiburg.de/hochschulen
 
اطلاعات در مورد دانشگاه ها و دوره های ارائه شده در منطقه فرایبورگ را می توانید از طریق خدمات مهاجرت جوانان (برای گروه سنی تا 26 سال) دریافت کنید. دراینجا اطلاعاتی در مورد امکانات مختلف حمایت مالی را می یابید. اولین گفتگوی راهنمایی می تواند  شما را در  آموزش  دایرکتوری (WeBi) راهنما کند.

دفتر خدمات برای مهاجرین جوان (JMD)

مرکز مشاوره و خدمات برای مهاجرین جوان از  12  تا 26  ساله

مشاوره به پناهندگان  12 تا 26 ساله (اشخاص تحمل شده، پناهجویان)

خدمات:

  • مشاوره /  پشتیبانی فردی
  • زبان، مدرسه، شغل،  آموزش حرفه
  • پیوستن به خانواده، اقامت در آلمان
  • ادغام اجتماعی
  • کمک های برای مدرسه و زبان توسط داوطلبان
  • پروژه های ورزشی، دوره ها، فرهنگ

دایرکتوری آموزش - WeBi( وبی)

ورورد به کتابخانه شهر

وبی در قسمت ورودی کتابخانه شهر  مرکز تماس شهر در فرایبورگ در مورد مسائل مربوط به  آموزش  و مشاوره می باشد. در اینجا خدمات  آموزش  و مشاوره ادغام می شوند. خدمات به صورت کتابچه یا گفتگوی مشاوره ارائه می شوند. سریع و دقیق به اطلاعات در مسیرهای ممکن آموزشی در فرایبورگ می پردازیم و در مرحله بعد درباره آن بحث می کنیم.
 
مشاوره به عربی 2 بار در ماه

دانشگاه آلبرت- لودویگ فرایبورگ

دانشگاه آلبرت لودیگ فرایبورگ، بزرگترین دانشگاه در فرایبورگ با دوره های مختلفی است. 

موسسه زبان دانشگاه آلبرت لودیگ فرایبورگ (SLI)

SLI دوره های زبان به دانشجویان و کارشناسان ارائه میدهد . علاوه برآن،آلمانی به عنوان زبان بیگانه، زبانهای انگلیسی، رومانی، روسی و سوئدی هم ارائه می شود. علاوه بر آن SLI چهار بار در سال  آزمون DSH (امتحان زبان برای پذریرش دانشگاه) را برگزار می کند.

خدمات
  • خانم هارت در مورد دوره مقدماتی برای پناهجویان علاقمند به تحصیلات و در مورد سایر دوره های زبان آلمانی اطلاعات مید هد
  • آقای اورمن در مورد دوره های زبان آلمانی در طی ترم و درباره آزمون DSH اطلاعات مید هد.