Vodič za useljenike

Dolazak u Freiburg - Prvi koraci

Novi ste u Freiburgu? Želimo vam olakšati početak pružanjem točnih informacija. U ovom vodiču pronaći ćete informacije o ponudama koje su korisne za vas i vašu obitelj. Jednostavno i brzo možete dobiti prve smjernice.

Naravno, i oni koji već dugo žive u Freiburgu, pronaći će ponude koje im mogu biti od pomoći.

Savjetovalište za useljenike i useljenice

U savjetovalištima za odrasle useljenike (Migrationsberatungsstellen für Erwachsene, MBE) dobit ćete sve informacije koje su važne za vas na početku boravka u Freiburgu.

Za mlade između 12. i 26. godine, Ured za mlade useljenike (Jugendmigrationsdienst, JMD) nudi posebnu podršku. Welcome Center pomoći će vam pružanjem informacija o započinjanju karijere.

Savjetovališta za useljenike (Migrationsberatungsstellen, MBE) podržat će vas pri:

 • posredovanju za integracijske tečajeve / tečajeve njemačkog jezika
 • traženju zaposlenja / ulasku na tržište rada
 • osiguravanju sredstava za život, socijalnim pitanjima
 • pitanjima brige o djeci, školovanja i stručnog obrazovanja
 • pitanjima boravka u Njemačkoj
 • spajanju obitelji
 • zdravstvenim pitanjima
 • pitanjima odgoja i obitelji
 • organizaciji svakodnevnog života/ slobodnog vremena

Zajednička internetska stranica:

MBE Caritasverband Freiburg-Stadt

MBE Deutsches Rotes Kreuz

MBE Crveni križ Njemačke

MBE Südwind Freiburg e. V.

MBE Diakonisches Werk Freiburg

MBE Socijalna služba

Jugendmigrationsdienst (JMD)

Ured za mlade useljenike

Savjetovalište i ponude za useljene mlade osobe starosti 12–26 godina

Ponude:

 • Savjetovalište/individualna pratnja
 • jezik, škola, zanimanje, obrazovanje
 • useljenje obitelji, boravak u Njemačkoj
 • socijalna integracija
 • jezična i školska individualna podrška
 • posredovanje kod volonterskog rada, sportskih projekta, tečajeva, kulture

Welcome Center Freiburg Oberrhein

Savjetovalište i informativni centar za međunarodne stručnjake i njihove obitelji

Ponude:
Informacije o Freiburgu i regiji za međunarodne stručnjake. Teme: svakodnevni život / posao / obitelj jezik, obrazovanje i još puno toga

Patronato Acli Freiburg (Christliche Vereinigung italienischer Arbeitnehmer)

Kršćanska udruga talijanskih radnika

Ponude:
Savjetovalište, obrazovanje odraslih, ponuda zabavnih sadržaja za obitelji

Informacije za izbjeglice

Informacije koje slijede namijenjene su izbjeglicama kojima još nije priznato pravo na azil ili izbjeglicama (osobe pred postupkom za dobivanje statusa azilanta, osobe čiji je postupak u tijeku ili tolerirane osobe). Izbjeglice s priznatim statusom azilanta odgovarajuće informacije mogu naći na ostalim stranicama Vodiča koji se odnose na doseljenike i doseljenice.

Informacijske službe u Freiburgu posebno za izbjeglice

(i na temu azila)

Socijalna služba

Za izbjeglice je Socijalna služba prvo mjesto za brojna pitanja, npr. na teme postupka za dobivanje azila, boravka, zapošljavanja, obrazovanja, stanovanja, škole, studiranja itd. Po potrebi vas socijalna služba može uputiti na druga mjesta. Ukoliko živite u domu, Socijalna služba se nalazi izravno u vašem domu. Ako živite u pojedinačnom stanu, biće vam priopćeno kojoj se Socijalnoj službi možete obratiti.
 
Osim toga, za svaki dom postoje pomoćnice i pomoćnici - dobrovoljci. To su osobe koje izvan svog radnog vremena nude brojne usluge posebno za izbjeglice, na primjer pratnju prilikom odlaska u državne institucije ili kod liječnika, tečajeve njemačkog jezika ili sportske ponude. Kontaktne informacije ovih pomoćnika i pomoćnica također možete dobiti u Socijalnoj službi.
 
Ukoliko vam je za neki bitan razgovor potreban prevoditelj, također se možete obratiti nadležnoj Socijalnoj službi.

Informacije o situaciji izbjeglica i o postupku za dobivanje azila

Brojne informacije koje su od pomoći za izbjeglice možete dobiti preko Smartphone aplikacije „Ankommen“ (Dolazak), između ostalog iz područja postupka za dobivanje azila, zapošljavanja, obrazovanja, kupnje, zdravlja, kretanja, djece, učenja njemačkog jezika i stanovanja. Preporučujemo vam vidjeti ove informacije u navedenoj aplikaciji.www.ankommenapp.de

Opća savjetovališta za izbjeglice (Allgemeine Beratungsstellen für Flüchtlinge)

Caritas služba za izbjeglice (Caritas Flüchtlingsdienst)

Ponuda: Podrška i pratnja izbjeglica
Umrežen rad

Stručna služba za migracije i izbjeglice, Socijalna služba (Fachdienst für Migration und Flüchtlinge, Diakonisches Werk)

Ponuda:
Pitanja vezana uz spajanje obitelj i pravo na boravak
Podrška i pratnja u postupku za dobivanje azila, naročito priprema termina saslušanja u Uredu za migracije i izbjeglice

Molimo vas da ponesete:
svu relevantnu dokumentaciju i dokumente

Jugendmigrationsdienst (JMD)

Beratungsstelle und Angebote für zugewanderte junge Menschen im Alter von 12 bis 26 Jahren

Savjetovanje izbjeglica starosti od 12 do 26 godina (tolerirane osobe, kandidati/kandidatkinje za azil)

Ponuda:

 • Savjetovanje/individualna pratnja
 • Jezik, škola, zanimanje, obrazovanje
 • Doseljenje obitelji, boravak u Njemačkoj
 • Socijalna integracija
 • Jezička i školska pojedinačna pomoć od inostrane dobrovoljaca
 • Sportski projekti, tečajevi, kultura

Ured za Rome (Roma Büro Freiburg e.V.)

Romska organizacija za samopomoć, prije svega od mladih i za mlade, pomaže samoinicijative i interkulturalni suživot

Ponuda:
Omladinski centar za zabavu ne samo za Rome: časovi muzike i muzika za vaša slavlja/događaje, savjetovanje i prevođenje, godišnji odmor kod Roma širom Europe, statisti za vaše umjetničke, kulturne ili političke projekte, popravka bicikala/vespi i druge popravke, predavanja o romskoj kulturi, povijesti i holokaustu

Molimo vas da ponesete: Poštovanje i dobro raspoloženje!

Freiburški forum protiv isključenja (Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung)

Aktiv gegen alle Formen der Ausgrenzung, unter anderem gegen die Diskriminierung von Roma und Abschiebungen

Podrška pogođenima putem pravnog savjetovanja i fonda za pravnu pomoć

per Mail und Telefon 0151 28211252

njemački, engleski, francuski, srpski, romski

Molimo vas da ponesete: Rješenja

Politički rad protiv isključivih i rasističkih struktura i zakona
Novi suradnici/suradnice su dobrodošli.

jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr im rasthaus (rasthaus-freiburg.org)

njemački, engleski, francuski, srpski, romski

Akcija Pravo na ostanak (Aktion Bleiberecht)

Mreža koja komunalno-političkim angažiranjem želi široj javnosti skrenuti pozornost na političke teme o izbjeglicama i koja se putem akcija zalaže za prava izbjeglih i njihovo pravo na ostanak.

PonudaProjekti kao „antirasistički obilazak grada“, događaji (serija događaja), izložbe i čitanja
Zalaganje za sve izbjeglice koje se žele politički organizirati

Savjetovanje vezano uz povratak

Savjetovanje vezano uz povratak i perspektive, Njemački crveni križ okruga Freiburg (Rückkehr- und Perspektivberatung, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Freiburg)

Otvoreno i neovisno savjetovalište za izbjeglice koje razmišljaju o povratku u svoju domovinu

Ponuda: Savjetovanje o razjašnjenju perspektive boravka i povratka, razvoj individualnog koncepta povratka, podrška u pribavljanju putnih dokumenata, pomoć u komunikaciji s državnim organima, posredovanje vezano uz financijsku pomoć, informacije i posredovanje u projektima u zemlji porijekla, pomoć u obavljanju potrebnih formalnosti

Molimo vas da ponesete:

 • Dozvola boravka
 • Dokaz o neposjedovanju financijskih sredstava (Rješenje Ureda za migracije i integracije ili Centra za posao) ( Amt für Migration und Integration ili Jobcenter)
 • Putne isprave, ukoliko ih imate

Služba traženja

Savjetovalište vezano uz Službu traženja i spajanja obitelji, Njemački crveni križ (Beratungsstelle für Suchdienst und Familienzusammenführung, Deutsches Rotes Kreuz)

Služba traženja pruža podršku osobama koje su, uslijed oružanih sukoba, katastrofa, bježanja, protjerivanja ili migracija, rastavljene od svojih najbližih.

Ponuda:

 • Savjetovanje izbjeglica koje žive u Njemačkoj u pogledu pravnih preduvjeta za spajanje obitelji prema Zakonu o boravku (AufenthG).
 • Savjetovanje potencijalnih povratnika i povratnica po svim pitanjima i preduvjetima postupka prijema njih i njihovih članova obitelji prema Njemačkom zakonu o prognanim i izbjeglim licima (BVFG).

Napomena:

Ukoliko želite da vaša obitelj dođe da živi s vama u Njemačkoj, pogledajte ostale informacije u dijelu „Brak, obitelj, partnerstvo“.

Podrška u postupku traženja azila

Ukoliko imate pitanja u vezi s vašim postupkom traženja azila, možete se obratiti nadležnoj Socijalnoj službi ili jednom od dolje navedenih pravnih savjetovališta. Oni mogu da Vam pomognu u nekim pitanjima u vezi s vašim postupkom traženja azila.
 
Ukoliko vam je tijekom postupka za traženje azila potrebna pomoć odvjetnika, nadležna Socijalna služba ili neko od dolje navedenih pravnih savjetovališta vam može pomoći prilikom traženja odvjetnika. Pomoć odvjetnika poslije prvog razgovora dovodi do visokih troškova. U nekim slučajevima postoji mogućnost podrške (u obliku „pomoći savjetovanja“ i „pomoći u troškovima procesa“). U pravnim savjetovalištima možete se raspitati da li vam na raspolaganju stoji financijska pomoć.

Pravna savjetovališta

Amnesty International Freiburg

Savjetovalište za tražitelje azila u vezi s postupkom. Molimo vas da nam pošaljete elektroničku poruku s vašim imenom, državom porijekla i podacima o razini znanja njemačkog ili engleskog jezika.

Molimo vas da ponesete: sve dokumente koja bi mogli biti bitni za postupak traženja azila

Stručna služba za migracije i izbjeglice, Socijalna služba (Fachdienst für Migration und Flüchtlinge, Diakonisches Werk)

Ponuda:
Pitanja u vezi sa spajanjem obitelji i pravom boravka
Podrška i pratnja u postupku traženja azila, naročito priprema termina za razgovor u Uredu za migracije i izbjeglice
Molimo vas da ponesete:
svu relevantnu dokumentaciju i dokumente

Freiburški forum aktivno protiv isključenja (Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung)

Aktivno protiv svih oblika isključenja, između ostalog protiv diskriminacije Roma i deportacije

Pomoć pogođenima preko pravnog savjetovališta i fonda za pravnu pomoć

per Mail und Telefon 0151 28211252

njemački, engleski, francuski, srpski, romski

Molimo Vas da ponesete: Rješenja

Politički rad protiv isključenja i rasističkih struktura i zakona
Novi suradnici su dobrodošli

jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr im rasthaus (www.rasthaus-freiburg.org)

njemački, engleski, francuski, srpski, romski

Refugee Law Clinic Freiburg e. V.

Refugee Law Clinic Freiburg nudi izbjeglicama podršku u vezi s pravnim pitanjima.

Ponuda: Izbjeglice: Pravno savjetovanje putem otvorenih terminaPristalice: Tečajevi o migracijskom pravu

Molimo vas da ponesete: dovedite prevoditelja, ukoliko vam je potreban

Akcioni savez protiv deportacije Južnog Badena (Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen (SAGA))

SAGA je osnovan 1991. godine od strane različitih regionalnih skupina izbjeglica. Od tada se ovaj antirasistički savez bori protiv prijetećih deportacija. SAGA nudi mjesto na kojem se izbjeglice mogu informirati dva puta tjedno. SAGA podržava otpor izbjeglica, između ostalog protiv sustava logora, zakona o tražiteljima azila, obveze boravka u jednom mjestu i deportacija.

Savjetovanje i podrška u vezi s boravkom:
Sri 15-18 h
Pet 17-20 h