Škola

Upis u školu

U Nemačkoj je školovanje obavezno, što znači da sva deca između 6 i 18 godina moraju da pohađaju neku školu najmanje 9 godina. Za decu izbeglica obaveza školovanja postoji najkasnije po isteku 6 meseci od dolaska u Nemačku.
 
Školovanje je besplatno. Školsko obrazovanje počinje sa četvorogodišnjom osnovnom školom. Nakon toga – uglavnom sa napunjenih 10 godina – deca prelaze u napredniju školu kao što je, na primer, zanatska škola, srednja škola (realka), zajednička škola (Gemeinschaftsschule) ili gimnazija.

  • Deca između 6 i 10 godina upisuju se u osnovnu školu u školskom okrugu u kom žive. Ovde možete da pronađete plan grada na kojem su ucrtani školski okruzi:
    geoportal.freiburg.de
  • Po završetku osnovne škole deca i mladi imaju slobodan izbor škole.
  • Prilikom upisa u školu dete mora da bude prisutno.

Za izbeglice: Ukoliko će vaše dete da pohađa neku školu, molimo vas da se prvo obratite nadležnoj Socijalnoj službi.

Deca bez poznavanja ili sa nedovoljnim poznavanjem nemačkog jezika

Ukoliko vaše dete ne zna nemački ili ga ne zna dovoljno da bi moglo da učestvuje u redovnoj nastavi, može da pohađa pripremni razred.

Učenice i učenici koji žele da pohađaju osnovnu školu mogu da se obrate direktno školi. Tu ćete dobiti informacije o tome koji pripremni razred vaše dete može da pohađa. Za izbeglice: Molimo vas da se odgovarajućoj osnovnoj školi obratite preko nadležne Socijalne službe.

Za učenice i učenike starosti od 10 do 16 godina koji više ne pohađaju osnovnu školu, centralno mesto za upis u Frajburgu je Karlsschule. Za decu starosti od 16 do 18 godina centralno mesto za upis je u Max-Weber-školi. Na ovim upisnim mestima ćete da se dogovorite koju školu u Frajburgu će vaše dete da pohađa. Po pravilu, u tu svrhu se testira poznavanje nemačkog jezika. Zatim se učenica ili učenik raspoređuje u neku od škola za dalje obrazovanje u Frajburgu i tu pohađa pripremni razred. Nastava u pripremnom razredu obuhvata nemački jezik, matematiku i engleski jezik. U zavisnosti od napretka u učenju, učenice ili učenici prelaze u regularne razrede odgovarajuće škole za dalje obrazovanje.

Mladi između 15 i 25 godina koji su već ispunili obavezu školovanja, ali nemaju diplomu, mogu da pohađaju pripremne razrede sa nastavom i bez nastave iz nemačkog jezika. Upis se vrši u Internacionalnoj školi u Römerhof-u.

Kontakti za učenice i učenike starosti između 10 i 16 godina​

Karlschule Freiburg

Osnovna i sekundarna škola (Grundschule und Werkrealschule)

Kontakti za učenice i učenike starosti između 16 i 18 godina

Uprava stručnih škola, Walther-Rathenau-Gewerbeschule Freiburg

Centralno mesto za prijavu mladih izbeglica i migranata sa obavezom pohađanja stručnih škola, starosti između 16 i 18 godina, za nastavu u stručnim školama

Ponuda: Prijava za VABO-razrede (Pretkvalifikacija, posao i kvalifikacija bez poznavanja nemačkog jezika - Vorqualifizierung Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse) i savetovanje. VABO-razredi podučavaju nemački jezik i usmeravaju po pitanju profesionalne orijentacije.

Molimo vas da ponesete: pasoš, školske diplome, ukoliko imate, dokumentaciju o statusu boravka

Kontakt za učenice i učenike starosti između 15 i 25 godina,

naročito za učenice i učenike starosti 19 do 25 godina za koje više ne postoji školska obaveza
 

Internationale Schule im Römerhof

Internacionalna škola
Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.

Razredi za učenje jezika/internacionalni pripremni razredi 8/9/10, predkvalifikaciona godina posao/zanimanje (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf-VAB) starost: 15–25

Ponuda
  • Werkrealschule-svedočanstvo osnovne škole
  • Diploma srednjeg nivoa obrazovanja
  • VAB-diploma (VAB: pretkvalifikaciona godina posao/zanimanje)
  • Internacionalni pripremni razredi (pretežno nastava iz nemačkog jezika)

Ostale informacije:

Pregled škola u Frajburgu možete da pogledate na adresi:
www.freiburg.de/schulen

Vodič kroz obrazovanje (Wegweiser Bildung – WeBi)

Ulaz u Gradsku biblioteku (Stadtbibliothek)

Savetovanje na arapskom jeziku: 2x mesečno

"WeBi", koji se nalazi u ulazu u Gradsku biblioteku, je centralni gradski servis u Frajburgu za sva pitanja u vezi sa obrazovanjem i savetovanjem na tu temu. Ovde se skupljaju sve ponude vezane za obrazovanje i savetovanje u vezi s obrazovanjem. Ponude su na raspolaganju u obliku flajera ili mogu da se objasne prilikom savetovanja. Dajemo brze i precizne informacije o mogućim načinima školovanja u Frajburgu i razgovaramo o narednim koracima.

Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici

Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
Mohamed-Macky.Bah@stadt.freiburg.de

Für inhaltliche Fragen kontaktieren Sie bitte die zuständige Institution