Udruženja doseljenika

U Frajburgu postoji veliki broj aktivnih udruženja, među njima i brojna udruženja doseljenika. U njima možete aktivno da učestvujete.

Informacije i kontakt:

Kancelarija za migraciju i integraciju – odeljenje 2 Integracija (Amt für Migration und Integration – Abteilung 2 Integration)

Jacobistr. 14 , 79104 Freiburg
Frau Eckenbach (allgemeine Ansprechpartnerin für Migrantenvereine)
0761/ 2 01-63 34
Frau Hausner (Ansprechpartnerin für Migrantenvereine zu Fördermöglichkeiten für Projekte)
0761/ 2 01-63 36

nach Vereinbarung


Hrišćanski pokret italijanskih radnika​

A.C.L.I: Associazioni Cristiane Lavoratori Internazionali

Frau Baronchelli
Schwarzwaldstr. 6 , 79102 Freiburg
0761 / 73545

Mo-Fr 9.30-12 Uhr, 16-18 Uhr

Ponuda:
Druženje, seminari, konferencije, proslave i zabava, porodice, žene, seniori itd.


Akademska platforma

Akademische Plattform Freiburg e. V.

Postfach 1152 , 79011 Freiburg
Herr Kemal Türk
0172 2618592

Ponuda:
Fokus i ciljevi: Obrazovanje, kultura, osnovna škola (Regenbogen Privatgrundschule), pomoć (Harmonie Bildungsforum).


Arapsko-nemačko kulturno udruženje

Arabisch- Deutscher Kulturverein

Ferdinand-Kopf-Straße 3 , 79117 Freiburg
Nidal Mustapha
0172 9752940
Ghadeer Romman
0173 6883479

Ponuda:
Kulturni događaji, muzika, pozorišne predstave, govori i opšta umetnost.


Association des Ressortissants Sénégalais de Freiburg i.Br. e. V.

Hauptstr. 41 , 79104 Freiburg
Cheikh Fall
07663 / 942290

Ponuda:
Mesečno druženje, kulturna serija Takkussan: filmske i muzičke večeri, proslave, fudbalski turniri, učešće na multikulturalnim događajima sa nacionalnim jelima i pićima.


Association of Gambians Freiburg e. V.

Lise-Meitner Str. 21 , 79100 Freiburg
0761 / 5853098
Ebou Ceesay
0173 6404253
Abou Bojang
0173 3843095

Ponuda:
Vodič i pomoć za siromašne članove i druge zainteresovane, u Nemačkoj i Gambiji. Jačanje osećaja pripadnosti društvu Gambijaca u Nemačkoj. Podrška u boljem razumevanju nemačkog društva sa njegovim pravilima i normama (pomoć u integraciji).


Brazilska inicijativa

Brasilieninitiative Freiburg

Walter-Gropius-Str. 2 , 79100 Freiburg
0761 / 5562572
Günther Schulz
Peter von Wogau

Ponuda:
Informativni događaji, izdavanje magazina "Brazilien Nachrichten" dva puta godišnje (www.brasiliennachrichten.de) realizacija projekata u Brazilu; nemačko-brazilska biblioteka: na zahtev prikupljanje informacija o Brazilu.


Centro Culturale Italiano

Maria-Theresia Str. 25 , 79102 Freiburg
Alessandra Ballesi-Hanse

Ponuda:
Interkulturalna razmena, čitanje, koncerti, gledanje filmova, predavanja, izložbe.


Nemačko-avganistanska inicijativa

Deutsch – Afghanische Initiative e. V.

Nägeleseestr. 20 , 79102 Freiburg
Sybilla Wadewitz
0761 / 8814854

Ponuda:
U Nemačkoj: Predavanja, donatorske akcije za škole koje sponzoriše Nemačka. U Avganistanu: Izgradnja škola, renoviranje, Stick-projekti, projekti za nomade, podrška centrima za žene.


Nemačko - italijansko DANTE ALIGIJERI udruženje

Deutsch - Italienische Dante Alighieri-Gesellschaft

Auwaldstr. 35 , 79110 Freiburg
Rolf Grammelspacher
0761 / 1561427

Ponuda:
Promocija međunarodnog razumevanja, susreti, kulturna razmena, obrazovanje, predavanja, muzički događaji, čitanje, izložbe, druženje/grupe za razgovor posebno za razgovore na italijanskom i na nemačkom jeziku, kursevi italijanskog.


Nemačko-hrvatsko udruženje

Deutsch-Kroatische Gesellschaft e. V.

Postfach 806 , 79008 Freiburg
Bozo Cicak

Ponuda:
Humanitarna pomoć u dobrotvorne svrhe, nega hrvatske kulture u kulturna razmena, koncerti, proslave, filmski festivali.


Nemačko-tursko udruženje roditelja Frajburg i okolina

Deutsch-Türkischer Elternverein Freiburg und Umgebung e. V., DTEV

Ferdinand-Weiß-Str. 117 , 79106 Freiburg
Frau Gül Acar

Ponuda:
Projekti za poboljšanje šansi u obrazovanju i obuci mladih osoba turskog porekla; savetovališta za roditelje i učenike; projekti za učešće u inkluzivnom društvu. DTEV se zalaže za očuvanje kulturnog identiteta i promoviše multijezičku nastavu u školama. Događaji: između ostalog "23 Nisan - Međunarodna dečija proslava", organizovano čitanje za decu na turskom jeziku.


Dona Flor - nemačko brazilsko kulturno udruženje

Deutsch brasilianischer Kulturverein e. V.

Postfach 335 , 79003 Freiburg
Célia Pereira Gabriel
0160 90243738
Vera Baumgart-John
0175 5944502

Ponuda:
Tipično brazilski festivali, kao što je „carneval" i „Festa de Sao Joao“ (Johannisfest), informativni događaji na sociokulturološke teme i godišnji „Cine Brasil“ u saradnji sa komunalnim bioskopom. Uspostavljena je tesna saradnja sa brazilskim konzulatom u Minhenu. Muzika: „Som dom Brasil“ (brazilske pesme - klasične, pop i narodne); podrška razvojnih projekata u Brazilu.


Džamija

Freiburg DITIB Mevlana Moschee e. V.

Mooswaldallee 6 , 79108 Freiburg
Süleyman Ince
0761 / 48977148

Ponuda:
Cilj udruženja je obezbeđivanje mesta muslimanima za prakticiranje svoje vere i doprinos integraciji; razne aktivnosti iz socijalne oblasti (ponude u oblasti obrazovanja, sporta i kulture).


Kulturno udruženje turskih studenata u Frajburgu

Freiburger Kulturverein Türkischer Studierender - Kulturk e. V.

Belfortstr. 24 , 79098 Freiburg
Celik
0176 24382316
Sati Karakütük
0176 77088717

Ponuda:
Članovi udruženja studiraju na fakultetima u Frajburgu i nude turskim studentima podršku na početku svog studiranja na univerzitetu. (Aktivisti su Nemci, Turci, Makedonci, Grci, Azerbajdžanci, Tatari ...). Udruženje je politički i religiozno neutralno. Ostale aktivnosti: Kursevi narodnih igara, radionice na temu turske (narodne) umetnosti, čitanje, kursevi kuvanja, zajedničke večeri.


Ghana Union Freiburg

Komturstr. 36 , 79106 Freiburg
Kwame Offei-Yeboah
1738 577459

Ponuda:
Promocija i predstavljanje kulture Gane i nemačko-afričkih odnosa; saradnja sa Ambasadom Gane u Berlinu. Učlanjenje je slobodno za sve građane. Organizacija radionica, predavanja, seminara i projekata sa socijalnim, kulturnim i političkim temama (brak / porodica, vanbračna deca, prava dece, školstvo, državljanstvo, naturalizacija, prava izbeglica, nemačko biračko pravo, finansije i osiguranja, program integracije i povratak u Ganu); letnje i božićne proslave.


Interkulturalno nemačko-afričko udruženje

Interkultureller deutschafrikanischer Verein IDAV e. V.

Elsässer Str. 17 f, 79110 Freiburg
Frau Dr. Sylvie Nantcha
0761 / 1 55 74 49 und 0176 77158200

Ponuda:
Događaji, diskusije, večeri s ciljem interkulturalnog razumevanja Nemaca i Afrikanaca.


IGBO Community Union

Sulzburger Str. 18 , 79114 Freiburg
Philip Duru
0160 94129051

Ponuda:
Promocija boljeg razumevanja između IGBO-/Ing grupa i Nemaca (integracija), promocija kulture i tradicije, između ostalog sa socijalnim aktivnostima; plesne grupe, grupe bubnjara; kursevi jezika za decu; posete kod smrtnih slučajeva u porodici; donacije za SOS-dečija sela/sirotišta u Nigeriji.


Interkulturalno udruženje FAIRburg

Interkultureller Verein FAIRburg e.V.

Poststr. 2 , 79098 Freiburg
0761 / 15 64 85 79

Ponuda:
Promocija harmoničnog i interaktivnog suživota svih ljudi u Frajburgu, nezavisno od porekla, religije, jezika i kulturne pripadnosti u Frajburgu. Udruženje sarađuje sa različitim internim komisijama s raznim tematskim fokusima (porodica, umetnost i kultura, ekologija i energija, omladina i seniori, obrazovanje, obučavanje i komisija    za rad i dr.) Ove komisije organizuju interkulturalne događaje, pozorišne projekte, čitanja i brojne različite događaje.


Internacionalna hrišćanska zajednica

Internationale Christengemeinde Freiburg

Ponuda:
Prvobitno osnovana zajednica od strane Afrikanaca, a danas otvorena za ljude raznih kultura i nacionalne pripadnosti.


Islamski centar Frajburg (Islamisches Zentrum Freiburg e. V.​)

Hugstetter Str. 36 , 79106 Freiburg
Mehmet Ziya Celik
0761 / 2023527

Ponuda:
Islamski centar Frajburg (IZFR) je muslimanska zajednica čiji članovi potiču iz raznih regiona islamskog sveta i same Nemačke. Centar nudi socijalni prostor za susrete, zabavu, kulturnu ponudu, kao i religioznu organizaciju života. Istovremeno je i mesto na kojem mogu da se reše socijalni i lični
konflikti svih vrsta. Tako je centar u isto vreme i kulturni centar, religiozni objekat, porodični centar i savetovalište.


Kulturni centar za obrazovanje i integraciju

Kulturzentrum für Bildung und Integration e.V. Freiburg

Habsburgerstr. 79 , 79104 Freiburg
Herr Cemil Ünver
0761 / 383 99 99

Ponuda:
U prvoj liniji udruženje radi za religiozne potrebe muslimana koji žive u Frajburgu i okolini i podržava ih u svakodnevnim religioznim pitanjima; uz to, između ostalog, na raspolaganju je prostor za obavljanje dnevnih religioznih rituala, molitvi petkom i praznicima, predavanja i organizacija putovanja na hadž; rad na religioznom obrazovanju za muslimansku decu i omladinu. Socijalne službe, između ostalog u oblasti školskog, profesionalnog i akademskog napretka, ponude koje za cilj imaju da mlade osobe osposobe za društvenu saodogovornost i socijalni angažman.
 


Migra centar (MigraZentrum e. V.)

Friedhofstr. 33 , 79106 Freiburg
0177 6061417

Ponuda:
Promocija integracije osoba sa doseljeničkom pozadinom, nevezano za njihovu etičku, religioznu i nacionalnu pripadnost, kao i rodni identitet. Udruženje je za fokus svog angažmana izabralo temu "obrezivanja" i služi kao informativni centar za žene. Centar se zalaže za promociju zaštite i integracije u situacijama kada žene u prevazilaženju svojih životnih problema dostignu sopstvene granice u njima stranoj kulturi ili kada dođu u konflikt s kulturom zemlje porekla. Događaji: Informativne večeri, filmske predstave, knjige za zainteresovane, informacije za pogođene žene, kao i obrazovanje; večeri čitanja bajki za interkulturalno razumevanje i toleranciju.


PUNTO e. V.

Schwarzwaldstr. 6 , 79102 Freiburg
Frau Goddar
0761 / 73545

Ponuda:
Promocija obrazovanja, pomoć siromašnim osobama, ponuda volonterskih usluga za državljane Italije koji se obrate udruženju za pomoć. Aktivnosti: Pratnja i jezička podrška, na primer, u slučaju poseta državnim ustanovama, bolnicama i ostalim institucijama. Pomoć u razumevanju italijanskih i nemačkih dokumenata; psihosocijalno savetovanje i terapija psihički obolelih preko psihoterapeutkinje s licencom i bilingvalnom kompetencijom; obrazovni kursevi; projekti za školsku, profesionalnu i socijalnu integraciju; seminari; predavanja.


Kancelarija za Rome

Roma Büro Freiburg

Ensisheimer Str. 20 , 79110 Freiburg
Tomas Wald
0151 46518600, 0761 / 89739820

Ponuda:
Kancelarija za Rome je organizacija za samopomoć trenutno pretežno romskih ratnih izbeglica sa teritorije bivše Jugoslavije. Ne želimo samo da očuvamo svoju kulturu, već i da kroz interakciju sa bogatim regionalnim kulturama razvijemo kulturu u novoj Evropi. Aktivnosti: Savetovanje, seminari, radionice, zabava, podučavanje i kulturni događaji.


Udruženje državljana Šri Lanke i Nemačke

Sri-Lankisch-Deutscher Verein e. V.

Etzmattenstr. 22 , 79112 Freiburg
Herr Lipali Amarasinghe
07664 /9149928

Ponuda:
Podrška u slučaju problema svih državljana Šri Lanke koji žive ovde; pomoć siromašnim građanima Šri Lanke; Šri Lanka - Novogodišnja proslava; Božićna proslava; gostovanje budističkih monaha i provođenje dana prema budističkom učenju; mesečni susreti - zajednički ručak.


Türk.HOG udruženje turske kulture

Türk.HOG Verein für türkische Kultur e. V.

Faulerstr. 8 , 79098 Freiburg
Ali Demirbüker
0761 / 1208973

Ponuda:
Promocija interkulturalnog života i združenosti; promocija turske kulture s turskim narodnim plesovima i muzikom; nedelji otvoreni susreti, nastupi na interkulturalnim događajima, politički i kulturni događaji, promocija interkulture.


WIRKE e. V.-Radionica za interkulturalne resurse, umetnost i razvoj

WIRKE e. V.-Werkstatt für Interkulturelle Ressourcen, Kunst und Entwicklung

Am Hörchersberg 7 , 79117 Freiburg
Frau Cornelia Hecklau
0761 / 3690503

Ponuda:
Promocija obrazovanja, vaspitanja, umetnosti i kulture u svrhu međunarodnog razumevanja; angažman za pomoć mladima; kulturni projekti (koncerti, festivali, programi kulturne razmene i interkulturalno pozorište itd.); medijsko pedagoški projekti (pre svega u oblasti digitalnih medija - za decu, omladinu i odrasle); integrativni projekti


Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici


Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
migration@stadt.freiburg.de
Fax: 0761 / 201-6493

Herr Arne Scholz
Tel. 0761/ 201- 6343arne.scholz@stadt.freiburg.de