Sudjelovanje, suoblikovanje, suodlučivanje

Za jedno raznovrsno društvo odlučujuće je da se svi građani pripreme za prijateljsko i otvoreno međusobno ophođenje te da podržavaju jedni druge. Volontiranje je najbolji način da se ovo postigne. U poglavlju koje slijedi nalazi se pregled brojnih mogućnosti za volonterski angažman u Freiburgu.

Političko sudjelovanje

Savjetodavni odbor za migrante grada Freiburga

(Der Migrantinnen- und Migrantenbeirat der Stadt Freiburg)
Savjetodavni odbor za migrante grada Freiburga izabran je općinski gremij koji zastupa interese stranih državljana i svih useljenika koji posjeduju njemačku putovnicu. Članovi Savjetodavnog odbora za migrante biraju se svakih pet godina. Odbor se sastoji od 19 izabranih osoba. Grad Freiburg ga promatra kao dopunsko tijelo općinskog vijeća za useljenike (dvogremijski model).

Ciljevi Savjetodavnog odbora za migrante: Savjetodavni odbor radi na poboljšanju uvjeta života useljenika koji žive u Freiburgu i na njihovoj integraciji, kao i na promicanju međusobnog razumijevanja stanovnika Freiburga različitog podrijetla. Odbor se angažira npr. u

  • integraciji bez gubitka vlastitog identiteta
  • boljim mogućnostima u obrazovanju
  • Protiv desničarskog ekstremizma, netrpeljivosti prema strancima i svih vrsta diskriminacije
  • Za pravo na sudjelovanje građana zemalja izvan EU-a na lokalnim izborima

Zadaća Savjetodavnog odbora za migracije:

Savjetodavni odbor za migracije u javnosti se zalaže za stavove i rezolucije koje se odnose na prava useljenika. U suradnji s njemačkim udrugama i udrugama useljenika, skupinama i organizacijama, Odbor organizira događaje u svrhu promicanja međukulturalnih kontakata.

Odbor osniva radne skupine (komisije) za određene zadatke. Oni prikupljaju informacije na određene teme kao što su, primjerice, obrazovanje, žene, izbjeglice, rad s medijima i javnošću, kultura, sport i tržište rada, procjenjuju ih i pripremaju nacrte i zahtjeve za useljenike. Zahtjevi se mogu podnijeti na pripremu Migracijskom vijeću i eventualno proslijediti Općinskom vijeću.

Radno sjedište Savjetodavnog odbora za migracije

Koje su moje mogućnosti sudjelovanja u političkim odlukama?
Za useljenike u Freiburgu postoje dvije mogućnosti sudjelovanja u političkim odlukama kroz izbore.

Preduvjeti
  • Na dan izbora mora se navršiti 16 godina
  • Na dan izbora birači moraju biti prijavljeni u Freiburgu najmanje 6 mjeseci prije izbora

Izbor članova Savjetodavnog odbora za migracije

Na izborima mogu sudjelovati osobe stranog podrijetla sa stranim putovnicama. Njih automatski obavještava i informira Služba za građane i obradu podataka. Osobe stranog podrijetla s njemačkim putovnicom (naturalizirani i iseljenici) moraju se prethodno upisati u registar birača u Službi za građane i obradu podataka, kako bi prilikom izbora bili automatski obaviješteni. Sve osobe s pravom glasa koje su napunile 18 godina mogu biti izabrane. Ove osobe moraju poznavati njemački jezik.

Izbori za gradonačelnika i Općinsko vijeće

Uz to, od 1. prosinca 1995., pripadnici zemalja članica Europske zajednice (EU-a) mogu sudjelovati na svim lokalnim izborima (izborima za gradonačelnika, Općinsko vijeće). Svi građani Europske zajednice s pravom glasa obavještavaju se uoči predstojećih izbora Općinskog vijeća i informiraju o svom biračkom pravu. Informacije o propisima izbora, postupku i dr. možete dobiti u Službi za građane i obradu informacija, kao i u poslovnom sjedištu Savjetodavnog odbora za migracije. Ovdje također možete dobiti informacije o ovom gremiju i njegovima zadacima.

Društveno sudjelovanje

Kroz volonterski rad imate mogućnost uspostave kontakata, dobrovoljno preuzimanje korisnih zadataka te, na taj način, sudjelovanja u društvenom životu Freiburga. Međukulturalna udruga FAIRburg e. V. kroz projekt MEMO (Management & Empowerment in Migrantenorganisationen) angažira se za veće i kvalitetnije sudjelovanje organizacija useljenika. Projekt MEMO nudi organizacijama useljenika mogućnost kvalifikacije u svim oblastima modernog vođenja udruga i menadžmenta projekta.

MEMO- Regionale Koordinierungsstelle Freiburg

Ured za građanski angažman (Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement)

Posredovanje i osiguravanje infrastruktura za jačanje i korištenje mogućnosti angažmana

Ponuda:
Informacije i savjetovanje društveno volonterski angažiranih i zainteresiranih o lokalnim ponudama, aktivnostima u pokrajini i diljem zemlje, kao i osnovama i problemima angažmana.

Freiburger Freiwilligen-Agentur

Nezavisno savjetovalište i info-centar za osobe koje se žele Volonterski angažirati

Ponuda:
Ako ste zainteresirani za volonterski angažman, ili vaše udruge traži volontersku podršku, kontaktirajte nas putem telefona i zakažite termin za razgovor.

Udruga useljenika

U Freiburgu postoji veliki broj aktivnih udruga, među njima i brojne udruge useljenika. U njima možete aktivno sudjelovati.