Göçmen Dernekleri

Freiburg'un dernek hayatı hareketlidir, aralarında çok sayıda göçmen derneği de bulunmaktadır. Bunlara etkin olarak katılabilir ve dahil olabilirsiniz.

Bilgi ve iletişim: Göç ve Uyum Dairesi - 2. Şube Uyum

Jacobistr. 14 , 79104 Freiburg
Frau Eckenbach (allgemeine Ansprechpartnerin für Migrantenvereine)
0761/ 2 01-63 34
Frau Hausner (Ansprechpartnerin für Migrantenvereine zu Fördermöglichkeiten für Projekte)
0761/ 2 01-63 36

nach Vereinbarung


Akademi Platformu Freiburg e.V. (Akademische Plattform Freiburg e. V.)

Postfach 1152 , 79011 Freiburg
Herr Kemal Türk
0172 2618592

Seçenekler:
Ağırlık noktaları ve hedefler: Eğitim, kültür, ilkokul (Özel Regenbogen Okulu), özel ders (Harmonie eğitim forumu).


Arap-Alman Kültür Derneği (Arabisch-Deutscher Kulturverein)

Ferdinand-Kopf-Straße 3 , 79117 Freiburg
Nidal Mustapha
0172 9752940
Ghadeer Romman
0173 6883479

Seçenekler:
Kültürel etkinlikler, müzik, tiyatro gösterileri, konuşma etkinlikleri ve genel sanat.


Alman-Türk Ebeveyn Derneği Freiburg ve Çevresi e.V. (Deutsch-Türkischer Elternverein Freiburg und Umgebung e. V.)

Ferdinand-Weiß-Str. 117 , 79106 Freiburg
Frau Gül Acar

Seçenekler:
Türkiye kökenli gençlerin eğitim ve meslek eğitimi şanslarını artırmakla ilgili projeler; ebeveynler ve öğrenciler için danışma etkinlikleri; kapsayıcı bir topluma katılımla ilgili projeler. DTEV kültürel kimliğin muhafaza edilmesi için çaba gösteriyor ve okullarda anadilde eğitimi teşvik ediyor. Etkinliklerin bazıları: "23 Nisan - Uluslararası Çocuk Bayramı", çocuklar için Türkçe okumalar.


Freiburg DITIB Mevlana Moschee e. V.

Mooswaldallee 6 , 79108 Freiburg
Süleyman Ince
0761 / 48977148

Seçenekler:
Derneğin amacı, Müslümanlara, dinlerinin gereklerini yerine getirmelerini sağlayacak bir yer sunmak ve uyuma katkıda bulunmak; sosyal alanda çeşitli faaliyetler (eğitim, spor ve kültür seçenekleri)


Freiburger Kulturverein Türkischer Studierender - Kulturk e. V.

Belfortstr. 24 , 79098 Freiburg
Celik
0176 24382316
Sati Karakütük
0176 77088717

Seçenekler:
Derneğin üyeleri Freiburg'daki yüksekokullarda okuyor ve Türk öğrencilere üniversite hayatına başlamak konusunda destek oluyor. (Aktif olanlar Almanlar, Türkler, Makedonyalılar, Yunanlılar, Azerbaycanlılar, Tatarlar...) Dernek siyasi ve dini tarafsızlığa önem veriyor. Diğer faaliyetler:  Halk dansları kursları, Türk halk sanatlarıyla ilgili atölye çalışmaları, okumalar, yemek kursları, ortak akşamlar.


Kültürlerarası Dernek FAIRburg e.V. (Interkultureller Verein FAIRburg e. V)

Poststr. 2 , 79098 Freiburg
0761 / 15 64 85 79

Seçenekler:
Freiburg'daki tüm insanların, kökenlerinden, dinlerinden, dillerinden ya da kültür çevrelerinden bağımsız olarak uyumlu ve etkileşimli olarak birlikte yaşamasının teşvik edilmesi. Dernek çeşitli ağırlıklı konuları olan dahili komisyonlarla (aile komisyonu, sanat ve kültür komisyonu, ekoloji ve enerji komisyonu, genç ve yaşlı komisyonu, eğitim komisyonu, eğitim ve iş komisyonu, vb.) çalışıyor. Bu komisyonlar kültürler arası  etkinlikler, tiyatro projeleri, okumalar ve birçok farklı etkinlik gerçekleştiriyor.


İslam Merkezi Freiburg e.V. (Islamisches Zentrum Freiburg e. V.)

Hugstetter Str. 36 , 79106 Freiburg
Mehmet Ziya Celik
0761 / 2023527

Seçenekler:
Islamisches Zentrum Freiburg e. V. (IZFR), üyeleri Müslüman ağırlıklı dünyanın çok çeşitli bölgelerinden ve Almanya'dan gelen bir Müslüman cemaat. Tanışma, boş zaman faaliyetleri, kültürel seçenekler ve hayatın dine göre şekillenmesiyle için sosyal bir alan sunuyor. Burası aynı zamanda her türden sosyal ve kişisel çatışmanın çözüldüğü yer. Dolayısıyla merkez, aynı anda hem kültür merkezi, hem dini bir mekan, hem aile merkezi, hem de danışma merkezi


Eğitim ve Entegrasyon Kültür Merkezi e.V. Freiburg (Kulturzentrum für Bildung und Integration e.V. Freiburg)

Habsburgerstr. 79 , 79104 Freiburg
Herr Cemil Ünver
0761 / 383 99 99

Seçenekler:
Dernek öncelikli olarak Freiburg ve çevresinde yaşayan Müslümanların dini ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor ve günlük dini sorunları konusunda destekliyor; ayrıca günlük ibadetler, Cuma ve Bayram namazları için mekanlar organize ediyor, sunumlar yapıyor ve hac ziyaretini organize ediyor; Müslüman çocuklar ve gençler için din eğitimi çalışmaları. Okul, meslek ve akademik teşvik alanında sosyal hizmetler, gençleri toplumsal sorumluluğa ve sosyal çalışmalara yönlendiren seçenekler.


MigraZentrum e. V.

Friedhofstr. 33 , 79106 Freiburg
0177 6061417

Seçenekler:
Göçmen kökenli insanların, etnik, dini ve ulusal aidiyetlerine ve cinsel kimliklerine bakmadan uyum sağlamasının teşvik edilmesi. Dernek, ağırlıklı konu olarak "sünneti" seçti ve kadınlar için bir başvuru merkezi. Kadınların hayattaki durumlarıyla baş etmeye çalışırken kendilerine yabancı bir kültürde sınırlarla karşılaştığında ve kendi kültürleriyle çatışmaya düştüğünde koruma ve uyumun teşvik edilmesi için çalışıyor. Etkinlikler: Bilgilendirme akşamları, film gösterileri, ilgililer için kitap masaları, mağdur kadınlar ve aydınlatma için başvuru merkezi; kültürler arası anlayış ve tolerans için masal akşamları.


Türk HOG Türk Kültürü Derneği e.V. (Türk.HOG Verein für türkische Kultur e. V.)

Faulerstr. 8 , 79098 Freiburg
Ali Demirbüker
0761 / 1208973

Seçenekler:
Kültürler arası yaşamın ve birlikteliğin teşviki; Türk halk dansları ve müziğiyle Türk kültürünün teşviki; haftalık açık buluşmalar, kültürler arası etkinliklerde gösteriler, çok kültürlülüğü teşvik eden siyasi ve kültürel etkinlikler.


WIRKE e.V. – Kültürlerarası kaynaklar, sanat ve Gelişim Atölyesi (WIRKE e. V.-Werkstatt für Interkulturelle Ressourcen, Kunst und Entwicklung)

Am Hörchersberg 7 , 79117 Freiburg
Frau Cornelia Hecklau
0761 / 3690503

Seçenekler:
Halklar arasındaki anlayışı geliştirmek için eğitim, yetiştirme, sanat ve kültür teşviki; Gençlere yardım çalışmaları; kültürel projeler (konserler, festivaller, kültür alışverişi programları ve kültürler arası tiyatro vs.); medya pedagojisiyle ilgili projeler (özellikle dijital medyalar alanında - çocuklar, gençler ve yetişkinler için); uyum projeleri.


Efsane

Adres

Görevli

Telefon

Fax

Görüşme saatleri

Çalışma saatleri

İnternet

Diller


Redaksiyon ve iletişim

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
migration@stadt.freiburg.de
Fax: 0761 / 201-6493

Herr Arne Scholz
Tel. 0761/ 201- 6343arne.scholz@stadt.freiburg.de