İş/Meslek/Meslek Eğitimi

Hangi ülkeden geldiğinize bağlı olarak, burada çalışmanızla ilgili farklı şartlar geçerlidir.

AB, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ya da İsviçre vatandaşları:

Almanya'da yaşamak istiyorsanız, esas olarak geçiminizi kendiniz sağlamak zorundasınız. AB, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre vatandaşı olarak Almanya'da çalışabilmek için bir çalışma iznine ihtiyacınız var.

Hırvatistan vatandaşları:

Almanya'da çalışabilmek için - şimdilik - 30 Haziran 2015'e kadar bir "AB çalışma iznine" ihtiyacınız var. Bunu işe başlamadan önce almanız gerekiyor. İş piyasasına giriş izni işlemlerinden Yurt dışı ve Uzman Aracılığı Merkezi (ZAV) sorumludur. Yüksekokul mezunları, stajyerler ve sezonluk işçiler için belli durumlarda özel düzenlemeler geçerlidir.

AB vatandaşı olmayanlar:

Almanya'da çalışabilmek için Almanya'da çalışmanıza izin veren bir vizeye ihtiyacınız var.
 
Danışma merkezlerinden (bkz. 1. bölüm) kişisel olarak danışma hizmet alabilirsiniz. Geldiğiniz ülkede bir meslek okulundan mezun olduysanız, bunun Almanya'da tanınıp tanınmadığını (bkz. bu bölüm) kontrol ettirebilirsiniz. Aynı zamanda
kendi işletmenizi kurmak konusunda da danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Aşağıdaki kuruluşlar size danışmanlık ve destek sağlar:

Freiburg İş Ajansı (Agentur für Arbeit Freiburg)

Meslek danışmanlığı, meslek eğitimi yerleştirme hizmeti, gelişim eğitimi danışmanlığı, iş bulma, performans sağlama

Seçenekler:
Meslek yönlendirmesi ve danışmanlığı, meslek eğitimi bulma, meslek içi eğitim danışmanlığı, iş bulma,
iş teşviki, ödeme güvencesi

Freiburg İş Merkezi (Jobcenter Freiburg)

Seçenekler:
İşsizlik parası II alan ve Freiburg'da yaşayan kişiler için iş bulma merkezi mesleki uyum konusunda danışmanlık ve mali destek, meslek eğitimi ve iş konusunda yardım sağlıyor.

Freiburg İş Merkezi Gençlik Ajansı (Jugendagentur des Jobcenters Freiburg)

İş Ajansı 15 ve 25 yaşları arasındaki iş arayan gençlere danışmanlık yapmaktadır

Seçenekler:
İşsizlik parası II alan ve Freiburg'da yaşayan 25 yaş altı genç insanlar için gençlik ajansı şu imkanları sunuyor: Mesleki uyum için kişisel danışmanlık ve mali destek, meslek eğitimi ve iş bulmak için yardım.

Mesleki Bilgilendirme Merkezi (Berufsinformationszentrum)

Kendi kendine bilgi edinme kurumu

Seçenekler:
Başvuru bilgisayarı, internetteki işler, kitaplar, broşürler, meslek eğitimi ve meslek içi eğitimle ilgili bilgilendirici malzeme

Lütfen yanınızda getirin:
Pasaport ya da kimlik belgeleri

Mesleki Konularda Kadınlara Yönelik Danışmanlık (Beratung für Frauen in Berufsfragen)

Stadt Freiburg, Kadın ve Meslek İletişim Noktası (yönlendirme, mesleki eğitim ve gelişim eğitimi, iş kurma)

Seçenekler:
Kadın ve Meslek Başvuru Merkezi Freiburg belediyesi, kadınların meslekle ilgili soruları için başvuru noktasıdır. Burada iş hayatına tekrar giriş, meslek eğitimi ve meslek içi eğitim ve nasıl iş bulabileceğiniz konusunda bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Yabancı Meslek Eğitimi Diplomalarının / Yeterliliklerinin Denkliği

Yetkinlik Merkezi, Denklik Danışmanlığı İlk Müracaat Noktası (Erstanlaufstelle und Kompetenzzentrum Anerkennungsberatung)

Seçenekler:
Kısmi denklikte yeterlilik danışmanlığı Yurt dışından alınan diplomaların denkliğiyle ilgili danışmanlık

Seçenekler:
Denklik sürecinde danışmanlık ve eşlik; yetkili denklik merkezlerinin araştırması, belgelerin bir araya getirilmesi konusunda destek, denklik ve ek yeterliliklerin araştırması

Lütfen yanınızda getirin:
 • Okul ve iş karneleri
 • İşveren onayları
 • Oturum belgeleri

Danışmanlık ve Denklik / Yabancı Mesleki Diplomaların Değerlendirilmesi (Beratung und Anerkennung / Bewertung ausländischer Berufsabschlüsse)

Göçmen İşletmelerine Yönelik Meslek Eğitimi Alanında Danışmanlık Hizmeti (Beratung von Migrantenbetrieben im Bereich Berufsausbildung)

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası mesleki eğitim danışmanlığı

Zanaat Alanında Yabancı Eğitim Sertifilakarının Tanınması Freiburg Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise-Handwerk Handwerkskammer Freiburg)

HWK'nin Meslek Eğitimi ile İlgili Destek Seçenekleri

Freiburg zanaatkarlar Odası'nın meslek eğitimi merkezi:
 
İlgili öğrenciler, ebeveynler, öğretmenler ve zanaat işletmeleri için meslek eğitimiyle ilgili her türlü soruda

Seçenekler:
 • Ücretsiz çevrim içi çıraklık ve staj borsası
 • Kişisel danışmanlık
 • Uzman merkezlere yönlendirme

HWK'nin Meslek Eğitimi ile İlgili Destek Seçenekleri

Freiburg Meslek Akademisi, Zanaatkarlar Odası'nın eğitim kurumu,
yurt dışında stajdan ustalık diplomasına ve lisans eğitimine kadar kişiye özel meslek eğitimi ve meslek içi eğitim olanakları sunuyor; mali teşvik olanakları hakkında bilgi.

Danışma hattı:

Genel bilgiler:

Güney Yukarı Ren Sanayi ve Ticaret Odası (Industrie- und Handelskammer IHK, Südlicher Oberrhein)

İşsizlik Durumunda Daha Fazla Yardım ve Danışmanlık

Diakonisches Werk Freiburg

Goethe II. – İş arayanlar ve girişimciler için danışmanlık hizmeti

Görüşme saatleri:

Görüşme saatleri:

friga e. V.

Fabrikada sosyal danışmanlık

Eğitim Rehberi (Wegweiser Bildung – WeBi)

Şehir kütüphanesinin girişi

Seçenekler:
 • Eğitim ve meslek eğitimi diplomalarıyla ilgili danışmanlık
 • Okula giden yollar
 • İlk eğitim
 • Üniversite eğitimi
 • Staj
 • Gönüllü hizmetler

Mültecilere Yönelik Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, iltica hakkı olan kişi ya da mülteci olarak kabul edilmeyen mültecilere (iltica işlemi öncesinde, iltica işleminde ya da tahammül edilen kişiler) yöneliktir İltica hakkı olan kişi ya da mülteci olarak kabul edilen mülteciler, tüm göçmenlere yönelik uygun bilgileri kılavuzun sonraki sayfalarında bulabilirler.

İzin

Bir işe, meslek eğitimine ya da benzerlerine başlamadan önce, genelde Freiburg Belediyesi Göç ve Uyum Dairesi’nden izin almanız gerekir. Bu durumlarda izin gerekmez ama bu durumlarda da Göç ve Uyum Dairesi’nden onay almanız tavsiye edilir.
 

Bu nedenle: Bir işe, eğitime, staja ya da benzerine başlamak itiyorsanız, lütfen her zaman önce sosyal hizmetlerinize başvurun, buradan Göç ve Uyum Dairesi’nin (5. Departman yabancılar ve vatandaşlık hukuku) kontrolü ya da izni konusunda destek alabilirsiniz.

Bir İşe, Meslek Eğitimine ve Benzerlerine Hazırlık

Almanya’da çalışmak, meslek eğitimi ya da benzerlerini almak istiyorsanız, Almanca konuşabilmeniz çok önemlidir. Bunun için bkz. aynı zamanda "Almanca Öğrenmek" bölümü.

İş, meslek eğitimi ya da benzerlerini aramaya hazırlık olarak eğitiminiz, meslek eğitiminiz ve şimdiye kadarki mesleğinizle ilgili belgelerinizi ibraz edebilmeniz mantıklı olur. Belgelerinizin mümkün olduğu kadar eksiksiz olması yararlı olur. Bazı meslekler için bu belgelerin denkliğini almanız, yani yurt dışındaki yeterliliklerinizin Almanya’da hangi yeterliliğe denk geldiğinin kontrol edilmesi gerekir (bkz. Altta "Yabancı okul diplomalarının, yüksek okul diplomalarının ya da mesleki yeterliliklerin denkliği").
 
Bir işe, meslek eğitimine ya da staja başvurmak için aynı zamanda her zaman, okuldaki, meslek eğitimindeki, meslekteki ve diğer durumlardaki zamanınıza toplu bakış olanağı veren yazılı bir özgeçmiş gerekir.

Burada Almanya’da iş başvuru yapmakla ilgili çok dilli bilgiler bulabilirsiniz:

Burada, Almanya’da nasıl özgeçmiş hazırlayabileceğiniz konusunda çok dilli bilgiler bulabilirsiniz:

Çalışmak

Mülteci olarak belli koşullar altında Almanya’da çalışabilir ya da meslek eğitimi alabilirsiniz. Temelde ancak ülkeye girdikten 3 aydan sonra çalışabilirsiniz. Ancak bu çeşitli şartlara bağlıdır. Bu nedenle Almanya’da çalışıp çalışamayacağınızı sosyal hizmetlerinizle görüşün:

Açıklama: Oturum belgeniz her zaman Almanya’da çalışma hakkınız olup olmadığı hakkında da bilgi içerir.

Eğer iltica hakkı olan kişi ya da mülteci olarak bir kabul belgeniz varsa, kısıtlamasız olarak çalışabilirsiniz.

Meslek Eğitimi

Almanya’da meslek eğitimi olarak ya yüksek öğrenime devam edebilir ya da ikili bir meslek eğitimi alabilirsiniz. Yüksek öğrenimle ayrıntılı bilgiyi "Yüksek Öğrenim" başlığı altında bulabilirsiniz.
İkili meslek eğitimini bir işletmede ve bir meslek okulunda alırsınız. Bir meslek eğitimi iki ile üç buçuk yıl arasında sürer. Meslek eğitiminde genelde düşük bir geliriniz olur. Meslek eğitimi sayesinde, sonrasında daha iyi bir iş bulma şansınız çok daha yüksek olur.

Staj

Bir stajın hedefi, mesleki deneyim kazanmak ya da belli bir şirketi daha iyi tanımaktır. Bir staj birkaç gün ile birkaç ay arasında sürebilir. Bir staj sırasında genelde ya çok az para alırsınız ya da hiç para almazsınız.

Mini İş

Bir mini iş, 450 Euro’ya kadar gelir getiren ve düşük çalışma saatleri olan bir iştir. Ancak iltica işlemi devam eden mülteciler bu gelirin yalnızca bir bölümünü alabilir, geri kalan gelir mülteci olarak devletten aldığınız ödemelerle mahsup edilir. Yine de bir mini iş Almanya’da meslek deneyimi kazanmak ve Almanca öğrenmek için iyi bir olanak olabilir.

Federal Gönüllü Hizmetler

Federal gönüllü hizmetler, her yaştan kişi için meslek ve okul dışında toplum yararına çalışma olanağı sağlar - sosyal, ekolojik ve kültürel alanda. Federal gönüllü hizmetlerde genelde eğitimini aldığınız mesleği yapmazsınız. Federal gönüllü hizmetlerde sıkça okulu bitiren ve meslek eğitimine başlamamış olan genç insanlar çalışır ama her yaştan insan bu olanağa sahiptir. Bir federal gönüllü hizmeti genelde 12 ay sürer ama 6-24 arasında çalışmak da mümkündür. Bu dönemde düşük bir maaş alırsınız. Burada ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz:

Gönüllü Çalışma

Almanya’da birçok kişi, maaş almadan, gönüllü olarak örneğin bir dernekte çalışıyor. Bu, göçmenler için Almanlarla tanışmak, Almanca öğrenmek ve deneyim kazanmak için iyi bir olanak olabilir.

Yabancı Okul Diplomalarının, Yüksek Okul Diplomalarının ya da Mesleki Yeterliliklerin Denkliği

Geldiğiniz ülkede bir okul diploması, bir yüksek okul diploması ya da bir meslek eğitimi diploması aldıysanız, bunun Almanya’da denkliğinin olup olmadığını kontrol ettirebilirsiniz (bkz. altta).

Banka Hesabı

Bir iş, bir meslek eğitimi ya da staj için bir ücret aldığınızda, bir banka hesabınıza ihtiyacınız olacak, çünkü ücret genelde nakit olarak ödenmez. Bir banka hesabı açtırmak için bir ikametgaha ihtiyacınız var. Konuyla ilgili bilgileri "İkamet" başlığı altında bulabilirsiniz. Eğer bir banka hesabı açtırmak istiyorsanız, lütfen sosyal hizmetlerinize başvurun.

Aşağıda şu konularla ilgili bilgi bulabilirsiniz:

İş bulmak için mültecilere özel destek

Freiburg İl Sınırları İçindeki Mültecilere Yönelik Başvuru ve Aracılık Noktası, Caritasverband Freiburg

İltica etmek isteyenler, tahammül gösterilenler ve mülteciler için çalışma ve meslek eğitimi konusuyla ilgili danışmanlık

Seçenekler:
İş ve mesleki eğitim yeri arayışında refakat, yeterlilik edinme aracılığı, meslekle bağlantılı dil kursları

Lütfen yanınızda getirin:
Oturum unvanı, varsa özgeçmiş, başvuru belgeleri, karneler

Baden Proje Birliği – Mülteciler için İş ve Meslek Eğitimi

Kalma hakkı olanlar ve mülteciler için işe ve meslek eğitimine uyum

Seçenekler
 • Alışma, iş arama ve başvuru konusunda yardım
 • Yetkinliğin belirlenmesi
 • Yeterlilik kazanma seçenekleri için aracılık
 • Mesleki yeterlilik, örneğin yaşlı bakımı konusunda temel yeterlilik

Lütfen yanınızda getirin:
Oturum belgesi, varsa başvuru belgeleri, karneler

İş bulmak için genel destek

Freiburg İş Ajansı (Agentur für Arbeit Freiburg)

Meslek danışmanlığı, meslek eğitimi yerleştirme hizmeti, gelişim eğitimi danışmanlığı, iş bulma, performans sağlama

Seçenekler:
Meslek yönlendirmesi ve danışmanlığı, meslek eğitimi bulma, meslek içi eğitim danışmanlığı, iş bulma,
iş teşviki, ödeme güvencesi

Freiburg Oberrhein Kerşılama Merkezi (Welcome Center Freiburg Oberrhein)

Uluslararası kalifiye personeller ve aileleri için danışmanlık ve bilgi merkezi

Seçenekler:
Uluslararası eğitimli kadrolar için Freiburg ve bölge hakkında bilgiler. Konular: Günlük hayat, iş, aile, dil, eğitim ve çok daha fazlası

Mesleki Bilgilendirme Merkezi (Berufsinformationszentrum)

Kendi kendine bilgi edinme kurumu

Seçenekler:
Başvuru bilgisayarı, internetteki işler, kitaplar, broşürler, meslek eğitimi ve meslek içi eğitimle ilgili bilgilendirici malzeme

Lütfen yanınızda getirin:
Pasaport ya da kimlik belgeleri

Kadın ve Meslek İletişim Merkezi, Freiburg Belediyesi

Mesleki Konularda Kadınlara Yönelik Danışmanlık (Beratung für Frauen in Berufsfragen)
Alışma, meslek eğitimi, meslek içi eğitim, iş kurmak

Angebote:
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Stadt Freiburg ist Anlaufstelle für Frauen zu beruflichen Fragen. Hier erhalten Sie Informationen und Beratung zum Wiedereinstieg, zu Aus- und Weiterbildung und wie Sie eine Stelle finden können.

Eğitim Rehberi (Wegweiser Bildung – WeBi)

Şehir kütüphanesinin girişi

Arapça danışmanlık: Ayda 2 kez
Şehir kütüphanesinin girişindeki "WeBi", eğitim ve danışmanlıkla ilgili tüm sorular için Freiburg’daki merkezi belediye başvuru noktasıdır. Burada tüm eğitim ve eğitim danışmanlığı seçenekleri bir araya getiriliyor. Seçenekler broşür olarak dağıtılıyor ve danışma görüşmesinde açıklanabiliyor. Freiburg’daki olası eğitim yolları için hızlı ve kişiye uygun bilgiler veriyoruz ve sonraki adımları konuşuyoruz.

Jule – Freiburg Başpiskoposluğu bünyesinde Genç Anneler için Gençlere Yönelik Meslek Yardımı IN VIA e. V.)

Ebeveynlik iznindeki göçmen kökenli olan ve olmayan genç anneler için kişisel ve mesleki yönlendirme 

Seçenekler:
Tek kişilik danışmanlık
Başvuru eğitimi
Yalnız ebeveyn buluşması
Eğlence seçenekleri

Goethe II. – İş arayanlar ve girişimciler için danışmanlık hizmeti

Görüşme saatleri:

Görüşme saatleri:

Yabancı okul diplomalarının, yüksek okul diplomalarının ya da mesleki yeterliliklerin tanınması; meslek eğitimi, meslek içi eğitim, yeterlilik danışmanlığı

Aşağıdaki “denklik danışmanlığı ilk başvuru noktası ve yetkinlik merkezi”, yabancı okul diplomalarının, yüksek okul diplomalarının ya da mesleki yeterliliklerin denkliği için en önemli başvuru noktasıdır. Bunun ardından denklik ya da bir ek yeterlilikle ilgili sorular için diğer danışma noktaları geliyor.

Yetkinlik Merkezi, Denklik Danışmanlığı İlk Müracaat Noktası (Erstanlaufstelle und Kompetenzzentrum Anerkennungsberatung)

Beratung zur Anerkennung von ausländischen Abschlüssen

Seçenekler:
 • Yurt dışında alınan diplomaların tanınmasıyla ilgili danışmanlık hizmeti
 • Denklik konusuyla ilgili eğitimler ve bilgilendirme etkinlikleri
Please bring:
 • Schul- und Arbeitszeugnisse
 • Bestätigungen Arbeitgeber
 • Aufenthaltspapiere

Qualifizierungsberatung bei Teilanerkennung

Güney Yukarı Ren Sanayi ve Ticaret Odası (Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein)

Uygun genç mültecilerin staja ve meslek eğitimine yerleştirilmesine aracılık

Seçenekler:
Genç insanlara staj ve meslek eğitimi sağlanması için tanımlama, uygun aracılık ve gözetimin yanında işletmelere destek.

Danışmanlık ve Denklik/Yabancı Meslek Diplomalarının Değerlendirilmesi, Sanayi ve Ticaret Odası

Endüstri, ticaret, gastronomi ve hizmet alanı                                
Güney Yukarı Ren Sanayi ve Ticaret Odası
Lahr ana ofisi

Zanaat Alanında Yurt dışı Eğitim Belgelerinin Denkliği Freiburg Zanaatkarlar Odası

Freiburg Zanaatkarlar Odası’nın Meslek Eğitimi Alanındaki Destek Seçenekleri

Ausbildungsservice der Handwerkskammer Freiburg:
Für interessierte Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen und Handwerksbetriebe bei Fragen rund um die Ausbildung

Angebote
 • Kostenlose Online-Lehrstellen und Praktikumsbörse
 • Individuelle Beratung
 • Weitervermittlung an Fachstellen

Freiburg Zanaatkarlar Odası’nın Meslek İçi Eğitim Alanındaki Destek Seçenekleri

Die Gewerbe Akademie Freiburg, das Bildungshaus der Handwerkskammer, bietet maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vom Auslandspraktikum bis zum Meister/-innenabschluss und dem Bachelor Studium; Infos über finanzielle Fördermöglichkeiten

Beratungshotline: