Udruga useljenika

U Freiburgu postoji veliki broj aktivnih udruga, među njima i brojne udruge useljenika. U njima možete aktivno sudjelovati.

A.C.L.I: Associazioni Cristiane Lavoratori Internazionali

Kršćanski pokret talijanskih radnika

Ponuda:
Okupljanje, seminari, konferencije, proslave i zabavni sadržaji, obitelji, žene, starije osobe itd.

Akademska platforma (Akademische Plattform Freiburg e. V.)

Ponuda:
Fokus i ciljevi: Obrazovanje, kultura, osnovna škola (Regenbogen Privatgrundschule),
pomoć (Harmonie Bildungsforum).

Arapsko-njemačka kulturna udruga (Arabisch- Deutscher Kulturverein)

Ponuda:
Kulturni događaji, glazba, kazališne predstave, predavanja i opća umjetnost.

Association des Ressortissants Sénégalais de Freiburg i.Br. e. V. (ARSF e. V.)

Udruga državljana Senegala u Freiburgu

Ponuda:
Mjesečno okupljanje, kulturna serija Takkussan: filmske i glazbene večeri, proslave, nogometni turniri, sudjelovanje na multikulturalnim događajima s nacionalnim jelima i pićima.

Association of Gambians Freiburg e. V.

Ponuda:
Vodič i pomoć za siromašne članove i druge zainteresirane, u Njemačkoj i Gambiji. Jačanje osjećaja pripadnosti društvu Gambijaca u Njemačkoj. Podrška u boljem razumijevanju njemačkog društva s njegovim pravilima i normama (pomoć u integraciji)

Brazilska inicijativa (Brasilieninitiative Freiburg)

Ponuda:
Informativni događaji, izdavanje časopisa "Brazilien Nachrichten" dva puta godišnje
www.brasiliennachrichten.de), realizacija projekta u Brazilu; njemačko-brazilska knjižnica: na zahtjev prikupljanje informacija o Brazilu.

Centro Culturale Italiano

Ponuda:
Međukulturalna razmjena, čitanje, koncerti, gledanje filmova, predavanja, izložbe.

Njemačko-afganistanska inicijativa (Deutsch – Afghanische Initiative e. V.)

Ponuda:
U Njemačkoj: Predavanja, donatorske akcije za škole koje sponzorira Njemačka. U Afganistanu: Izgradnja škola, renoviranje, stick-projekti, projekti za nomade, podrška centrima za žene.

Njemačko-talijanska udruga Dante Alighieri (Deutsch - Italienische Dante Alighieri-Gesellschaft)

Ponuda:
Promicanje međunarodnog razumijevanja, susreti, kulturna razmjena, obrazovanje, predavanja, glazbeni događaji, čitanje, izložbe, okupljanje/skupine za razgovor posebno za razgovore na talijanskom i njemačkom jeziku, tečajevi talijanskog.

Njemačko-hrvatska udruga (Deutsch-Kroatische Gesellschaft e. V.)

Ponuda:
Humanitarna pomoć u dobrotvorne svrhe, njegovanje hrvatske kulture i kulturna razmjena, koncerti, proslave, filmski festivali.

Njemačko-turska udruga roditelja Freiburg i okolina

Deutsch-Türkischer Elternverein Freiburg und Umgebung e. V., DTEV

Ponuda:
Projekti za poboljšanje mogućnosti u obrazovanju i obuci mladih osoba turskog podrijetla; savjetovališta za roditelje i učenike; projekti za sudjelovanje u inkluzivnom društvu. DTEV se zalaže za očuvanje kulturnog identiteta i promovira multijezičnu nastavu u školama. Događaji: između ostaloga, "23 Nisan - Međunarodna dječja proslava", organizirano čitanje za djecu na turskom jeziku.

Dona Flor - njemačko-brazilska kulturna udruga

Dona Flor – deutsch brasilianischer Kulturverein e. V.

Ponuda:
Tipično brazilski festivali kao što je "carneval" i „Festa de Sao Joao“ (Johannisfest), informativni događaji na sociokulturne teme i godišnji "Cine Brasil" u suradnji s općinskim kinom. Uspostavljena je uska suradnja s brazilskim konzulatom u Münchenu. Glazba: "Som dom Brasi" (brazilske pjesme - klasične, pop i narodne); podrška razvojnim projektima u Brazilu.

Džamija (Freiburg DITIB Mevlana Moschee e. V.)

Ponuda:
Cilj Udruge je osiguravanje mjesta muslimanima za prakticiranje svoje vjere i doprinos integraciji; razne aktivnosti iz socijalne oblasti (ponude u oblasti obrazovanja, sporta i kulture).

Kulturna udruga turskih studenata u Freiburgu

Freiburger Kulturverein Türkischer Studierender - Kulturk e. V.

Ponuda:
Članovi udruge studiraju na fakultetima u Freiburgu i nude turskim studentima podršku na početku njihova studiranja na sveučilištu (aktivisti su Nijemci, Turci, Makedonci, Grci, Azerbajdžanci, Tatari i dr.). Udruga je politički i religiozno neutralna. Ostale aktivnosti: Tečajevi narodnih igara, radionice na temu turske (narodne) umjetnosti, čitanje, tečajevi kuhanja, zajedničke večeri.

Ghana Union Freiburg

Ponuda:
Promicanje i predstavljanje kulture Gane i njemačko-afričkih odnosa; suradnja s Veleposlanstvom Gane u Berlinu. Učlanjenje je slobodno za sve građane. Organizacija radionica, predavanja, seminara i projekta sa socijalnim, kulturnim i političkim temama (brak / obitelj, izvanbračna djeca, prava djece, školstvo, državljanstvo, naturalizacija, prava izbjeglica, njemačko biračko pravo, financije i osiguranja, program integracije i povratak u Ganu); ljetne i božićne proslave.

Međukulturalna njemačko-afrička udruga

Interkultureller deutschafrikanischer Verein IDAV e. V.

Ponuda:
Događaji, rasprave, večeri s ciljem međukulturalnog razumijevanja Nijemaca i Afrikanaca.

IGBO Community Union

Ponuda:
Promicanje boljeg razumijevanja između IGBO-/Ing skupina i Nijemaca (integracija), promicanje kulture i tradicije, između ostalog sa socijalnim aktivnostima; plesne skupine, skupine bubnjara; tečajevi jezika za djecu; posjeti kod smrtnih slučajeva u obitelji; donacije za SOS-dječja sela/sirotišta u Nigeriji.

Međukulturalna udruga FAIRburg

Interkultureller Verein FAIRburg e. V

Ponuda:
Promicanje skladnog i interaktivnog suživota svih ljudi u Freiburgu, neovisno o podrijetlu, vjerskoj, jezičnoj i kulturnoj pripadnosti u Freiburgu. Udruga surađuje s različitim internim komisijama s raznim tematskim     fokusima (obitelj, umjetnost i kultura, ekologija i energija, mladi i starije osobe, obrazovanje, obučavanje i komisija za rad i dr.) Ove komisije organiziraju međukulturalne događaje, kazališne projekte, čitanja i brojne različite događaje.

Međunarodna kršćanska zajednica

Internationale Christengemeinde Freiburg

Ponuda:
Prvotno su zajednicu osnovali Afrikanci, a danas je otvorena za ljude raznih kultura i nacionalnih pripadnosti.

Islamski centar Freiburg

Islamisches Zentrum Freiburg e. V.

Ponuda:
Islamski centar Freiburg (IZFR) je muslimanska zajednica čiji članovi potječu iz raznih područja islamskog svijeta i Njemačke. Centar nudi socijalni prostor za susrete, zabavu, kulturnu ponudu, kao i vjersku
organizaciju života. Istovremeno je i mjesto na kojem se mogu riješiti socijalni i osobni
sukobi svih vrsta. Tako je centar u isto vrijeme i kulturni centar, vjerski objekt,
obiteljski centar i savjetovalište.

Kulturni centar za obrazovanje i integraciju

Kulturzentrum für Bildung und Integration e.V. Freiburg

Ponuda:
U prvom redu udruga radi za vjerske potrebe muslimana koji žive u Freiburgu i okolini i podržava ih u svakodnevnim religijskim pitanjima; uz to, između ostaloga, na raspolaganju je prostor za obavljanje dnevnih vjerskih rituala, molitvi petkom i praznicima, predavanja i organizacija putovanja na hadž; rad na vjerskom obrazovanju za muslimansku djecu i mlade. Socijalne službe, između ostalog u oblasti školskog, profesionalnog i akademskog napretka, ponude koje za cilj imaju da mlade osobe osposobe za društvenu
suodgovornost i socijalni angažman.

Migra centar (MigraZentrum e. V.)

Ponuda:
Promicanje integracije osoba s useljeničkom pozadinom, nevezano uz njihovu etičku, vjersku i nacionalnu pripadnost, kao i rodni identitet. Udruga je za fokus svog angažmana izabrala temu "obrezivanja" i služi kao informativni centar za žene. Centar se zalaže za promociju zaštite i integracije u situacijama kada žene u nadilaženju svojih životnih problema dostignu vlastite granice u njima stranoj kulturi ili kada dođu u konflikt s kulturom zemlje podrijetla. Događaji: Informativne večeri, filmske predstave, knjige za zainteresirane, informacije za žene s problemima, kao i poduka; večeri čitanja bajki za međukulturalno razumijevanje i toleranciju.

PUNTO e. V.

Ponuda:
Promicanje obrazovanja, pomoć siromašnim osobama, ponuda volonterskih usluga za državljane Italije koji se obrate udruzi za pomoć. Aktivnosti: Pratnja i jezična podrška, primjerice kod posjeta državnim ustanovama, bolnicama i ostalim institucijama. Pomoć u razumijevanju talijanskih i njemačkih dokumenata; psihosocijalno savjetovanje i terapija psihički oboljelih preko psihoterapeutkinje s licencom i dvojezičnom kompetencijom; obrazovni tečajevi; projekti za školsku, profesionalnu i socijalnu integraciju; seminari; predavanja.

Ured za Rome (Roma Büro Freiburg)

Ponuda:
Ured za Rome je organizacija za samopomoć trenutno pretežno romskim ratnim izbjeglicama s teritorija bivše Jugoslavije. Ne želimo samo očuvati svoju kulturu nego i, kroz interakciju s bogatim regionalnim kulturama, razviti kulturu u novoj Europi. Aktivnosti: Savjetovanje, seminari, radionice, zabavni sadržaji, podučavanje i kulturni događaji.

Udruga državljana Šri Lanke i Njemačke

Sri-Lankisch-Deutscher Verein e. V.

Ponuda:
Podrška u slučaju poteškoća svih državljana Šri Lanke koji žive ovdje; pomoć siromašnim građanima Šri Lanke; Šri Lanka - Novogodišnja proslava; Božićna proslava; gostovanje budističkih monaha i provođenje dana prema budističkom učenju; mjesečni susreti - zajednički ručak.

Türk.HOG udruga turske kulture

Türk.HOG Verein für türkische Kultur e. V.

Ponuda:
Promicanje međukulturalnog života i udruženosti; promicanje turske kulture s turskim narodnim plesovima i glazbom; tjedni otvoreni susreti, nastupi na međukulturalnim događajima, politički i kulturni događaji, promicanje međukulture.

WIRKE e. V.-Radionica za međukulturalne resurse, umjetnost i razvoj

WIRKE e. V.-Werkstatt für Interkulturelle Ressourcen, Kunst und Entwicklung

Ponuda:
Promicanje obrazovanja, odgoja, umjetnosti i kulture u svrhu međunarodnog razumijevanja; angažman za pomoć mladima; kulturni projekti (koncerti, festivali, programi kulturne razmjene i međukulturalno kazalište itd.); medijsko pedagoški projekti (prije svega u oblasti digitalnih medija - za djecu, mlade i odrasle); integracijski projekti.