Stanovanje

Pronalaženje odgovarajućeg i povoljnog stana u Frajburgu nije lako. Takođe uzmite u obzir i da morate da se prijavite kada iznajmite stan ili sobu. Prijava u Kancelariji za registraciju stanovnika (Einwohnermeldeamt) je besplatna. Morate lično da se prijavite i pokažete na uvid svoju identifikacionu kartu ili pasoš.

Kancelarija za Servis građana i obradu informacija (Amt für Bürgerservice und Informationsmanagement)

Odeljenje Servis građana
(Abteilung Bürgerservice)

radno vreme označeno sa * znači: samo ograničene usluge

Opšte informacije:
Prijava i promena adrese boravišta, odjava, građani EU zemalja se nakon prijave direktno upućuju dalje i dobijaju dozvolu o slobodnom kretanju

Traženje stana

Kuće i stanovi se, po pravilu, nude nenamešteni. Ponude stanova možete pronaći preko:

  • stranica sa ponudama nekretnina (internet)
  • regionalnih dnevnih novina / oglasnika
  • posrednika
  • udruženja stanodavaca (Wohnungsbaugenossenschaften)

Broj soba u oglasima odnosi se na prostorije za dnevni boravak i spavaće sobe. Po pravilu tu je još i kupatilo i kuhinja. Kuhinja u većini slučajeva nije opremljena.

Stanarina: Stanarina, po pravilu, obuhvata cenu bez grejanja i dodatnih troškova. Dodatni troškovi su, na primer, struja, voda, grejanje i odnošenje smeća. Važno je da se unapred razjasni šta je obuhvaćeno dodatnim troškovima.

Potpisivanje ugovora o iznajmljivanju stana

Pre useljenja potpisuje se Ugovor o iznajmljivanju stana. Pre potpisivanja proverite koje troškove obuhvata stanarina.

Useljenje

Telefon, internet i snabdevanje električnom energijom, po pravilu, morate sami da prijavite. Osim toga, svako domaćinstvo plaća i pretplatu za radio i televiziju. Isto važi i za odnošenje smeća.

Kaucija: Pored mesečne stanarine stanodavci često zahtevaju i plaćanje kaucije. Kaucija, po pravilu, iznosi 1 - 3 mesečne stanarine i mora uglavnom da se plati pre useljenja u stan. Po iseljenju iz stana kaucija vam se vraća s kamatom.

Mnogi stanodavci zahtevaju na uvid i polisu obaveznog osiguranja. Privatna polisa osiguranja može da se zaključi kod osiguravajućeg društva po vašem izboru.

Ostale informacije

Kancelarija za nekretnine i stanovanje (Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen)

Ponude:
Savetovanje na temu plaćanja stanarine

Kancelarija za obezbeđivanje stambenog prostora (Amt für Migration und Integration)

Ponude:
Savetovanje vezano za potvrdu o pravu stanovanja, posredovanje u pronalaženju stanova za socijalno ugrožene

Linkovi:
Ovde možete da pronađete dodatne informacije na temu stanovanja: www.freiburg.de/wohnen

Informacije za izbeglice

Informacije koje slede namenjene su izbeglicama kojima još nije priznato pravo na azil ili izbeglicama (osobe pred procedurom za dobijanje statusa azilanta, osobe čija je procedura u toku ili tolerisane osobe). Izbeglice s priznatim statusom azilanta odgovarajuće informacije mogu da pronađu na ostalim stranicama Vodiča koji se odnose na doseljenike i doseljenice.

Smeštaj izbeglica

Po ulasku u Nemačku kao izbeglica prvo ćete biti smešteni u takozvanim prijemnim ustanovama. Pri tom se često radi o veoma velikim ustanovama sa velikim brojem stanovnika i stanovnica. Prijemna ustanova u Frajburgu nalazi se na adresi Lörracher Straße (na uglu između Lörracher Straße i Schildackerweg).

Zatim odatle uglavnom odlazite u neki drugi grad, u takozvani privremeni smeštaj.

Ukoliko kao izbeglica dođete na privremeni smeštaj u Frajburg, biće vam dodeljen dom. Ovaj smeštaj je obavezan! To znači da smete da se preselite iz doma samo u izuzetnim slučajevima. Pogledati sledeći deo „Promena mesta stanovanja“.

Ukoliko dobijete pravo azila ili izbegličkog statusa, možete samostalno da tražite stan. Ukoliko niste zaposleni ili imate veoma mala primanja, možete da dobijete potvrdu o pravu na socijalni stan; sa ovom potvrdom možete da iznajmite relativno povoljan stan.

Čim dobijete status, po pravilu niste više vezani za područje grada Frajburga i možete sami da izaberete svoje mesto stanovanja – međutim, postoje izuzeci u nekim slučajevima.
Molimo vas da uzmete u obzir da je u Frajburgu mala ponuda slobodnog stambenog prostora i da veliki broj ljudi traži stan.
 
Ukoliko vaš postupak za traženje azila traje duže od dve godine, po isteku te dve godine možete da se preselite u sopstveni stan i bez prava azila ili izbegličkog statusa. Ukoliko niste zaposleni, stanarinu u određenoj visini za vas će da plaća Kancelarija za migraciju i integraciju (Amt für Migration und Integration).
 

U prva tri meseca po dolasku u Nemačku, za izbeglice postoji takozvana obaveza mesta prebivališta. To znači da izbeglice koje dođu u Frajburg prva tri meseca ne smeju da napuštaju Baden-Virtenberg. Izuzetke predstavljaju termini u državnim upravama i sudovima. Po isteku prva tri meseca, ovo pravilo više ne važi. Međutim, izbeglicama se tokom trajanja postupka dobijanja azila zadaje obavezno mesto stanovanja. To znači da izbeglice moraju da stanuju na određenom mestu, ali smeju da napuste saveznu pokrajinu na ograničeno vreme.

Promena mesta prebivališta

Preseljenja u druge domove u okviru grada Frajburga moguća su samo u opravdanim izuzetnim slučajevima.

Ukoliko želite da se preselite u neki dugi grad u Nemačkoj, morate da podnesete zahtev Kancelariji za migraciju i integraciju grada Frajburga (Amt für Migration und Integration der Stadt Freiburg) i odgovarajućoj kancelariji grada u koji želite da se preselite. U tu svrhu se obratite nadležnoj Socijalnoj službi koja će da vam pomogne prilikom podnošenja zahteva. Preseljenje je moguće samo kada obe kancelarije – u Frajburgu i u gradu u koji želite da se preselite – to odobre. Ovi zahtevi se odobravaju samo u posebno opravdanim slučajevima – pre svega kada je razlog preseljenja to da su neposredni srodnici smešteni u tom drugom gradu, što znači vaše maloletno dete / maloletna deca ili vaš bračni partner.

U neku drugu zemlju u Evropi možete da se preselite tek kada dobijete pravo azila ili izbegličkog statusa. Dok se nalazite u postupku za azil, preseljenje u drugu zemlju nije moguće, čak i kada se u toj drugoj zemlji nalaze članovi vaše porodice. Izuzetak postoji samo kada se u inostranstvu nalazi maloletni član vaše porodice. U tom slučaju se obratite nadležnoj Socijalnoj službi.
Ukoliko ste dobili pravo azila ili status izbeglice i želite da se preselite u neku drugu zemlju u Evropi, možete da se obratite savetovalištima za migracije koja su navedena u poglavlju „Dolazak u Frajburg“.

Prijava boravka

Ukoliko želite da otvorite račun u banci ili da sklopite ugovor za mobilni telefon, potrebna vam je prijava boravka. U prijavi boravka piše da je vaše trenutno mesto boravka Frajburg. Prijavu boravka možete da dobijete na sledećem mestu:

Servis za građane, grad Frajburg (Bürgerservice, Stadt Freiburg)

(sa * obeleženo radno vreme znači: samo ograničen servis)

Ponuda: Izdavanje prijave boravka
Molimo vas da ponesete:
Pasoš ili potvrdu o toleranciji boravka
Potvrdu uprave doma da podnosilac zahteva u njemu živi

Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici

Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
Mohamed-Macky.Bah@stadt.freiburg.de

Für inhaltliche Fragen kontaktieren Sie bitte die zuständige Institution