Škola

Upis u školu

U Njemačkoj je školovanje obvezno, što znači da sva djeca između 6 i 18 godina moraju pohađati neku školu najmanje 9 godina. Za djecu izbjeglica obveza školovanja postoji najkasnije po isteku 6 mjeseci od dolaska u Njemačku.
 
Školovanje je besplatno. Školsko obrazovanje počinje s četverogodišnjom osnovnom školom. Nakon toga – uglavnom s napunjenih 10 godina – djeca prelaze u napredniju školu kao što je, na primjer, obrtnička škola, srednja škola (realka), zajednička škola (Gemeinschaftsschule) ili gimnazija.
www.freiburg.de/Schule und Bildung
www.serviceportal bw/ Schule.de
www.freiburg.de/Schulen in Freiburg

  • Djeca između 6 i 10 godina upisuju se u osnovnu školu u školskom okrugu u kojem žive. Ovdje možete naći plan grada na kojem su ucrtani školski okruzi:
    geoportal.freiburg.de
  • Po završetku osnovne škole djeca i mladi imaju slobodan izbor škole.
  • Prilikom upisa u školu dijete mora biti prisutno.

Za izbjeglice: Ukoliko će vaše dijete pohađati neku školu, molimo vas da se prvo obratite nadležnoj Socijalnoj službi. Na temu „Škola“ pogledati i detaljne informacije u Smartphone aplikaciji „Ankommen“ www.ankommenapp.de

Djeca bez poznavanja ili s nedovoljnim poznavanjem njemačkog jezika

Ukoliko vaše dijete ne zna njemački ili ga ne zna dovoljno da bi moglo sudjelovati u redovnoj nastavi, može pohađati pripremni razred.

Učenice i učenici koji žele pohađati osnovnu školu mogu se obratiti izravno školi. Tu ćete dobiti informacije o tome koji pripremni razred vaše dijete može pohađati. Za izbjeglice: Molimo vas da se odgovarajućoj osnovnoj školi obratite preko nadležne Socijalne službe.

Za učenice i učenike starosti od 10 do 16 godina koji više ne pohađaju osnovnu školu, središnje mjesto za upis u Freiburgu je Karlsschule. Za djecu starosti od 16 do 18 godina središnje mjesto za upis je u Max-Weber školi. Na ovim upisnim mjestima dogovorit ćete se koju školu u Freiburgu će vaše dijete pohađati. Po pravilu, u tu svrhu se testira poznavanje njemačkog jezika. Zatim se učenica ili učenik raspoređuje u neku od škola za daljnje obrazovanje u Freiburgu i tu pohađa pripremni razred. Nastava u pripremnom razredu obuhvata njemački jezik, matematiku i engleski jezik. Ovisno o napretku u učenju, učenice ili učenici prelaze u redovne razrede odgovarajuće škole za daljnje obrazovanje.

Mladi između 15 i 25 godina koji su već ispunili obvezu školovanja, ali nemaju diplomu, mogu pohađati pripremne razrede s nastavom i bez nastave iz njemačkog jezika. Upis se vrši u Međunarodnoj školi u Römerhofu.

Karlschule Freiburg

Osnovna i sekundarna škola  (Grundschule und Werkrealschule)

Uprava stručnih škola, Walther-Rathenau-škola (Geschäftsführende Schulleitung berufliche Schulen, Walther-Rathenau-Gewerbeschule Freiburg)

Središnje mjesto za prijavu mladih izbjeglica i migranta s obvezom pohađanja stručnih škola, starosti između 16 i 18 godina, za nastavu u stručnim školama

Ponuda: Prijava za VABO-razrede (Pretkvalifikacija, posao i kvalifikacija bez poznavanja njemačkog jezika - Vorqualifizierung Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse) i savjetovanje. VABO-razredi podučavaju njemački jezik i usmjeravaju po pitanju profesionalne orijentacije.Molimo vas da ponesete: pasoš, školske diplome, ukoliko imate, dokumentaciju o statusu boravka 
Kontakt za učenice i učenike starosti između 15 i 25 godina, naročito za učenice i učenike starosti 19 do 25 godina za koje više ne postoji školska obveza

Međunarodna škola (Internationale Schule im Römerhof)

Razredi za učenje jezika/međunarodni pripremni razredi 8/9/10, pretkvalifikaciona godina posao/ zanimanje (VAB), starost: 15-25
Udruženje Caritas Freiburg-grad (Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.)

Angebote
  • Svjedočanstvo osnovne škole
  • Diploma srednjeg obrazovanja
  • VAB-diploma (VAB: pretkvalifikaciona godina posao/zanimanje)
  • Međunarodni pripremni razredi (pretežno nastava iz njemačkog jezika)

Ostale informacije

Pregled škola u Freiburgu možete vidjeti na adresi www.freiburg.de/schulen & Wegweiser Bildung