Rekreativna ponuda

Informacije specijalno za izbeglice

U Frajburgu postoje brojne rekreativne ponude koje možete da koristite. Ove ponude su suviše brojne da bi mogle ovde da se navedu. U tekstu posle „Informacije o osiguranjima“ pronaći ćete razne mogućnosti kako da pronađete rekreativne ponude.
 

Informacije o osiguranjima
 

U Nemačkoj postoje osiguranja brojnih različitih rizika. Najvažnija osiguranja su zdravstveno osiguranje i osiguranje od odgovornosti.
 
O zdravstvenom osiguranju: Ukoliko ste zaposleni, preko svog radnog mesta ste zdravstveno osigurani. Ukoliko dobijate pomoć u skladu sa Zakonom o pomoći tražiocima azila, takođe ćete biti medicinski zbrinuti, pogledati „Zdravlje“.
 
O osiguranju od odgovornosti: Ovo osiguranje isplaćuje naknadu za materijalnu štetu koju nenamerno nanesete drugoj osobi. Ukoliko nemate osiguranje od odgovornosti morate sami da platite štetu. Većina osoba u Nemačkoj ima osiguranje od odgovornosti. Ovo osiguranje ne košta mnogo, a veoma je korisno za svakoga.
 
Ukoliko posedujete automobil ili motor, u obavezi ste da zaključite osiguranje za motorno vozilo. Ovo osiguranje takođe isplaćuje materijalnu štetu koju nenamerno nanesete svojim automobilom ili motorom drugoj osobi.
 
O svim ostalim osiguranjima: Svako osiguranje se plaća. Zbog toga treba dobro da razmislite koje osiguranje vam je zaista potrebno. Posavetujte se ukoliko niste sigurni da li vam je neko osiguranje potrebno. Ukoliko želite da zaključite neku polisu osiguranja, dobro bi bilo da uporedite ponude različitih ponuđača osiguranja. U roku od 2 nedelje možete da odustanete od potpisanog ugovora o osiguranju.
 
Detaljne informacije o osiguranjima pronaći ćete u brošuri „Dobro došli u Nemačku“ Kancelarije za migraciju i izbeglice
 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html

Informacije i kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za rekreativne ponude, obratite se nadležnoj Socijalnoj službi. Ona može da vam pomogne ukoliko ste, na primer, zainteresovani za neku vrstu sporta, muziciranja ili druge zabave u slobodno vreme. Osim toga, nadležna Socijalna služba može da vam pomogne ukoliko želite da saznate kojih ponuda ima u blizini vašeg mesta stanovanja.
 
Većina ponuda (npr. sportske grupe) imaju svoju internet stranicu sa informacijama o kontaktima. Ljudi u Frajburgu su veoma otvoreni za izbeglice i slobodno možete direktno da se raspitate da li možete da učestvujete u nekoj ponudi (na primer, lično na licu mesta ili putem elektronske pošte na nemačkom ili engleskom jeziku).  

www.sportportal.freiburg.de
Bildungs-und Freizeitangebote

Omladinski centri

Za decu i omladinu postoje, između ostalog, i omladinski centri koji nude razne vrste zabave u slobodno vreme.

Udruženja doseljenika

Još jedna mogućnost su udruženja i grupe doseljenika koji žive u Frajburgu. Možete da ih pronađete pod „Udruženja doseljenika“.

Ponude volontera

U Frajburgu postoji mnogo ljudi koji u svoje slobodno vreme nude različite usluge specijalno za izbeglice, na primer pratnja prilikom odlaska u državne institucije ili posete lekaru, sponzorstva, kurseve nemačkog jezika ili sportske ponude. I za ovu ponudu takozvanih „Volontera“ možete da se obratite nadležnoj Socijalnoj službi.
 
Na sledećoj internet stranici možete takođe da pronađete brojne ponude volontera. Internet stranica je za sada na raspolaganju samo na nemačkom jeziku:
www.stadtwandler.org

Olakšice u Frajburgu (Freiburg-Pass)
 
Za osobe koje dobijaju pomoć prema Zakonu o pomoći tražiocima azila, postoji besplatan Freiburg-Pass. Sa njim možete da dobijete popuste za različite ponude u Frajburgu, kao što su muzeji, koncerti, pozorišta, ponude obrazovanja, biblioteke i drugo. Preciznije informacije možete da pogledate ovde (na nemačkom): www.freiburg.de/freiburgpass
Freiburg-Pass možete da dobijete na dole navedenom mestu. Nadležna Socijalna služba može da vam pomogne prilikom podnošenja zahteva.

Kancelarija za socijalna pitanja i seniore, grad Frajburg (Amt für Soziales und Senioren, Stadt Freiburg)

Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici

Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
Mohamed-Macky.Bah@stadt.freiburg.de

Für inhaltliche Fragen kontaktieren Sie bitte die zuständige Institution