Kadınlar ve Kızlar

Freiburg'da kadınlara ve kızlara özel birçok danışma ve bilgi merkezi bulunuyor. Freiburg belediyesinin eşitlik merkezinde tüm kadınlar ve kızlar bilgi ve destek bulabiliyor.

Federal Almanya anayasasında (3. madde, 2. fıkra) şöyle yazıyor:

Erkekler ve kadınlar eşit haklara sahiptir. Devlet, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliğin gerçekten uygulanmasını teşvik eder ve mevcut dezavantajların ortadan kaldırılması için çalışır.

Kadınlar için hak eşitliği merkezi, bu kanunun Freiburg'da hayata geçirilmesi için çaba gösteriyor. Bunun için belediye içindeki ve dışındaki birçok iş birliği partneriyle birlikte çalışıyor. Kadın görevlisi, erkek ve kadın yurttaşlara danışmanlık yapar, kadın organizasyonlarını destekler, aktörleri bir araya getirir, konseptler hazırlar, etkinlikler organize eder ve eşitlik konusunu sürekli olarak gündeme taşır.
 
Neden Kadınlara ve Kızlara Özel Seçenekler Var?

Kadınlar ve kızlar elbette tüm resmi danışma merkezlerinden her konuyla ilgili yardım alabiliyor (bkz. ilgili konu). Ancak bunun ötesinde belli durumlarda, örneğin şiddete maruz kaldıklarında, yalnızca kadınlara ve kızlara özel tavsiyeler ve yardım alabilmeleri önemlidir.

Merkezi iletişim merkezlerine toplu bakış:

Kadın Eşitliği Merkezi (Stelle zur Gleichberechtigung der Frau)

Seçenekler:
Cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği ve eşit kılma konusunda kadınlar ve erkekler için danışmanlık. Tavsiye arayan yurttaşlar ve belediye çalışanları için yardım, ağ oluşturma, halkla ilişkiler, bilgilendirme

Bölgede Kadınların GÜÇLENDİRİLMESİ (FrauenSTÄRKEN im Quartier)

Freiburg'un çeşitli ilçelerindeki buluşma noktalarında farklı kökenlerden kadınlar için bir program sunuyor. Hedef, birbirimizle konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak ve ağlar oluşturmak. Burada kişisel ve mesleki yaşamın şekillendirilmesi gibi konular merkezde bulunuyor.
Şehirde beş kadın buluşma noktası bulunuyor:

Haslach semtinde

Landwasser semtinde

Littenweiler semtinde

Stühlinger semtinde

Zähringen semtinde

Kadınlar ve Genç Kızlar sağlık Merkezi Freiburg (Frauen- und MädchenGesundheits Zentrum Freiburg e. V. - FMGZ e. V.)

Sağlık konusunda kızlar ve kadınlar için başvuru merkezi

elbette kararlaştırılarak çevirmenler de dahil edilebilir

Seçenekler:
Sağlıkla ilgili soru ve sorunlarda, örneğin jinekoloji, korunma, yeme bozukluğu,
kendini yaralama, psikolojik sorunlar, terapi vb. gibi alanlarda bilgilendirme danışmanlık ve refakat

MigraZentrum e. V.

Sünnet edilen kadınlar için başvuru merkezi, danışmanlık, destek, aydınlatma, uzman konferansları

Seçenekler:
Tıbbi ve hukuki sonuçlar hakkında aydınlatma, bireysel refakat, danışmanlık ve destek, tıbbi, psikolojik, sosyal ve hukuki sorularda yardım.

Hane İçi Şiddet Durumunda Kadınlara Yönelik Danışmanlık Merkezi (Frauen-Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt)

Seçenekler:
Aile içi şiddette kadın danışma merkezi şu konularda bilgi ve danışmanlık hizmeti verir:
 • Aile içi şiddet vakalarında,
 • Evden atılma (yerinden atılma) durumunda
 • (Eski) eş tarafından rahatsız edilme durumunda
 • Zorla evlendirilme durumunda

Aile İçi Şiddete Karşı Freiburg Müdahale Projesi (FRIG)

Aile içi şiddetle ilgilenen kurumların bir araya getirilmesi, iş birliği ve koordinasyonu

Seçenekler:
Aile içi şiddet mağdurlarının desteklenmesi ve yönlendirilmesi (aile ilişkileri olan yetişkinler arasındaki her türlü şiddet), kamuoyu çalışması ve konuyla ilgili meslek içi eğitim

Açıklama: Ofise engelsiz erişim

Cinsel Şiddete Karşı Kadın Ufukları Müracaat ve Uzman Danışmanlık e. V. (Anlauf- und Fachberatungsstelle Frauenhorizonte – gegen sexuelle Gewalt e.V.)

Kadın ve Çocuk Koruma Evi (Frauen- und Kinderschutzhaus)

Şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar için koruma ve geçici barınma imkanı

Seçenekler:
Kadın evi, aile içi şiddet yaşayan kadınlara ve çocuklara koruma ve barınak sağlar. Çalışanlar aile içi şiddetle ilgili her türlü soruda danışmanlık ve destek sağlar.

Anne ve Çocuklar İçin Yardım Derneği e.V. (Helferkreis für Mutter und Kind e. V.)

Bu dernek, çocuklu kadınlara ve ailelere acil durumlarda çok çeşitli konularda yardım eder.

Seçenekler:
6 yaşa kadar ücretsiz çocuk kıyafetleri, çocuk arabası, yatağı vs.
görüşme seçenekleri, mali yardımlar, örneğin resmi makamlarla ilgili işlerde refakat.

Lütfen yanınızda getirin:
Pasaport ya da kimlik

Freiburg Başpsikoposluk e.V. Bünyesinde IN VIA Uluslararası Genç Kızlar ve Kadınlar Buluşma Noktası (Internationaler Mädchen- und Frauentreff von IN VIA in der Erzdiözese Freiburg e. V)

Göçmen kökenli olan ve olmayan kadınlar ve kızlar için açık danışmanlık ve
proje seçeneği

Seçenekler:
 • Tek kişilik danışmanlık
 • Kız grupları
 • Projeler ve kurslar
 • Boş zaman değerlendirmesi ve yaratıcı seçenekler
 • Kız sirki

Wendepunkt e. V.

Kızlar ve erkekler için cinsel istismara karşı danışma merkezi

Alman Çocuk Koruma Derneği (Deutscher Kinderschutzbund)

Kreisverband Freiburg / Breisgau- Hochschwarzwald e. V.

Wildwasser e.V., Genç Kızlara Yönelik Cinsel İstismara Karşı Danışma Merkezi (Wildwasser e. V., Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen)

Wildwasser, çocukluğunda ya da gençliğinde cinsel suistimal yaşayan kızları ve kadınları destekliyor

Seçenekler
 • Mağdurlar ve ilgili kişiler için danışmanlık (e-postayla da olabilir)
 • Grup seçenekleri
 • Ceza davalarında refakat
 • Okullarda/gençlik gruplarında önleyici atölye çalışmaları
 • İleri düzey eğitimler ve bilgilendirme etkinlikleri

AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Gelen Kadınlar İçin Müracaat Noktası – Caritas Derneği Göç Uzmanlık Hizmeti Freiburg e.V. (Anlaufstelle für Frauen aus Nicht-EU-Ländern – Fachdienst Migration Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.)

AB dışı ülkelerden gelen kadınlar-çift milliyetli çiftler için danışmanlık

Seçenekler:
Uluslararası kadın kahvesi; kişisel sorunlarda, evlilikte ve aile içindeki, eğitimdeki ve meslekteki sorunlarda destek

Lütfen yanınızda getirin:
Kimlikler, oturum belgeleri

Kadınlar ve Ailelere Yönelik AIDS Danışmanlığı, SkF- Buluşma Noktası Freiburg (AIDS-Beratung für Frauen & Familien, SkF-Treff Freiburg)

Katolik kadınlar sosyal hizmetlerinin danışma merkezi Gizli, ücretsiz ve
istek üzerine anonim

Seçenekler:
HIV hakkında bilgi ve AIDS danışmanlığı ve HIV taşıyan kadınlara ve ailelerine  refakat, gruplar için HIV'den ve başka cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmayla ilgili bilgilendirme etkinlikleri, HIV taşıyan kadınlar için grup buluşmaları

Lütfen yanınızda getirin:
Lütfen önceden danışmanlarla telefonda görüşün

Südwind Freiburg’da Bulunan Kadınlar e. V. (Frauen im Südwind Freiburg e. V.)

Göçmen kökenli kadınların dil, yazı, pratik yardımlar ve tanışma olanaklarıyla
desteklenmesi

Seçenekler:
 • Okuma-yazma ve dil kursları
 • Gündelik yardımlar
 • İhtiyaç odaklı seçenekler
 • Oryantasyon turları
 • İkindi çayları
 • Bisiklet kursları
 • Geziler

Südwind Lorettostraße engelsizdir. Çocuklarınızı getirebilirsiniz.

Freiburg Hayır Kurumu (Diakonisches Werk Freiburg): Gebelik ve Gebelikte Anlaşmazlık Danışmanlığı (Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung)

Seçenekler:
 • Genel hamile danışmanlığı
 • Hamilelik çelişkisi konusunda danışmanlık
 • Hamilelik sırasında yabancılar hukukuyla ilgili sorular
 • Aile planlaması
 • Doğum öncesi teşhis
 • Ayrılık konusunda danışmanlık
 • Gizli doğum
 • Çevrim içi danışmanlık

Lütfen yanınızda getirin
Hamile danışmanlığında: Geçimle ilgili belgeler ve kira sözleşmesi, kimlik ve anne kimliği

FreiRaum – Konut Sıkıntısı Çeken Kadınlar İçin Yardımlar (FreiRaum – Hilfen für Frauen in Wohnungsnot)

FreiRaum ikamet sorunu yaşayan kadınlara korumalı bir çerçevede, konut sorunuyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm sorular ve sorunlar konusunda ücretsiz danışmanlık yapıyor.

Seçenekler:
 • Dinlenmek ve zaman geçirmek, kahve içmek, gazete okumak için bir oda (kadın koruma odası)
 • Geçimin güvenceye alınmasıyla ilgili sorularda destek
 • Sosyal yardım hakkıyla ilgili taleplerinizle ilgili bilgi ve destek Bunların gerçekleştirilmesinde
 • Resmi makamlarla ilgili konularda destek
 • Barınma olanaklarının bulunması konusunda destek