Brak, obitelj, izvanbračna zajednica

Brojne ustanove nude pomoć i podršku obiteljima i u pitanjima koja se odnose na brak i izvanbračnu zajednicu. Na sljedećim stranicama možete pronaći informacije za različite ponude savjetovanja.

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja
Kako mogu dovesti svoju obitelj u Njemačku?

Spajanje obitelji je moguće tek kada dobijete priznanje prava na dobivanje azila ili status izbjeglice. Od tog trenutka možete da podnesete zahtjev za spajanje obitelji u prva tri mjeseca pod pojednostavljenim uvjetima. Po isteku tri mjeseca morate da ispunite više zahtjeva. U tom slučaju se obratite savjetovalištu za migrante koja su navedena pod „Dolazak u Freiburg“. Oni će da vam pomognu prilikom podnošenja zahtjeva.
Izuzetak: Ovo pravilo ne važi za sve osobe koje su posle 17.03.2016. dobile dozvolu boravka. Pitajte nadležnu Socijalnu službu u kojoj meri se ovo pravilo odnosi na vas (pogledati i Zakon o boravku § 104 čl. 13.).

Želim se vjenčati u Njemačkoj. Gdje se mogu posavjetovati prije sklapanja braka?

Osobe koje žele stupiti u brak dobivaju savjete od matičara. Koji su vam dokumenti potrebni za vjenčanje ustanovi se nakon što se u obzir uzmu propisi o sklapanju braka zemlje podrijetla. U razgovoru s Matičnim uredom (Standesamt - tijekom radnog vremena za stranke, bez zakazivanja termina) dobit ćete individualni savjet i pregled cjelokupne dokumentacije koja vam je potrebna.

Što je registrirana životna zajednica (Lebenspartnerschaft)?

U Njemačkoj postoji mogućnost da punoljetne osobe koje nisu u braku i koje nisu u srodstvu, prema Zakonu o životnoj zajednici, zasnuju "registriranu životnu zajednicu". To omogućava pravnu zaštitu njihova odnosa.

Gdje mogu dobiti izvatke iz matičnih knjiga za obitelj?

Izvadci iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih mogu se dobiti u Matičnom uredu (Standesamt), po želji u međunarodnom obliku (bez dodatne naplate). Međunarodni izvadci izdaju se na devet različitih jezika.

Kako da dobijem mjesto za svoje dijete u dječijem dnevnom boravku ili obdaništu?

Djeca starosti od 0 do 6 godina mogu ići u dječji dnevni boravak ili obdanište gdje će se o njima zajedno s ostalom djecom starati vaspitačice i vaspitači. Ukoliko imate dijete u navedenom uzrastu, obratite se nadležnoj Socijalnoj službi. Oni će se pobrinuti, u suradnji s Gradskom upravom, da dobijete mjesto za vaše dijete u nekom dječjem dnevnom boravku ili obdaništu.

Adrese

Informacije o sklapanju braka ili registriranoj životnoj zajednici

Standesamt

Matični ured
Prijava rođenja i smrtnih slučajeva, sklapanje braka, promjena imena, odjava iz crkve

Ponuda:
 • Izdavanje izvadaka iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih
 • Sklapanje braka i registracija životne zajednice, promjena imena i odjave iz crkve
Molimo vas da ponesete:
 • Putnu ispravu i ostalu dokumentaciju prema uputama dobivenim putem telefona ili na internetskoj stranici.

Roditeljski dodatak (Elterngeld)

Roditeljski dodatak je državna obiteljska naknada koja se dobiva nakon rođenja djeteta. U slučaju ako roditelji zbog brige o djetetu moraju prekinuti ili ograničiti svoju profesionalnu djelatnost, izostanak zarade može se u određenoj mjeri nadoknaditi roditeljskim dodatkom.

Pregled s detaljnim informacijama možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici:

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/das-elterngeld/73752

Informacije o slobodnim mjestima u dječjim dnevnim boravcima i o roditeljskim doprinosima

Skrb o djeci (IBV Kinderbetreuung)

Grad Freiburg Ured za djecu, mlade i obitelj Odjel I
Gradski ured za informacije, savjetovanje, rezervacije u vezi s traženjem mjesta za skrb o djeci
(0 do 6 godina)

Obrasci na raspolaganju na sljedećim jezicima: ruski, srpski, hrvatski, turski, engleski, francuski, španjolski, arapski, talijanski

Ponuda:
Savjetovalište za roditelje koji traže mjesto za čuvanje svog djeteta starosti između 0 do 6 godina. Informacije o ponudama ustanova za dječji dnevni boravak/ dnevno skrb o djeci. Pomoć prilikom rezervacije mjesta za čuvanje djeteta.

Dječji doplatak (Kindergeld)

Useljenici koji žive u Njemačkoj mogu primati dječji doplatak pod određenim uvjetima.
Dječji doplatak se općenito isplaćuje do 18. godine života djeteta, u nekim slučajevima i duže.
Dječji doplatak se svakog mjeseca uplaćuje na žiro-račun roditelja.
Zahtjev za dječji doplatak podnosi se Saveznoj agenciji za posao i obitelj (Bundesagentur für Arbeit Baden Württemberg/Region Freiburg West).
 
Zahtjevi za dječji doplatak i ostale informacije:

Agentur für Arbeit

Agencija za posao

Dodatni dječji doplatak (Kinderzuschlag)

Dodatni dječji doplatak je dodatak uz uobičajeni dječji doplatak, koji se od siječnja 2005. isplaćuje za maloljetne osobe, a od srpnja 2006. za osobe mlađe od 25 godina, što se odnosi na djecu u obiteljima s nedovoljnim obiteljskim primanjima.

 • Roditelji mogu podnijeti zahtjev za ovaj doplatak u slučaju ako nisu u stanju visinom svojih prihoda pokriti troškove izdržavanja sebe i svoje djece.
 • Dodatni dječji doplatak izračunava se prema primanjima i imovini roditelja i djece; iznosi najviše 140 eura mjesečno za svako dijete mlađe od 25 godina koje nije u braku.

Savjetovališta

Centar za stručnu pomoć (Kompetenzzentrum "Frühe Hilfen")

Interdisciplinarno stručno savjetovalište za pitanja prevencije i zaštitu djece grada Freiburga

Ponuda:
Za obitelji:
 • Prvo savjetovanje
 • Prva dijagnostika
 • Informacije i posredovanje pomoći
 • Podrška u kriznim situacijama i poteškoćama
 • Savjetovanje i podrška za stručnjake, koncepti obiteljskih primalja, pokrajinski program "Stärke"

pro familia Freiburg

Savjetovalište za planiranje obitelji, spolna pedagogija, spolno savjetovalište i konflikti u slučajevima trudnoće

Jezici:
Bei Bedarf arbeiten wir mit Dolmetschern

Savjetovanje i pomoć za sljedeće teme:
 • Trudnoća i porođaj
 • Spolna pedagogija
 • Medicinsko savjetovanje
 • Partnerstvo
 • Spolnost
 • Razdvajanje, razvod, medijacija

Amt für Kinder, Jugend und Familie, Kommunaler Sozialer Dienst (KSD)

Ured za djecu, mlade i obitelj, Općinska socijalna služba
KSD je središnje informativno mjesto za djecu, mlade, roditelje i staratelje.

Ponuda:
Podrška i pomoć obiteljima, savjetovanje i pomoć u odgoju, uvod u odgovarajuće i neophodne mjere pomoći u odgoju, podrška u ostvarivanju roditeljskog staranja kod razdvajanja roditelja, razvoda i kontakti.

Sozialdienst katholischer Frauen Schwangeren- und Familienberatung, Guter Start ins Leben

Socijalna služba katoličkih žena savjetovalište za trudnice i obitelji
Savjetovalište za trudnice i njihove obitelji, skupne ponude za trudnice i obitelji

Ponuda::
Podrška i pomoć ženama i njihovim obiteljima u vezi s brojnim pitanjima o trudnoći i porođaju, osiguravanju egzistencije, razdvajanju i razvodu, razvoju djeteta; skupne ponude za trudnice i obitelji s djecom mlađom od tri godine

Molimo vas da ponesete:
Dogovoriti se prilikom zakazivanja termina

"Unterschiede anerkennen - Vielfalt leben" Netzwerk für Gleichbehandlung in Freiburg

"Priznati razlike - živjeti raznolikost" Mreža za ravnopravnost u Freiburgu
Mjesto za prve informacije i koordinaciju na temu diskriminacije

Jezici:
po potrebi radimo s prevodiocima

Ponuda:
 • Odnosi s javnošću na temu diskriminacije
 • Umrežavanje organizacija protiv diskriminacije u Freiburgu
 • Savjetovanje i pomoć kod izravne diskriminacije

Diakonisches Werk Freiburg/ Allgemeine Sozialberatung und Kurberatung

Socijalna služba Freiburg/ Opće socijalno savjetovalište i savjetovanje o boravku u toplicama

Ponuda:
 • Savjetovanje u teškim životnim situacijama, u slučaju financijskih i ekonomskih problema
 • Pomoć pri kontaktiranju državnih ustanova
 • Podrška kod podnošenja zahtjeva za boravak u toplicama (pronalaženje odgovarajućeg mjesta u toplicama, razjašnjenje nositelja troškova itd.)

Diakonisches Werk / Wellcome

Socijalna služba
Wellcome pruža praktičnu pomoć nakon porođaja koju može dobiti svaka obitelj.

Ponuda::
U prvoj godini života djeteta dobivate individualnu podršku za sve potrebe djeteta tijekom maksimalno 6 mjeseci. Iskusna i stručno obučena volonterka dolazit će kod vas jedanput ili dva puta tjedno radi staranja o dojenčetu ili o braći i sestrama dojenčeta.

Informacije za izbjeglice

Informacije koje slijede namijenjene su izbjeglicama kojima još nije priznato pravo na azil ili izbjeglicama (osobe pred postupkom za dobivanje statusa azilanta, osobe čiji je postupak u tijeku ili tolerirane osobe). Izbjeglice s priznatim statusom azilanta odgovarajuće informacije mogu naći na ostalim stranicama Vodiča koji se odnose na doseljenike i doseljenice.

Informacije o sklapanju braka ili registriranoj životnoj zajednici

Standesamt

Matični ured
Prijava rođenja i smrtnih slučajeva, sklapanje braka, promjena imena, odjava iz crkve

Ponuda:
 • Izdavanje izvadaka iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih
 • Sklapanje braka i registracija životne zajednice, promjena imena i odjave iz crkve
Molimo vas da ponesete:
 • Putnu ispravu i ostalu dokumentaciju prema uputama dobivenim putem telefona ili na internetskoj stranici.

Savjetovališta

Eleleileriye – ruku pod ruku zajedno naprijed (Eleleileriye – Hand in Hand gemeinsam voran, pro familia Freiburg)

Savjetovanje za žene i muškarce muslimanske vjeroispovijesti, roditelje i mlade na temu kontracepcije, seksualnosti, nasilja, trudnoće, partnerstva i veze; savjete pruža osoba muslimanske vjeroispovijesti

Ponuda:
 • Savjetovanje na turskom i njemačkom jeziku ili uz pomoć prevoditelja na arapskom i drugim jezicima
 • Savjetovanje je besplatno i podliježe obvezi šutnje

Kompetenzzentrum Frühe Hilfen

Interdisziplinäre Fachberatungsstelle für Fragen zu Prävention und Kinderschutz der Stadt Freiburg

Ponuda za obitelji
 • prvo savjetovanje
 • psihosocijalna dijagnostika
 • informacije i posredovanje pomoći
 • brza podrška u kriznim situacijama i opterećenjima
Ponuda za stručna lica
 • stručna lica i institucije iz oblasti zdravstva i pomoći djeci i mladima mogu dobiti interdisciplinarno savjetovanje vezano uz pitanja procjene rizika, posredovanje pomoći i koordinacije, suradnju s roditeljima i optimalno umrežavanje

Savjetovalište (pro familia Freiburg e.V., Beratungsstelle)

Medicinsko, psihosocijalno i pravno savjetovalište za sva pitanja koja se odnose na seksualnost, trudnoću, rođenje, roditeljstvo, obitelj

Molimo vas da nam prethodno telefonom priopćite da li vam je potreban prevoditelj.

Ponuda:
Savjetovalište za pojedince, parove i obitelji na sljedeće teme:
 • trudnoća i porođaj
 • seksualna pedagogija
 • medicinsko savjetovanje
 • partnerstvo / seksualnost
 • rastava, razvod, medijacija

Amt für Kinder, Jugend und Familie, Kommunaler Sozialer Dienst (KSD)

Der KSD ist zentrale Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte

Angebote
Unterstützung und Förderung von Familien, Beratung und Hilfen in Fragen zur Erziehung, Einleitung von geeigneten und notwendigen Hilfen zur Erziehung, Unterstützung bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge bei Trennung, Scheidung und Umgang.3

Sozialdienst katholischer Frauen Schwangeren- und Familienberatung, Guter Start ins Leben

Beratungsstelle für Schwangere und ihre Familien, Gruppenangebote für Schwangere und Familien

Angebote:
Beratung und Begleitung von Frauen und ihren Familien zu vielen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, Existenzsicherung, Trennung und Scheidung, Entwicklung des Kindes; Gruppenangebote für Schwangere und Familien mit Kindern unter drei Jahren. Wir bitten um telefonische Anmeldung

Bitte mitbringen:
Bitte bei der Anmeldung zu einem Beratungstermin besprechen

"Unterschiede anerkennen - Vielfalt leben" Netzwerk für Gleichbehandlung in Freiburg

Anlauf- und Koordinierungsstelle zum Thema Diskriminierung

Sprachen:
Po potrebi radimo s prevoditeljima

Angebote
 • Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Diskriminierung
 • Vernetzung der Freiburger Organisationen gegen Diskriminierung
 • Beratung und Hilfe bei direkter Diskriminierung

Diakonisches Werk / Wellcome

Socijalna služba
Wellcome pruža praktičnu pomoć nakon porođaja koju može dobiti svaka obitelj.

Ponuda::
U prvoj godini života djeteta dobivate individualnu podršku za sve potrebe djeteta tijekom maksimalno 6 mjeseci. Iskusna i stručno obučena volonterka dolazit će kod vas jedanput ili dva puta tjedno radi staranja o dojenčetu ili o braći i sestrama dojenčeta.

ANKER – skupina za djecu koja su izbjegla sa svojim roditeljima

MAKS – model projekt Rad s djecom oboljelih od zaraznih bolesti, AGJ – stručno udruženje za prevenciju i rehabilitaciju nadbiskupije Freiburg  
(MAKS - Modellprojekt Arbeit mit Kindern von Suchtkranken, AGJ-Fachverband für Prävention und Rehabilitation der Erzdiözese Freiburg e.V.)
Djeca koja su izbjegla sa svojim roditeljima nalaze se u nesigurnoj situaciji pod ogromnim psihičkim opterećenjem. ANKER nudi pomoć u takvim slučajevima (skupne i pojedinačne ponude, odmori).

Psihološka savjetovališta

Sljedećih šest savjetovališta nude savjete i podršku u slučajevima:

 • problema s odgojem
 • kriza i konflikata
 • rastave i razvoda
 • teškoća u školi i obrazovanju
 • posredovanja pomoći i eventualnog upućivanja na druga stručna savjetovališta
 • pitanja zaštite djece
 • interkulturalnih i integracijskih pitanja

Savjetovališta slobodnih nositelja: Ured za pomoć mladima (Jugendhilfswerk Freiburg e. V):

Psihološko savjetovanje na JHW naučnom institutu

Psihosocijalno savjetovanje u obiteljskim krugovima za roditelje, djecu i mlade

Savjetovanje u vezi s krizama u partnerstvu, obiteljskim konfliktima, pitanjima odgoja, problemima samohranih roditelja

Freiburški centar za pedagoško savjetovanje (Freiburger Zentrum für Pädagogische Beratung e.V.)

Savjetovalište u vezi s odgojem s akcentom na poteškoće u školi i učenju

Ponuda
 • Savjetovanje u slučaju problema u školi i prilikom učenja, za roditelje, djecu, mlade i mlade odrasle osobe
 • Savjetovanje u pojedinačnim slučajevima u našem savjetovalištu, pratnja prilikom razgovora s nastavnim osobljem
 • Ponuda savjetovanja u obiteljskim centrima

Savjetovališta Grada Freiburga

Psihološko savjetovalište za roditelje, djecu i mlade (Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)

Psihološko savjetovalište za roditelje, djecu i mlade (Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)

Psihološko savjetovalište za roditelje, djecu i mlade (Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)