Učenje nemačkog jezika

Dobro poznavanje nemačkog jezika olakšaće vam integraciju. Centralna ponuda za osnovno učenje nemačkog jezika su integracioni kursevi koje podržava država.
 
Učešće u integracionim kursevima je, po pravilu, dobrovoljno. Međutim, u pojedinim slučajevim može da se desi da vas Ausländerbehörde ili Jobcenter obaveže na učešće na ovakvom jednom kursu.
Na vama je da odlučite u kojoj školi ćete da posećujete integracioni kurs. Prilikom traženja odgovarajućeg kursa mogu da vam pomognu Savetovališta za doseljenike (Migrationsberatungsstellen)

Kratak pregled ponuđača jezičkih i integracionih kurseva

(bez garancije o potpunosti)

Berlitz Deutschland GmbH

Škola jezika

Ponuda
 • BAMF integracioni kursevi sa s punim i delimičnim vremenom
 • Moguć modularni početak
 • Besplatni i neobavezujući
Molimo vas da ponesete:
 • Identifikacionu kartu ili pasoš
 • Za državljane van EU:
  Potvrda o pravu na učešće, odn. potvrda o obaveznom učešću Uprave za strance  ili Jobcentra

Centar za obuku Arhiepiskopije (Bildungswerk der Erzdiözese)

Kursevi jezika u obrazovnim ustanovama

Ponuda
 • Nemački kao strani jezik od stepena A1 do C1, integracioni kursevi od modula 1 do modula 6
 • Dozvola za pohađanje integracionog kursa ili dokumentacija za zahtev za dozvolu za pohađanje integracionog kursa

Nemačka akademija za službenike (Angestellten-Akademie Freiburg)

Nosioci usavršavanja, kurs nemačkog jezika i profesionalno obrazovanje i usavršavanje Ausbildungsschulen Deutsche Angestellten-Akademie Freiburg

Ponuda
 • Kursevi nemačkog s profesionalnom orijentacijom (ESF-BAMF)
 • Nastava na nemačkom jeziku
 • u spoju sa – podučavanjem o konkurisanju
 • Savetovanje u vezi sa profesionalnom orijentacijom
 • nastava o elektronskoj obradi podataka
Za savetovanje i klasifikaciju molimo vas da ponesete:
 • Sertifikate kurseva stranih jezika
 • Potvrdu o naknadi troškova (Leistungsbescheid) (Alg I, Alg II, Asylb LG) ili prijavu na biro za zapošljavanje (Arbeitssuchend-Meldung, Afa)

Integracioni kursevi

Ponuda
 • Integracioni kurs
 • Integracioni kurs za roditelje
 • Telc-test iz nemačkog za doseljenike
  (DTZ) orijentacioni kurs
 • Ispit LiD
Za savetovanje i klasifikaciju molimo vas da ponesete:
 • Identifikacionu kartu
 • Dozvolu za pohađanje kursa
 • Potvrdu o naknadi troškova Alg II ili potvrdu o naknadi stanarine ili dečijeg dodatka

iOR Sprachschule/ iOR Sprachakademie

iOR Jezička akademija
iOR škola jezika sa sedištem u Frajburgu i Lorahu nudi kurs nemačkog jezika i integracione kurseve na adresi

Ponuda
 • Kursevi nemačkog A1-C1
 • Integracioni kursevi A1-B1
 • Telc i DTZ
 • Ispiti
 • Programi tokom godišnjeg odmora
 • Letnji kursevi
 • Porodični kursevi
 • Kursevi za preduzeća
 • Sertifikati za jezik Praktika
Molimo vas da ponesete:
 • Za individualno savetovanje, klasifikaciju, prijavu molimo Vas da ponesete: Pasoš i dozvolu

Südwind Freiburg e. V.

Nosilac integracionih kurseva

Ponuda
 • Integracioni kursevi za roditelje i žene
 • Integracioni kurs sa alfabetizacijom (učenje čitanja)
Molimo vas da ponesete:
 • Pasoš,
 • Potvrdu o obavezi pohađanja integracionog kursa
  ili dozvolu, ukoliko je posedujete

Volkshochschule Freiburg

Širok spektar ponude jezičkih i integracionih kurseva, profesionalnog i opšteg obrazovanja

Ponuda
 • Mesta održavanja kurseva se nalaze u centru i lako su dostupna javnim prevozom. Zgrade u kojima se održava nastava raspolažu liftom i po pravilu su bez prepreka.
Za prijavu na integracioni kurs:
 • Kopija pasoša
 • Dozvola boravka,
 • eventualno ALG-II-// potvrdu o naknadi stanarine
 • Dozvolu za učešće na integracionom kursu

Škole jezika Freiburg

kompletan pregled (bez obaveze na potpunost)

Alpadia Freiburg
Werthmannstraße 18
0761/ 1373230
https://www.alpadia.com freiburg@alpadia.com
A-Z Deutsch Sprachkurse
Colombistr. 11
0761/ 2 46 99
www.a-z-deutsch.com info@a-z-deutsch.com
Berlitz Sprachschule
Friedrichring 37
0761/ 27 30 74
www.berlitz.de freiburg@berlitz.de
Bildungswerk der Erzdiözese, Abteilung SprachkurseHildastr. 390761/ 70 86 2-34 www.sprach-undcomputerkurse.de info@sprach-undcomputerkurse.de
DAA Freiburg
Rieselfeldalle 31
0761/ 2 07 22-0
www.daa-freiburg.de info.freiburg@daa.de
Deutsch in Freiburg
Lise-Meitnerstr. 12
0761/ 4575 384
www.deutsch-in-freiburg.de info@deutsch-in-freiburg.de
Die Vokabel
Friedrichstr. 47 (Eckgebäude - Eingang von d. Hebelstr. aus)
07644 / 39 58 21 0
www.die-vokabel.de info@die-vokabel.de
Europaschule Freiburg
Littenweilerstr. 2
0761/ 64 02 91
www.europaschulefreiburg.de info@europaschulefreiburg.de
Goethe-Institut Freiburg
Wilhelmstr. 17
0761/ 3 86 71-0
www.goethe.de Freiburg@goethe.de
inlingua Sprachschule Freiburg
Friedrichstr. 45
0761/ 2 16 88 70
www.inlingua-freiburg.de info@inlingua-freiburg.de
iOR Sprachschule
Hans-Sachs-Gasse 9
0761/ 88 17 00-0
www.ior-sprachschule.com info@ior-germany.de
ISD Internationales Sprachzentrum Dialogo
Rehlingstraße 6 d-e
0761/ 61 05 06 0
www.isd-freiburg.de info@isd-freiburg.de
Kolping Bildungswerk
Bertholdstr. 55
0761 / 38 94 79-0
www.kolping-bildung.de bzfreiburg@kolping-bildung.de
Sprachschule zum Ehrstein
Erbprinzenstr. 1
0761/ 4 00 28 51
www.akademie-zeitgeist.com contact@akademie-zeitgeist.com
Südwind Freiburg e.V.
Faulerstr. 8
0761/ 59 03 61-14
www.suedwind-freiburg.de integrationskurse@suedwind-freiburg.de
Vatter Bildungszentrum Freiburg
Bertoldsstr. 54
0761/ 2 44 110
www.bildungszentrum.de freiburg@bildungszentrum.de
Volkshochschule Freiburg e.V.
Rotteckring 12
0761/ 36 89 5-10
www.vhs-freiburg.de info@vhs-freiburg.de
ZEBRA - Zentraler Bildungsraum
Rieselfeldallee 12
0761/ 1 50 42 40
www.zentraler-bildungsraum.de team@zentraler-bildungsraum.de
DeutschCafe
Grünwälderstraße 20
79098 Freiburg
761 42998203
http://deutschcafe.com/de/ueber-uns/ info@deutschcafe.com

Nosioci integracionih kurseva Freiburg

Berlitz Sprachschule
Friedrichring 37
0761/ 27 30 74
www.berlitz.de freiburg@berlitz.de
Bildungswerk der Erzdiözese, Abteilung SprachkurseHildastr. 390761/ 70 86 2-34 www.sprach-undcomputerkurse.de info@sprach-undcomputerkurse.de
DAA Freiburg
Rieselfeldalle 31
0761/ 2 07 22-0
www.daa-freiburg.de info.freiburg@daa.de
Europaschule Freiburg
Littenweilerstr. 2
0761/ 64 02 91
www.europaschulefreiburg.de info@europaschulefreiburg.de
inlingua SprachschuleFreiburg
Friedrichstr. 45
0761 / 21 68 87 0
www.inlingua-freiburg.de info@inlingua-freiburg.de
iOR Sprachschule
Hans-Sachs-Gasse 9
0761/ 88 17 00-0
www.ior-sprachschule.com info@ior-germany.de
ISD Internationales Sprachenzentrum Dialogo
Rehlingstraße 6 d-e
0761 / 61 05 06 0
www.isd-freiburg.de info@isd-freiburg.de
Kolping Bildungswerk
Bertholdstr. 55
0761 / 38 94 79-0
www.kolping-bildung.de bzfreiburg@kolping-bildung.de
Südwind Freiburg e.V.
Faulerstr. 8
0761/ 59 03 61-14
www.suedwind-freiburg.de integrationskurse@suedwind-freiburg.de
VHS Freiburg e.VRotteckring 120761/ 36 89 5-10 www.vhs-freiburg.de info@vhs-freiburg.de

Informacije za izbeglice

Informacije koje slede namenjene su izbeglicama kojima još nije priznato pravo na azil ili izbeglicama (osobe pred procedurom za dobijanje statusa azilanta, osobe čija je procedura u toku ili tolerisane osobe). Izbeglice s priznatim statusom azilanta odgovarajuće informacije mogu da pronađu na ostalim stranicama Vodiča koji se odnose na doseljenike i doseljenice.

Učenje nemačkog jezika

Dobro poznavanje nemačkog jezika vam olakšava život u Nemačkoj. Za učenje nemačkog jezika postoje razne mogućnosti. Ukoliko želite da posetite kurs nemačkog jezika, obratite se prvo nadležnoj Socijalnoj službi.

Mogućnosti za kurseve nemačkog jezika

Integracioni kursevi

(660 nastavnih jedinica, jedna nastavna jedinica = 45 minuta)

Za izbeglice sa priznatim pravom na azil ili statusom izbeglica, učešće na integracionom kursu je uglavnom obavezno.

Za izbeglice bez priznatog prava na azil učešće je dobrovoljno, međutim na kursevima ne mogu da učestvuju sve grupe porekla. Integracione kurseve mogu da posećuju tražioci azila iz Sirije, Iraka, Irana i Eritreje koji već imaju odobrenje za azil ili potvrdu o dolasku u Nemačku. Tolerisane osobe, prema Zakonu o boravku § 60a Član. 2 Stav 3 ili osobe sa dozvolom boravka prema Zakonu o boravku § 25 Član. 5 takođe imaju mogućnost pohađanja integracionih kurseva.

Za ove grupe osoba Kancelarije za migracije i izbeglice (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)) izdaje rešenja o pravu na pohađanje integracionih kurseva sa kojima osobe moraju da se prijave ponuđačima integracionih kurseva u roku od 3 meseca. Rešenja o pravu na pohađanje kursa izdaju se prilikom podnošenja zahteva za azil ili na zahtev, od strane Kancelarije za migracije i izbeglice (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)).

Kursevi nemačkog jezika pokrajine Baden-Virtenberg i Grada Frajburga

(300 nastavnih jedinica, jedna nastavna jedinica = 45 minuta)

Kursevi su namenjeni osobama koje će verovatno duže vreme moći da ostanu u Nemačkoj, a (još uvek) nemaju pravo na pohađanje integracionog kursa (npr. osobe iz Avganistana).

Kursevi nemačkog jezika na nivou potrebnom za obavljanje posla

(ESF-BAMF-kursevi i drugi kursevi nemačkog jezika vezani za profesije)

Preduslov za pohađanje ovog jezičkog kursa je, po pravilu, završen integracioni kurs i/ili nivo poznavanja nemačkog jezika od najmanje A1.

Ostali kursevi

(kursevi opismenjavanja za žene, kratkoročni projekti za učenje nemačkog)

Kursevi su, po pravilu, usmereni ka određenim ciljnim grupama i ograničeni su na fiksni vremenski period.

U tekstu koji sledi pronaći ćete:

Jezičke škole u Frajburgu koje imaju u ponudi integracione kurseve – kompletan pregled

Berlitz Sprachschule
Friedrichring 37
0761/ 27 30 74
www.berlitz.de freiburg@berlitz.de
Bildungswerk der Erzdiözese, Abteilung SprachkurseHildastr. 390761/ 70 86 2-34 www.sprach-undcomputerkurse.de info@sprach-undcomputerkurse.de
DAA Freiburg
Rieselfeldalle 31
0761/ 2 07 22-0
www.daa-freiburg.de info.freiburg@daa.de
Europaschule Freiburg
Littenweilerstr. 2
0761/ 64 02 91
www.europaschulefreiburg.de info@europaschulefreiburg.de
inlingua SprachschuleFreiburg
Friedrichstr. 45
0761 / 21 68 87 0
www.inlingua-freiburg.de info@inlingua-freiburg.de
iOR Sprachschule
Hans-Sachs-Gasse 9
0761/ 88 17 00-0
www.ior-sprachschule.com info@ior-germany.de
ISD Internationales Sprachenzentrum Dialogo
Rehlingstraße 6 d-e
0761 / 61 05 06 0
www.isd-freiburg.de info@isd-freiburg.de
Kolping Bildungswerk
Bertholdstr. 55
0761 / 38 94 79-0
www.kolping-bildung.de bzfreiburg@kolping-bildung.de
Südwind Freiburg e.V.
Faulerstr. 8
0761/ 59 03 61-14
www.suedwind-freiburg.de integrationskurse@suedwind-freiburg.de
VHS Freiburg e.VRotteckring 120761/ 36 89 5-10 www.vhs-freiburg.de info@vhs-freiburg.de

Na linku koji sledi možete da pronađete ostale informacije o ponuđačima integracionih kurseva, između ostalog i termina u kojima se kursevi odvijaju (na nemačkom):

kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/

Ostale ponude kurseva nemačkog jezika i jezičke pratnje:

Kursevi nemačkog jezika Rasthaus Freiburg

Besplatni kursevi nemačkog jezika za početnike i napredne. Zainteresovani mogu da svrate u svako doba bez prethodne najave.

Adlerstraße 12, 79098 Freiburg

Ponuda:

 • Kursevi nemačkog jezika za početnike i napredne
  pon-čet 18.30-20 sati, sre i pet 10.15-11.45 sati
 • Ostale informacije o kursevima opismenjavanja, kao i kursevima za žene sa čuvanjem dece na adresi: www.rasthaus-freiburg.org/?Gruppen___Deutschkurse

Izbeglice uče nemački jezik

Internet stranica Frajburga za dobrovoljce i izbeglice koji žele međusobno da vežbaju nemački jezik

Ponuda kurseva nemačkog jezika od strane volontera

U brojnim domovima volonteri nude pomoć prilikom učenja nemačkog jezika. U vezi s ovim ponudama možete da se obratite nadležnoj Socijalnoj službi.

Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici

Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
Mohamed-Macky.Bah@stadt.freiburg.de

Für inhaltliche Fragen kontaktieren Sie bitte die zuständige Institution