Posao, zanimanje, obrazovanje

U zavisnosti od toga iz koje zemlje ste došli, važe različiti uslovi za mogućnost zapošljavanja.

Državljani zemlja EU, Lihtenštajna, Islanda, Norveške ili Švajcarske:

Ukoliko želite da živite u Nemačkoj obavezni ste da generalno sami obezbedite svoje izdržavanje.  Kao državljanima zemalja EU, Lihtenštajna, Islanda, Norveške i Švajcarske nije vam potrebna dozvola za rad da biste se zaposlili u Nemačkoj.

Državljani i državljanke iz Hrvatske:

Da biste mogli da se zaposlite u Nemačkoj - privremeno - do 30. juna 2015. godine potrebna vam je dozvola za rad Evropske zajednice („Arbeitsgenehmigung EU“). Ova dozvola mora da se nabavi pre stupanja u radni odnos, a za postupak izdavanja dozvole nadležna je kancelarija za Zentrale Auslands- und Fachvermittlung. Za apsolvente visokih škola, studente i sezonske radnike, pod određenim okolnostima, važe specijalni propisi.

Državljani zemalja van granica EU:

Da biste mogli da se zaposlite u Nemačkoj potrebna vam je viza koja vam omogućava da radite u Nemačkoj.
U vezi s tim možete individualno da se posavetujete u savetovalištima navedenim u poglavlju 1. Ukoliko ste u zemlji porekla stekli diplomu neke Više stručne škole, možete da proverite da li je ona priznata u Nemačkoj (pogledati ovo poglavlje). Takođe možete da se posavetujete i u vezi sa osnivanjem samostalnog preduzeća.

Sledeće ustanove nude vam savetovanje i podršku

Agencija za posao (Agentur für Arbeit Freiburg)

Stručno usmerenje, posredovanje u obrazovanju, savetovanje o usavršavanju, posredovanje prilikom zaposlenja, isplata naknada

Ponude: Stručna orijentacija i savetovanje, stručno usmerenje, posredovanje u obrazovanju, posredovanje prilikom zaposlenja, promocija zapošljavanja, isplata naknada

Jobcenter Freiburg

Ponude:
Za osobe koje dobijaju naknadu za nezaposlene II i žive u Frajburgu, Jobcenter nudisavetovanje i finansijsku podršku u profesionalnoj integraciji, posredovanje prilikom obrazovanja i rada.

Agencija za mlade Job-centra (Jugendagentur des Jobcenters Freiburg)

Agencija za mlade se brine o mladim osobama između 15. i 25. godine koje 25. traže posao.

Ponude: Za osobe mlađe od 25 godina koje dobijaju naknadu za nezaposlene i žive u Frajburgu. Agencija za mlade nudi: individualno savetovanje i finansijsku podršku prilikom profesionalne integracije, posredovanje prilikom obrazovanja i zaposlenja.

Informativni centar za poslovnu karijeru (Berufsinformationszentrum)

Samostalna informativna ustanova

Ponude:
Računar za pisanje aplikacija za posao, internet stanice, knjige, brošure, informativni materijal za obrazovanje i usavršavanje

Molimo vas da ponesete:
Pasoš ili identifikacione dokumente

Savetovalište za žene za pitanja karijere (Beratung für Frauen in Berufsfragen)

Grad Frajburg, Savetovalište za žene i stručno osposobljavanje (orijentacija, obrazovanje i usavršavanje,
obezbeđivanje egzistencije)

Ponude:
Savetovalište za žene i stručno osposobljavanje grada Frajburga je prvo informativno mesto za žene i pitanja u vezi sa profesijom. Ovde ćete dobiti informacije i savete vezane za nastavak rada posle duže pauze, obrazovanje i usavršavanje i kako da pronađete novi posao.

Priznavanje stranih diploma / kvalifikacija

Centar za informacije i kompetenciju (Erstanlaufstelle und Kompetenzzentrum)

Savetovanje u vezi sa nostrifikacijom diploma

Ponude:
Saveti u vezi sa kvalifikacijama prilikom delimičnog priznavanja

Savetovanje u vezi sa priznavanjem stranih diploma (nostrifikacija)

Ponude:
Savetovalište i praćenje procesa priznavanja; traženje nadležne ustanove za priznavanje, podrška prilikom sastavljanja dokumentacije, istraživanje priznavanja i dokvalifikacije

Molimo vas da ponesete:
 • Školska i radna svedočanstva
 • Potvrde poslodavaca
 • Dokumentaciju o boravku

Savetovalište i priznavanje / procena stranih diploma

Oblasti industrije, trgovine, gastronomije i usluga
IHK Südlicher Oberrhein Geschäftsbereich Berufsbildung

Savetovalište za preduzeća doseljenika u oblasti stručnog obrazovanja

Savetovalište za obrazovanje Zanatske komore

Priznavanje stranih svedočanstava - zanati Handwerkskammer Freiburg

Zanatska komora

Ponude podrške HWK (Zanatske komore) u oblasti obrazovanja

Obrazovni servis Handwerkskammer Freiburg (Zanatska komora)
Za zainteresovane učenike, roditelje, nastavnike i zanatska preduzeća kod svih pitanja vezanih za obrazovanje

Ponude
 • Besplatna online-berza za šegrtovanje i praksu
 • Individualno savetovanje
 • Upućivanje na druge agencije

Ponuda podrške HWK (Zanatske komore) u oblasti nastavka obrazovanja i usavršavanja

Zanatska akademija Frajburg (Gewerbe Akademie Freiburg), obrazovna ustanova Zanatske komore,
nudi mogućnosti nastavka obrazovanja i usavršavanja po meri, od prakse u inostranstvu do diplome majstora i Bachelor diplome; informacije o mogućnostima finansijske pomoći.

Opšte informacije:

Industrijska i trgovinska komora (Industrie- und Handelskammer)

Ostale vrste pomoći i savetovanja u slučaju nezaposlenosti

Socijalna služba (Diakonisches Werk Freiburg)

Goethe II. Savetovalište za osobe koje traže zaposlenje i žele da obezbede egzistenciju

Arbeitslosenberatung

Gründerzentrum

friga e. V.

Socijalno savetovanje u fabrikama

Vodič za obrazovanje (Wegweiser Bildung – WeBi)

Ulaz u Gradsku biblioteku

Ponude
 • Savetovalište u vezi sa obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama
 • Kuda posle škole
 • Prvo obrazovanje
 • Studiranje
 • Praksa
 • Volonterski rad

Informacije za izbeglice

Informacije koje slede namenjene su izbeglicama kojima još nije priznato pravo na azil ili izbeglicama (osobe pred procedurom za dobijanje statusa azilanta, osobe čija je procedura u toku ili tolerisane osobe). Izbeglice s priznatim statusom azilanta odgovarajuće informacije mogu da pronađu na ostalim stranicama Vodiča koji se odnose na doseljenike i doseljenice.

Odobrenje

Pre nego što počnete da radite ili se upišete u neku školi ili slično, uglavnom je potrebno da se to odobri od strane Kancelarije za migraciju i integraciju grada Frajburga. U nekim slučajevima odobrenje nije potrebno, ali i tada je preporučljivo da dobijete potvrdu od strane Kancelarije za migraciju i integraciju.

Zato važi: Pre nego što počnete da radite, da se obrazujete, krenete na praksu ili slično, uvek se obratite nadležnoj Socijalnoj službi koja će da vam pomogne prilikom provere ili odobrenja od strane Kancelarije za migraciju i integraciju (Odeljenje 5 Pravo imigracije i državljanstva - Abteilung 5 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht).

Priprema za posao, obrazovanje ili slično

Ukoliko radite u Nemačkoj, želite da se obrazujete ili tome slično, veoma je važno da znate da govorite nemački jezik. Više o tome u poglavlju „Učenje nemačkog jezika“.

Kao priprema za traženje posla, škole ili slično, dobro je da imate kod sebe da na uvid prikažete svoju dokumentaciju o dosadašnjem školovanju, obrazovanju i zanimanju. Od pomoći je da vaša dokumentacija bude što potpunija. Za neka zanimanja potrebno je da se ova dokumentacija prizna, što znači da mora da se proveri koje kvalifikacije u Nemačkoj odgovaraju vašim kvalifikacijama iz drugih zemalja (pogledati pod „Priznavanje stranih diploma, univerzitetskih diploma ili stručnih kvalifikacija“).

Za konkurisanje za posao, školovanje ili praksu, uvek je potrebna biografija u pismenoj formi u kojoj može da se vidi pregled vašeg školovanja, usavršavanja, zaposlenja ili drugih situacija.

Ovde možete da pronađete višejezične informacije za konkurisanje u Nemačkoj:

Ovde možete da pronađete višejezične informacije o tome kako treba da izgleda biografija u Nemačkoj:

Posao

Kao izbeglica možete pod određenim uslovima da radite ili da se školujete u Nemačkoj. Generalno, zaposlenje je moguće tek posle 3 meseca od vašeg dolaska. Međutim, to je povezano s različitim uslovima. Zbog toga obavezno proverite sa nadležnom Socijalnom službom da li možete da radite u Nemačkoj.

Napomena: Vaš dokument o boravku uvek sadrži informaciju o tome da li imate pravo da radite u Nemačkoj.

Ukoliko već imate priznato pravo na azil ili status izbeglice, možete neograničeno da radite.

Obrazovanje

U Nemačkoj možete stručno da se kvalifikujete ili upisom na fakultet ili sistemom dualnog obrazovanja. Ostale informacije na temu studiranja nalaze se u poglavlju „Studiranje“.

Dualno obrazovanje se sprovodi u nekom preduzeću i srednjoj stručnoj školi. Školovanje traje između dve i tri i po godine. Tokom školovanja, po pravilu, dobijate malu novčanu naknadu. Po završetku ovog školovanja vaše šanse da dobijete bolji posao su znatno veće.

Praksa

Cilj prakse je prikupljanje profesionalnih iskustava ili bolje upoznavanje određenih preduzeća. Praksa može da traje od nekoliko dana do više meseci. Tokom prakse, po pravilu, dobijate veoma malu novčanu naknadu ili nikakvu.

Mini-zaposlenje

Mini-zaposlenje je posao sa zaradom do 450 evra i skraćenim radnim vremenom. Međutim, izbeglice u postupku za dobijanje azila dobijaju samo jedan deo zarade, ostatak se obračunava kao finansijska pomoć koju kao izbeglice dobijaju od države. Uprkos tome, mini-zaposlenje može da bude dobra mogućnost za prikupljanje profesionalnog iskustva i učenje nemačkog jezika.

Federalni volonterski servis (Bundesfreiwilligendienst)

Federalni volonterski servis je mogućnost za osobe svih uzrasta da se angažuju za opštu dobrobit izvan svoje profesije i škole – u socijalnoj, ekološkoj i kulturnoj oblasti. U federalnom volonterskom savezu po pravilu ne radite u svojoj stečenoj profesiji. U federalni volonterski servis često se prijavljuju mlade osobe posle škole, ali mogućnost je otvorena za sve ljude u bilo kom starosnom dobu. Služba u federalnom volonterskom servisu traje po pravilu 12 meseci, ali moguće je i 6 do 24 meseca. U tom periodu dobijate malu platu kao naknadu. Ostale informacije možete da pronađete na adresi:

Volonterski angažman

U Nemačkoj postoji veliki broj ljudi koji se dobrovoljno angažuju, a da za to ne primaju nikakvu novčanu nadoknadu, npr. u nekom udruženju. Za izbeglice to može da bude dobra mogućnost za uspostavljanje kontakta sa Nemcima, učenje nemačkog jezika i prikupljanje iskustava.

Priznavanje stranih diploma, univerzitetskih diploma ili stručnih kvalifikacija

Ukoliko ste u zemlji porekla završili školu, fakultet ili stručne kvalifikacije, možete da proverite da li su one priznate u Nemačkoj (pogledati dole).

Račun u banci

Čim počnete da dobijate platu za posao, kvalifikaciju ili praksu, potreban vam je račun u banci jer se plata po pravilu ne isplaćuje u gotovini. Za otvaranje računa u banci potrebna vam je prijava boravka. Više informacija o tome možete da pronađete u poglavlju „Stanovanje“. Ukoliko želite da otvorite račun u banci, obratite se nadležnoj Socijalnoj službi.

U daljem tekstu nalaze se informacije na sledeće teme:

Pomoć specijalno za izbeglice prilikom traženja posla

Informativni i posrednički servis za izbeglice iz područja grada Frajburga, Caritas savez Frajburg (Anlauf- und Vermittlungsstelle für Flüchtlinge aus dem Stadtgebiet Freiburg, Caritasverband Freiburg)

Savetovanje za tražioce azila, tolerisana lica i izbeglice na temu posao i obrazovanje

Ponuda:
Pratnja prilikom traženja posla ili škole, posredovanje u kvalifikacijama, kursevi jezika na nivou potrebnom za posao

Molimo vas da ponesete:
boravišnu dozvolu, ako imate biografiju, dokumentaciju za konkurs, reference

Projektni savez Baden – posao i obrazovanje za izbeglice (Projektverbund Baden – Arbeit und Ausbildung für Flüchtlinge)

Integracija u tržište rada i obrazovanje za osobe s pravom na ostanak i izbeglice

Ponuda
 • Pomoć prilikom orijentacije, traženja radnog mesta i konkurisanja
 • Razjašnjenje kompetencije
 • Posredovanje za ponude kvalifikacije
 • Profesionalna kvalifikacija, npr. osnovna kvalifikacija za negu starih lica

Molimo vas da ponesete:
dozvolu boravka, ukoliko imate dokumentaciju za konkurisanje, reference

Opšta pomoć prilikom traženja posla

Agencija za posao (Agentur für Arbeit Freiburg)

Stručno usmerenje, posredovanje u obrazovanju, savetovanje o usavršavanju, posredovanje prilikom zaposlenja, isplata naknada

Ponude: Stručna orijentacija i savetovanje, stručno usmerenje, posredovanje u obrazovanju, posredovanje prilikom zaposlenja, promocija zapošljavanja, isplata naknada

Welcome Center Freiburg Oberrhein

Savetovalište i info centar za međunarodne stručnjake i njihove porodice

Ponude:
Informacije o Frajburgu i regionu za međunarodne stručnjake. Teme: svakodnevni život / posao / porodica jezik, obrazovanje i još mnogo toga

Informativni centar za poslovnu karijeru (Berufsinformationszentrum)

Samostalna informativna ustanova

Ponude:
Računar za pisanje aplikacija za posao, internet stanice, knjige, brošure, informativni materijal za obrazovanje i usavršavanje

Molimo vas da ponesete:
Pasoš ili identifikacione dokumente

Savetovalište za žene za pitanja karijere (Beratung für Frauen in Berufsfragen)

Grad Frajburg, Savetovalište za žene i stručno osposobljavanje (orijentacija, obrazovanje i usavršavanje,
obezbeđivanje egzistencije)

Ponude:
Savetovalište za žene i stručno osposobljavanje grada Frajburga je prvo informativno mesto za žene i pitanja u vezi sa profesijom. Ovde ćete dobiti informacije i savete vezane za nastavak rada posle duže pauze, obrazovanje i usavršavanje i kako da pronađete novi posao.

Vodič kroz obrazovanje (Wegweiser Bildung – WeBi)

Ulaz u Gradsku biblioteku (Stadtbibliothek)

Savetovanje na arapskom jeziku: 2x mesečno
"WeBi", koji se nalazi u ulazu u Gradsku biblioteku, je centralni gradski servis u Frajburgu za sva pitanja u vezi sa obrazovanjem i savetovanjem na tu temu. Ovde se skupljaju sve ponude vezane za obrazovanje i savetovanje u vezi s obrazovanjem. Ponude su na raspolaganju u obliku flajera ili mogu da se objasne prilikom savetovanja. Dajemo brze i precizne informacije o mogućim načinima školovanja u Frajburgu i razgovaramo o narednim koracima.

Jule – Pomoć u vezi s obrazovanjem za mlade majke, IN VIA u Nadbiskupiji Frajburg (Jule – Jugendberufshilfe für junge Mütter, IN VIA in der Erzdiözese Freiburg e. V.)

Ponuda savetovanja u vezi s ličnom i profesionalnom orijentacijom za mlade majke tokom roditeljstva sa i bez migracione pozadine

Ponuda:
pojedinačno savetovanje
treninzi za konkurisanje za posao
susreti samohranih roditelja
rekreativna ponuda

Socijalna služba (Diakonisches Werk Freiburg)

Goethe II. Savetovalište za osobe koje traže zaposlenje i žele da obezbede egzistenciju

Arbeitslosenberatung

Gründerzentrum

Priznavanje stranih diploma, univerzitetskih diploma ili kvalifikacija; Savetovalište za obrazovanje, usavršavanje, kvalifikacije

„Prvi kontakt i centar za nadležnosti savetovališta za priznavanje“ („Erstanlaufstelle und Kompetenzzentrum Anerkennungsberatung“) je najvažnije mesto za priznavanje stranih diploma, univerzitetskih diploma ili kvalifikacija. Zatim slede dalja savetovališta za pitanja priznavanja ili dodatnih kvalifikacija.

Centar za informacije i kompetenciju (Erstanlaufstelle und Kompetenzzentrum)

Savetovanje u vezi sa nostrifikacijom diploma

Ponude:
Saveti u vezi sa kvalifikacijama prilikom delimičnog priznavanja

Savetovanje u vezi sa priznavanjem stranih diploma (nostrifikacija)

Ponude:
Savetovalište i praćenje procesa priznavanja; traženje nadležne ustanove za priznavanje, podrška prilikom sastavljanja dokumentacije, istraživanje priznavanja i dokvalifikacije

Molimo vas da ponesete:
 • Školska i radna svedočanstva
 • Potvrde poslodavaca
 • Dokumentaciju o boravku

Industrijska i privredna komora Južne Gornje Rajne (Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein)

Pomoć odgovarajućim mladim izbeglicama u praksi i školovanju

Ponuda:
Identifikacija, precizno posredovanje i praćenje odgovarajućih mladih ljudi na praksi i tokom školovanja, kao i podrška preduzećima.

Savetovanje i priznavanje / procena stranih diploma, Industrijska i privredna komora (Beratung und Anerkennung / Bewertung ausländischer Berufsabschlüsse, Industrie- und Handelskammer)

Oblast industrije, trgovine, gastronomije i usluga                        
Industrijska i privredna komora (Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein)
Glavna poslovnica (Hauptgeschäftsstelle Lahr)

Priznavanje stranih obrazovnih sertifikata u zanatstvu, Zanatska komora Frajburg (Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise im Handwerk, Handwerkskammer Freiburg)

Ponuda podrške u obrazovnoj oblasti, Zanatska komora Frajburg (Unterstützungsangebote im Bereich Ausbildung, Handwerkskammer Freiburg)

Ausbildungsservice der Handwerkskammer Freiburg:
Für interessierte Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen und Handwerksbetriebe bei Fragen rund um die Ausbildung

Angebote
 • Kostenlose Online-Lehrstellen und Praktikumsbörse
 • Individuelle Beratung
 • Weitervermittlung an Fachstellen

Ponuda podrške u oblasti nastavka obrazovanja i usavršavanja, Zanatska komora Frajburg (Unterstützungsangebote im Bereich Fort- und Weiterbildung, Handwerkskammer Freiburg)

Die Gewerbe Akademie Freiburg, das Bildungshaus der Handwerkskammer, bietet maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vom Auslandspraktikum bis zum Meister/-innenabschluss und dem Bachelor Studium; Infos über finanzielle Fördermöglichkeiten

Beratungshotline:

Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici

Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
Mohamed-Macky.Bah@stadt.freiburg.de

Für inhaltliche Fragen kontaktieren Sie bitte die zuständige Institution