Dolazak u Frajburg - Prvi koraci

Novi ste u Frajburgu? Želimo da vam olakšamo početak pružanjem tačnih informacija.

Ukoliko želite da se zadržite duže vreme u Nemačkoj, potrebna vam je Aufenthaltstitel - dozvola boravka - (više o tome nalazi se u poglavlju Važne informacije o pravnim pitanjima stranaca). Ukoliko ste već pronašli stan, morate da se prijavite u roku od nedelju dana u Servisu za građane (Bürgeramt) (Stanovanje). Tek tada možete da koristite državne usluge, na primer, posredovanje u traženju zaposlenja. Važno je i da ste zdravstveno osigurani (Zdravlje).

Savetovalište za doseljenike i doseljenice

U savetovalištima za doseljenike (Migrationsberatungsstellen für Erwachsene (MBE)) za odrasle dobićete sve informacije koje su važne za vas na početku boravka u Frajburgu.

Za mlade između 12 i 26 godina Kancelarija za mlade doseljenike (Jugendmigrationsdienst (JMD)) nudi posebnu podršku. Welcome Center pomoći će vam pružanjem informacija o započinjanju karijere.

Savetovališta za doseljenike (Migrationsberatungsstellen,. MBE) podržaće vas prilikom:

 • posredovanja za integracione kurseve / kurseve nemačkog jezika
 • traženja zaposlenja / ulaska na tržište rada
 • obezbeđivanja sredstava za život, socijalnih pitanja
 • pitanja vezanih za staranje o deci, školu i stručno obrazovanje
 • pitanja o boravku u Nemačkoj
 • spajanja porodice
 • zdravstvenih pitanja
 • pitanja o vaspitanju i porodici
 • orijentacije u svakodnevnici / zabave

Zajednička internet stranica:


MBE Caritasverband Freiburg-Stadt

Sundgauallee 8 , 79110 Freiburg
Frau Wirth-Krieger
0761/ 137 82 15
Frau Jäger
0761 / 137 82 16

Di 14 Uhr-17 Uhr
Fr 9 Uhr-12 Uhr


MBE Nemački crveni krst ​ (MBE Deutsches Rotes Kreuz)

Dreisamstraße 5 , 79098 Freiburg
Frau Eichert-Armbruster
0761/ 503 58-15

Mo 9 Uhr-12 Uhr, Mi 10 Uhr-15 Uhr und nach Vereinbarung


MBE Südwind Freiburg e. V.

Dreisamstraße 5 , 79098 Freiburg
Frau Al-Alusi
0761/ 38 84 61 7

Mo 9 Uhr-12 Uhr, Mi 10 Uhr-15 Uhr und nach Vereinbarung


MBE Socijalna služba​ (MBE Diakonisches Werk Freiburg)

Ferdinand-Weiß-Str. 9 , 79106 Freiburg
Frau Gezer
(0761) 89 15 38

Di 14–16; Do 10–12 Uhr


Kancelarija za mlade doseljenike​ (Jugendmigrationsdienst, JMD)

Savetovalište i ponude za doseljene mlade osobe starosti 12–26 godina

Caritasverband Freiburg Stadt e. V.
Sundgauallee 8 , 79110 Freiburg

Anfahrt

Straßenbahn Linie 1 Haltestelle Bischofslinde

Frau Kaluscha
0761/137 82-17
Frau Maire
0761/ 137 82-11

Savetovanje izbeglica starosti 12 do 27 godina (tolerisani, azilanti, maloletna lica bez pratnje i maloletna lica s pratnjom)

Frau Koch
0761/137 82-13
Frau Blattmann
0761/137 82-14

Bitte einen Termin vereinbaren

Di 14-17 Uhr, Mi und Do 10-12Uhr und 14-16 Uhr, Mo und Fr nach Vereinbarung

Ponude:

 • Savetovalište/individualna pratnja:
 • jezik, škola, zanimanje, obrazovanje
 • doseljenje porodice, boravak u Nemačkoj
 • socijalna integracija
 • jezička i školska individualna podrška
 • posredovanje u slučaju volonterskog rada, sportskih projekata, kurseva, kulture

Welcome Center Freiburg Oberrhein

Savetovalište i info centar za međunarodne stručnjake i njihove porodice

Lehener Straße 77 , 79106 Freiburg
0761/ 13 79 79 55
Lisa Henninger
0761/ 13797956

Mo-Fr 9-12.30 Uhr, Do 15-18 Uhr

Ponude:
Informacije o Frajburgu i regionu za međunarodne stručnjake. Teme: svakodnevni život / posao / porodica jezik, obrazovanje i još mnogo toga


Patronato Acli Freiburg

Hrišćansko udruženje italijanskih radnika

Schwarzwaldstraße 6 , 79102 Freiburg
Teresa Baronchelli
0761 / 73545

Mo-Fr 9.30-12 Uhr, 16-18 Uhr/p>

Ponude:
Savetovalište, obrazovanje odraslih, ponuda zabave za porodice


Informacije za izbeglice

Informacije koje slede namenjene su izbeglicama kojima još nije priznato pravo na azil ili izbeglicama (osobe pred procedurom za dobijanje statusa azilanta, osobe čija je procedura u toku ili tolerisane osobe). Izbeglice s priznatim statusom azilanta odgovarajuće informacije mogu da pronađu na ostalim stranicama Vodiča koji se odnose na doseljenike i doseljenice.


Informacione službe u Frajburgu specijalno za izbeglice

(i na temu azila)

Socijalna služba

Za izbeglice je Socijalna služba prvo mesto za brojna pitanja, npr. na teme postupka za dobijanje azila, boravka, zaposlenja, obrazovanja, stanovanja, škole, studiranja itd. Socijalna služba može po potrebi da vas uputi na druga mesta. Ukoliko živite u domu, Socijalna služba se nalazi direktno u vašem domu. Ako živite u pojedinačnom stanu, biće vam saopšteno kojoj Socijalnoj službi možete da se obratite.
 
Osim toga, za svaki dom postoje pomoćnice i pomoćnici - volonteri. To su osobe koje izvan svog radnog vremena nude brojne usluge specijalno za izbeglice, na primer pratnju prilikom odlaska u državne institucije ili kod lekara, kurseve nemačkog jezika ili sportske ponude. Kontaktne informacije ovih pomoćnika i pomoćnica takođe možete da dobijete u Socijalnoj službi.
 
Ukoliko vam je za neki važan razgovor potreban prevodilac, takođe možete da se obratite nadležnoj Socijalnoj službi.


Informacije o situaciji izbeglica i o postupku za dobijanje azila

Brojne informacije koje su od pomoći za izbeglice možete da dobijete preko Smartphone aplikacije „Ankommen“ (Dolazak), između ostalog iz oblasti postupka za dobijanje azila, zaposlenja, obrazovanja, kupovine, zdravlja, kretanja, dece, učenja nemačkog jezika i stanovanja. Preporučujemo vam da pogledate ove informacije u navedenoj aplikaciji.
www.ankommenapp.de

Opšta savetovališta za izbeglice (Allgemeine Beratungsstellen für Flüchtlinge)

Caritas služba za izbeglice (Caritas Flüchtlingsdienst)

Immentalstraße 14 , 79104 Freiburg
Peter Bichler
0761/ 88 14 45-08

Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-12 Uhr (bitte einen Termin vereinbaren)

Offene Sprechstunde (ohne Terminvereinbarung): Mo 10-12 Uhr

Ponuda: Podrška i pratnja izbeglica
Umrežen rad


Stručna služba za migracije i izbeglice, Socijalna služba (Fachdienst für Migration und Flüchtlinge, Diakonisches Werk)

Ferdinand-Weiß-Str. 9 , 79106 Freiburg
0761/89759337
Melanie Beulich

derzeit nur nach telefonischer Vereinbarung

Ponuda:
Pitanja u vezi sa spajanjem porodica i pravom na boravak
Podrška i pratnja u postupku za dobijanje azila, naročito priprema termina saslušanja u Kancelariji za migracije i izbeglice

Molimo vas da ponesete: svu relevantnu dokumentaciju i dokumenta


Jugendmigrationsdienst (JMD)

Savetovalište i ponude za doseljene mlade osobe starosti 12–26 godina

Caritasverband Freiburg Stadt e. V.
Sundgauallee 8 , 79110 Freiburg

Anfahrt

Straßenbahn Linie 1 Haltestelle Bischofslinde

Frau Kaluscha
0761/137 82-17
Frau Maire
0761/ 137 82-11

Savetovanje izbeglica starosti od 12 do 26 godina (tolerisane osobe, kandidati/kandidatkinje za azil)

Frau Koch
0761/137 82-13
Frau Blattmann
0761/137 82-14

Bitte einen Termin vereinbaren

Di 14-17 Uhr, Mi und Do 10-12Uhr und 14-16 Uhr, Mo und Fr nach Vereinbarung

Ponuda:

 • Savetovanje/individualna pratnja
 • Jezik, škola, zanimanje, obrazovanje
 • Doseljenje porodice, boravak u Nemačkoj
 • Socijalna integracija
 • Jezička i školska pojedinačna pomoć od strane volontera
 • Sportski projekti, kursevi, kultura

Kancelarija za Rome (Roma Büro Freiburg e.V.)

Romska organizacija za samopomoć, pre svega od mladih i za mlade, pomaže samoinicijative i interkulturalan suživot

Ensisheimer Straße 20 , 79110 Freiburg
Tomas Wald

Mi 18-20 Uhr

Ponuda:
Omladinski centar za zabavu ne samo za Rome: časovi muzike i muzika za vaša slavlja/događaje, savetovanje i prevođenje, godišnji odmor kod Roma širom Evrope, statisti za vaše umetničke, kulturne ili političke projekte, popravka bicikala/vespi i druge popravke, predavanja o romskoj kulturi, istoriji i holokaustu

Molimo vas da ponesete: Poštovanje i dobro raspoloženje!


Frajburški forum protiv ekskluzije (Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung)

Aktivno protiv svih oblika ekskluzije, između ostalog, protiv diskriminacije Roma i deportacija

Podrška pogođenima putem pravnog savetovanja i fonda za pravnu pomoć

per Mail und Telefon 0151 28211252

nemački, engleski, francuski, srpski, romski

Molimo vas da ponesete: Rešenja

Politički rad protiv ekskluzionih i rasističkih struktura i zakona
Novi saradnici/saradnice su dobrodošli.

jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr im rasthaus (www.rasthaus-freiburg.de)

nemački, engleski, francuski, srpski, romski


Akcija Pravo na ostanak (Aktion Bleiberecht)

Mreža koja komunalno-političkim angažovanjem želi da skrene pažnju široj javnosti na političke teme o izbeglicama i koja se putem akcija zalaže za prava izbeglih i njihovo pravo na ostanak.

PonudaProjekti kao „antirasistički obilazak grada“, događaji (serija događaja), izložbe i čitanja
Zalaganje za sve izbeglice koje žele da se politički organizuju


Za izbeglice sa poznavanjem italijanskog jezika:

ACLI / Patronato ACLI Germania e.V.

ACLI: susreti, seminari, sastanci, proslave i zabavne aktivnosti s porodicom, ženama, starijim građanima, itd.
PATRONATO ACLI: Usluge savetovanja; socijalno savetovanje (penzija, SGB II, pomoć porodici). Besplatno savetovalište je nezavisno od starosnog doba i konfesije i nudi se i na italijanskom jeziku; informativni događaji.

Schwarzwaldstraße 6 , 79102 Freiburg
Teresa Baronchelli
0761 / 73545

Mo-Fr 9.30-12 Uhr, 16-18 Uhr/p>

Ponuda: Kurs nemačkog jezika pomoću objašnjenja na nemačkom i italijanskom jezikuUto 14.30-17.30 h
Čet 10-12 h
Uključivanje u kurs uvek moguće
Potrebno: poznavanje italijanskog jezika


Savetovanje u vezi sa povratkom

Savetovanje u vezi sa povratkom i perspektive, Nemački crveni krst okruga Frajburg (Rückkehr- und Perspektivberatung, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Freiburg)

Otvoreno i nezavisno savetovalište za izbeglice koje razmišljaju o povratku u svoju domovinu

Flurstraße 2 , 79114 Freiburg
0761 4517062
0761 8818078
Ursula Schneider
Tinna Leutert

nach Vereinbarung

Montag-Freitag 9-16 Uhr

Ponuda:
Savetovanje o razjašnjenju perspektive boravka i povratka, razvoj individualnog koncepta povratka, podrška u pribavljanju putnih dokumenata, pomoć u komunikaciji sa državnim organima, posredovanje u vezi sa finansijskom pomoći, informacije i posredovanje u projektima u zemlji porekla, pomoć u obavljanju potrebnih formalnosti

Molimo vas da ponesete:

 • Dozvola boravka
 • Dokaz o neposedovanju finansijskih sredstava (Rešenje Kancelarije za migracije i integracije ili Centra za posao) (Amt für Migration und Integration ili Jobcenter)
 • Putni dokumenti, ukoliko ih imate

Služba traženja

Savetovalište u vezi sa Službom traženja i spajanja porodica, Nemački crveni krst (Beratungsstelle für Suchdienst und Familienzusammenführung, Deutsches Rotes Kreuz)

Služba traženja pruža podršku osobama koje su, usled oružanih sukoba, katastrofa, bežanja, proterivanja ili migracija, rastavljene od svojih najbližih.

Rimsinger Weg 15 , 79111 Freiburg
0761/ 88 508-674
0761/ 88 508-66
Ekaterina Mössner-Deutsch
Clara Matern

Telefonische Vereinbarung

Ponuda:

 • Savetovanje izbeglica koji žive u Nemačkoj u pogledu pravnih preduslova za spajanje porodice prema Zakonu o boravku (AufenthG).
 • Savetovanje potencijalnih povratnika i povratnica po svim pitanjima i preduslovima postupka prijema njih i njihovih članova porodice prema Nemačkom zakonu o prognanima i izbeglim licima (BVFG).

Napomena:

Ukoliko želite da vaša porodica dođe da živi s vama u Nemačkoj, pogledajte ostale informacije u delu „Brak, porodica, partnerstvo“.Podrška u postupku traženja azila

Ukoliko imate pitanja u vezi s vašim postupkom traženja azila, možete da se obratite nadležnoj Socijalnoj službi ili jednom od dole navedenih pravnih savetovališta. Oni mogu da Vam pomognu u nekim pitanjima u vezi s vašim postupkom traženja azila.
 
Ukoliko vam je tokom postupka za traženje azila potrebna pomoć advokata, nadležna Socijalna služba ili neko od dole navedenih pravnih savetovališta može da vam pomogne prilikom traženja advokata. Pomoć advokata posle prvog razgovora prouzrokuje visoke troškove. U nekim slučajevima postoji mogućnost podrške (u obliku „pomoći savetovanja“ i „pomoći u troškovima procesa“). U pravnim savetovalištima možete da se raspitate da li vam na raspolaganju stoji finansijska pomoć.

Pravna savetovališta

Amnesty International Freiburg

Savetovalište za tražitelje azila u vezi sa postupkom. Molimo Vas da nam pošaljete elektronsku poruku s vašim imenom, zemljom porekla i podacima o nivou znanja nemačkog ili engleskog jezika.

Basler Straße 20 , 79100 Freiburg

dienstags, 16-18 Uhr

Molimo vas da ponesete: sva dokumenta koja bi mogla da budu važna za postupak traženja azila


Stručna služba za migracije i izbeglice, Socijalna služba (Fachdienst für Migration und Flüchtlinge, Diakonisches Werk)

Ferdinand-Weiß-Str. 9 , 79106 Freiburg
0761/89759337
Melanie Beulich

derzeit nur nach telefonischer Vereinbarung

Ponuda:
Pitanja u vezi sa spajanjem porodice i pravom boravka
Podrška i pratnja u postupku traženja azila, naročito priprema termina za razgovor u Kancelariji za migracije i izbeglice

Molimo vas da ponesete: svu relevantnu dokumentaciju i dokumenta


Frajburški forum aktivno protiv ekskluzije (Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung)

Aktivno protiv svih oblika ekskluzije, između ostalog protiv diskriminacije Roma i deportacije

Pomoć pogođenima preko pravnog savetovališta i fonda za pravnu pomoć

per Mail und Telefon 0151 28211252

nemački, engleski, francuski, srpski, romski

Molimo Vas da ponesete: Rešenja

Politički rad protiv ekskluzije i rasističkih struktura i zakona
Novi saradnici su dobrodošli

jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr im rasthaus (www.rasthaus-freiburg.de)

nemački, engleski, francuski, srpski, romski


Refugee Law Clinic Freiburg e. V.

Refugee Law Clinic Freiburg nudi izbeglicama podršku u vezi s pravnim pitanjima.

Postfach 0543 , 79005 Freiburg
Herr Fabian Grona
Frau Carolin Heinzel

Ponuda: Izbeglice: Pravno savetovanje putem otvorenih terminaPristalice: Kursevi o migracinom pravu

Molimo vas da ponesete: dovedite prevodioca, ukoliko vam je potreban


Akcioni savez protiv deportacije Južnog Badena (Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen (SAGA))

SAGA je osnovan 1991. godine od strane različitih regionalnih grupa izbeglica. Od tada se ovaj antirasistički savez bori protiv pretećih deportacija. SAGA nudi mesto na kom izbeglice mogu da se informišu dva puta nedeljno. SAGA podržava otpor izbeglica, između ostalog protiv sistema logora, zakona o tražiocima azila, obaveze boravka u jednom mestu i deportacija.

Adlerstraße 12 , 79098 Freiburg
0761/2088408 (AB)
0761/2088409

Mi 15-18 Uhr, Fr 17-20 Uhr

Ponuda:
Savetovanje i podrška u vezi s boravkom:
Sre 15-18 h
Pet 17-20 h


Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici


Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
migration@stadt.freiburg.de
Fax: 0761 / 201-6493

Herr Arne Scholz
Tel. 0761/ 201- 6343arne.scholz@stadt.freiburg.de