Saučestvovanje, saoblikovanje, saodlučivanje

Za jedno raznovrsno društvo odlučujuće je da se svi građani pripreme za prijateljsko i otvoreno međusobno ophođenje i da podržavaju jedni druge. Volontiranje je najbolji način da se ovo postigne. U poglavlju koje sledi nalazi se pregled brojnih mogućnosti gde možete volonterski da se angažujete u Frajburgu.

Političko učešće

Savetodavni odbor za migrante grada Frajburga

(Der Migrantinnen- und Migrantenbeirat der Stadt Freiburg)
Savetodavni odbor za migrante grada Frajburga je izabran komunalni gremijum koji zastupa interese stranih državljana i svih doseljenika koji poseduju nemački pasoš. Članovi Savetodavnog odbora za migrante biraju se na svakih pet godina. Odbor se sastoji od 19 izabranih osoba. Grad Frajburg ga posmatra kao dopunski organ opštinskog veća za doseljenike (dvogremijumski model).

Ciljevi Savetodavnog odbora za migrante: Savetodavni odbor radi na poboljšanju uslova života doseljenika koji žive u Frajburgu i na njihovoj integraciji, kao i na promociji međusobnog razumevanja stanovnika Frajburga različitog porekla. Odbor se angažuje npr. za:

  • integraciju bez gubitka sopstvenog identiteta
  • za bolje šanse u obrazovanju
  • Za integraciju u dečija obdaništa, škole i udruženja
  • Protiv desničarskog ekstremizma, mržnje prema strancima i svih vrsta diskriminacije
  • Za pravo na učešće građana zemalja van EU na komunalnim izborima

Zadaci Savetodavnog odbora za migracije:

Savetodavni odbor za migracije u javnosti se zalaže za stavove i rezolucije koje se odnose na prava doseljenika. U saradnji sa nemačkim udruženjima i udruženjima doseljenika, grupama i organizacijama, odbor organizuje događaje u svrhu promocije interkulturalnih kontakata.

Odbor obrazuje radne grupe (komisije) za određene zadatke. Oni prikupljaju informacije na određene teme, kao na primer, obrazovanje, žene, izbeglice, rad sa medijima i javnošću, kultura sport i tržište rada, procenjuju ih i pripremaju nacrte i zahteve za doseljenike. Zahtevi mogu da se podnesu na pripremu Migracionom veću i eventualno proslede Opštinskom veću.

Predsednik: Tengiz Kirtadze

Poslovno sedište Savetodavnog odbora za migracije:

Koje su moje mogućnosti učešća u političkim odlukama?
Za doseljenike u Frajburgu postoje dve mogućnosti učešća u političkim odlukama kroz izbore.

Preduslovi
  • Na dan izbora mora da se ima punih 16 godina
  • Na dan izbora birači moraju da budu prijavljeni u Frajburgu najmanje 6 meseci pre izbora

Izbor članova Savetodavnog odbora za migracije

Na izborima mogu da učestvuju osobe stranog porekla sa stranim pasošima. Oni se automatski od Servisa za građane i obradu podataka obaveštavaju i informišu.
Osobe stranog porekla sa nemačkim pasošem (naturalizovani i iseljenici) moraju prethodno da se upišu u registar birača u Servisu za građane i obradu podataka, kako bi prilikom izbora bili automatski obavešteni. Da se biraju mogu sve osobe s pravom glasa koje su napunile 18 godina. Ove osobe moraju da znaju da govore i razumeju nemački jezik.

Izbori za gradonačelnika i Opštinskog veća

Pripadnici zemalja članica Evropske zajednice (EU), osim toga mogu od 1. decembra 1995. godine da učestvuju na svim komunalnim izborima (izbor gradonačelnika, Opštinskog veća). Svi građani Evropske zajednice s pravom glasa obaveštavaju se pre predstojećih izbora Opštinskog veća i informišu o svom biračkom pravu. Informacije o propisima izbora, postupku itd., možete da dobijete u Servisu za građane i obradu informacija, kao i u poslovnom sedištu Savetodavnog odbora za migracije. Ovde takođe možete da dobijete informacije o ovom gremijumu i njegovima zadacima.

Društveno učešće

Kroz volonterski rad imate mogućnost da uspostavite kontakte, dobrovoljno preuzmete korisne zadatke i na taj način učestvujete u društvenom životu Frajburga. Interkulturalno udruženje FAIRburg e. V. kroz projekat MEMO (Management & Empowerment in Migrantenorganisationen) angažuje se za veće i bolje učešće organizacija doseljenika. Projekat MEMO nudi organizacijama doseljenika mogućnost kvalifikacije u svim oblastima modernog vođenja udruženja i menadžmenta projekata.

MEMO- Regionale Koordinierungsstelle Freiburg

Štab za građanski angažman (Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement)

Posredovanje i obezbeđivanje infrastruktura za jačanje i korišćenje mogućnosti angažmana

Ponuda:
Informacije i savetovanje društveno volonterski angažovanih i zainteresovanih o lokalnim ponudama, aktivnostima u pokrajini i širom zemlje, kao i osnovama i problemima angažmana.

Agencija volontera Frajburga (Freiburger Freiwilligen Agentur)

Nezavisno savetovalište i info-centar za osobe koje žele da se angažuju volonterski

Ponuda:
Ukoliko ste zainteresovani za volonterski angažman, ili vaše udruženje traži volontersku podršku, kontaktirajte nas putem telefona i zakažite termin za razgovor.

Udruženja doseljenika

U Frajburgu postoji veliki broj aktivnih udruženja, među njima i brojna udruženja doseljenika. U njima možete aktivno da učestvujete.

Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici

Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
Mohamed-Macky.Bah@stadt.freiburg.de

Für inhaltliche Fragen kontaktieren Sie bitte die zuständige Institution